Home » GENÇLİK » Yüksek öğretimde tam neoliberalizasyon çalışması başlatıldı

Yüksek öğretimde tam neoliberalizasyon çalışması başlatıldı

klu-ogrencileri-silvan-eylemi-21-11-15--002-AAYÖK, yeni neoliberal kapitalist “Yükseköğretim Kanunu Tasarısı” ve “yeniden yapılandırma” çalışmalarını başlattığını duyurdu. Açıklamada yükseköğretimin küresel temelden sermaye birikimine uyarlanması, Bologna sürecinin yanısıra, neoliberal sermaye birikiminin “çeşitlilik, performans, rekabet, kalite kontrol” kavramları özellikle vurgulanıyor.

Yeni düzenlemede öğretim üyelerinin rektörlük kararıyla işten çıkarılmasının da olacağı, daha önce basına yansımıştı.

500-324YÖK Duyurusu :

Yükseköğretim Kurulu Anayasa tarafından yükseköğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek ve denetlemekten sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Son yıllarda yükseköğretimdeki sayısal bakımdan büyüme Yükseköğretim Kurulu’na yeni sorumluluklar getirmiş ve Kurul’u sistemin pek çok alanında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelere cevap verecek kuramsal ve kurumsal değişikliği gerçekleştirmesini gerekli kılmıştır.

Bilindiği üzere günümüzde yükseköğretim bütün dünyada küreselleşen bir yapıya bürünmüştür. Bu bağlamda Türkiye’nin de dâhil olduğu; Avrupa yükseköğretim alanını da aşan, akademide evrensel ilkeleri gerçekleştirme arayışları kadar Avrupa yükseköğretiminde yaşanılan sorunların da bir sonucu olan Bologna süreci hatırlanmalıdır. Diğer taraftan kendi ulusal referans çerçevemizin, milli politikalarımızın, kapasite ve hedeflerimizin de dikkate alınması gerekmektedir. Yeniden yapılanma için gerekli yasal düzenlemenin bu üç referans çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yeniden yapılanma; çeşitlilik, performans değerlendirilmesi, rekabet, kalite güvencesi gibi evrensel kavramların oluşturduğu bir zeminde gerçekleşmelidir. Bu temel zihniyet ve ilkeler çerçevesinde, yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları belli bir süreç dâhilinde yürütülecektir. Çok kısa bir zaman içerisinde öncelikle üniversitelerimizin rektörlerinin, daha sonra konunun diğer ilgili bütün taraflarının katkılarının teminine çalışılacak, şeffaflık ve katılımcılık ile bu süreç yürütülecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak “Yükseköğretim Kanunu Tasarısı” çalışmasını başlattığımızı kamuoyuna duyurur ve gelişmelerden kamuoyunu sürekli olarak haberdar edeceğimizi ifade ederiz.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/20191313/yeni_yok_yasa_taslagi_basin_aciklamasi.pdf

itumaden2

2_7656

itulu-asistanlardan-yok-onunde-eylem,IGmIS0H4eECtGnXtRKn2tw

IMG_0862.1

images (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*