Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Yüksüz mal!

Yüksüz mal!

Kapitalistler ve devlet, “işsizlik sorununu çözmek için” bir araya geliyorlarsa, bundan ne anlamalıyız? “Eyvah!” diyen, bu “çözüm”lerin birikimini taşıyan işçiler olacaktır ve sonuna kadar haklıdırlar: Çünkü, sermaye sınıfı ve sopaları devletin her “çözümü” gibi, işsizliğe el atışları da, işçi sınıfı açısından felaketli sonuçlara yol açtı; işsizliği habire büyüterek, işçi sınıfını daha fazla sömürmenin ve ezmenin kalıcı sopası haline getirdiler. Sürüyor; 30 Mart’ta TOBB’da bir araya gelen kapitalistler, “işsizlik sorunu”nu yeniden yeniden yeniden ele alışlarına bir yenisini daha eklediler: Bir yandan, işsizliğin kendilerini de vuracak bir sele dönüşmesinden kaygılı, bir “Eyvah!”ı da kendileri dile getirirken; bir yandan da, bu işsizlik dalgaları üzerinde sörf yaparak, sömürüyü daha da derinleştirmenin yollarını aradılar.

İşsizlik “kırmızı kitap”ta
TÜSİAD, TİSK, TİM, TESK, MÜSİAD, TOBB, İTO, TÜGİAD gibi burjuvazinin kurmaylarının katıldığı toplantıda, “kısa vadede mevcut stoğun eritilmesi” (burjuvazi işçileri sermaye malı olarak görür!), “orta vadede meslek edindirme”, “uzun vadede istihdam stratejisi oluşturma” konularında ortaklaşıldı. Elbette “yönetişim”; düzen partilerinin, devlet bürokrasisinin, tekelci kapitalist örgütlerin, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, sendikaların vb. bir araya getirilerek; burjuvazinin işsizlik politika, plan ve yürütmesinin bu ağlar içerisinden tüm topluma, özellikle de işçi sınıfına dayatılması! “İstihdamı teşvik edici uygulamaların sürdürülmesi”; buna “istihdam yükleri” (“sermaye malı” olmak yetmez, yük de olmayacaksın!) de diyorlar ki, vergi ve sosyal güvencelerin son kırıntılarından da kurtulmaktan başka bir şey değil! “İstikrar ve huzur ortamının kuvvetlendirilmesi”ne gelince, işsizlerin işgalleri ve işten atılan işçilerin eylemleriyle ucu açılan sınıf dinamiğinin sopayla yola sokulmasını işaret ediyor. Erdoğan’ın, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden (“kırmızı kitap”) “irtica”yı çıkarıp, yerine işsizliği koyacaklarını müjdelemesiyle liberal demokrasinin kimin sopası olacağını göstermesi de kesmiyor anlaşılan!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*