Anasayfa » GENÇLİK » YÖK’e Reform Değil, Üniversitelere Özgürlük İstiyoruz

YÖK’e Reform Değil, Üniversitelere Özgürlük İstiyoruz

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, birçok ilde eş zamanlı olarak yeni YÖK yasa tasarısını protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Ankara

Ankara’da yapılan eylemde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde saat 16.00′da bir araya gelen üniversite çalışanları ve öğrenciler “AKP’ ye, Üniversite AŞ’ ye YÖK’e ve yasasına geçit yok!” pankartının arkasında toplanarak Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüş sırasında “ODTÜ’ de düşene dövüşene bin selam, Sermaye Defol Üniversiteler Bizimdir, Diplomalı İşsiz Olmayacağız, Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” sloganları atıldı.Sakarya Caddesi’ne gelindiğinde ilk sözü Eğitim Sen 5 No’lu şube adına Özlem Albayrak aldı. Albayrak yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

“Bir süredir yükseköğretimle ilgili reform önerisi tartışılmaktadır. Bu öneride demokratik ve katılımcı bir yapı kurarak eski YÖK rejimini ortadan kaldırma amacı vurgulansa da önerilen, eskisine kıyasla daha da merkezi ve anti-demokratik bir yükseköğretim yapısıdır. Öğrencileri müşteriye, akademik ve idari personei ise parça başı üretim yapan vasıfsız bireylere dönüştürmektedir.

Yükseköğretimi düzenleme sürecine, üniversiteler üzerine kurulan bir baskı rejimi de eşlik etmektedir. Üniversitelere yapılan genel ideolojik ve yönetsel baskıların yanında, son dönemde ODTÜ’ de yaşanan olaylar, durumu daha da vahim kılmaktadır. Yapılan baskının çıplak şiddete dönüştüğü ODTÜ’ de üniversiteye ve unsurlarına dönük bir tehdit ortamı yaratılmış, bugün de ODTÜ’ yü kınayan açıklamalar, iktidardan da destek alarak gündeme getirilmiştir.

Üniversitelerin özgürlüğü, sadece öğretim elemanlarının araştırma ve ifade özgürlüğünden ibaret değildir.Öğrencilerin düşünce, ifade ve protesto özgürlükleri de üniversite ortamının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm tutuklu öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını, ait oldukları yerlere, amfilerine, dersliklerine, fakültelerine dönmelerini talep ediyoruz. Üniversite öğrencilerine özgürlük istiyoruz.

Yükseköğretim alanında gericileşmeye, eğitimin metalaşmasına, üniversitelerin şirketleşmesine, üniversite emekçilerinin iş güvencesinden mahrum bırakılmasına, öğrencilerin müşterileştirilmesine ve baskı altına alınmasına karşı çıkıyoruz.”

Daha sonra Üniversite öğrencileri adına yapılan konuşmada ODTÜ direnişine vurgu yapılarak “YÖK Yasa Tasarısı’nda da aynı direniş ve kararlılığı göstererek mücadeleyi büyüteceğiz” denildi.

Eylem “Her yer ODTÜ her yer direniş, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlarıyla bitirildi.

İzmir

İzmir’de YÖK Yasasına karşı tüm üniversite bileşenleri “Üniversite A.Ş.’ye, YÖK’e ve Yasasına Geçit Yok” şiarının arkasında birleşti.

500′ü aşkın öğrenci, akademisyen ve işçinin katıldığı eylem Alsancak Gazi İlkokulu önünde Bando Sol müzik grubunun müzikleriyle başladı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyerek devam etti. Eylem boyunca “YÖK’te reform olmaz YÖK kapatılsın”, “Her yer ODTÜ, her yer direniş” sloganları atıldı. Çevreden de destek alan eylem alkışlarla karşılandı.

ÖSYM önüne gelindiğinde Tıp Öğrenci Kolu üyesi bir üniversiteli tarafından basın açıklaması okundu. Açıklamada her üniversitede yeni YÖK’çükler yaratıldığı ve hem YÖK hem de üniversite konseylerinin oluşumuna siyasal iktidarın çeşitli kanatları ve sermaye temsilcilerinin doğrudan dahil edilmekte olduğu söylendi. Rekabet ve performans değerlendirmesi üzerinden üniversitedeki eğitim işçilerinin birbirinin kurdu haline getirilmek ve baskı altına alınmak istendiği eklendi. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin yükseköğretim alanındaki her türlü gericileştirmeye, eğitimin metalaşmasına, üniversitelerin şirketleşmesine, üniversite emekçilerinin iş güvencesinden mahrum bırakılmasına, her türlü kadrolaşmaya, öğrencilerin müşterileştirilmesine ve baskı altına alınmasına karşı çıktığı ve çıkacağı belirtildi.

Açıklamanın ardından Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı; “AKP’nin özgürlük anlayışı Roboski ve 4+4+4′tür. Ve biz buraya kendi özgürlük anlayışımızı dikte etmeye geldik” diyerek “AKP’nin gerici, piyasacı yasasına geçit yok” dedi.

Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Akıncı; yasanın üniversite bileşenlerinin oluşturduğu bir yasa olmadığını, akademisyenlerin ve öğrencilerin taleplerinin hiç hayat bulmadığını söyledi ve “YÖK’te Reform Olmaz YÖK Kapatılsın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İstanbul

İstanbul Beyazıt Meydanı’nda “Üniversite A.Ş.’ye, YÖK’e, yasasına geçit vermeyeceğiz” diyen iki bine yakın öğrenci, akademisyen ve üniversite çalışanı bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat önünde toplanan yürüyüş kolu ile Kapalı Çarşı önündeki yürüyüş kolu birleşerek “Ferman YÖK’ün üniversiteler bizimdir”, “Sermaye defol üniversiteler bizimdir” sloganlarıyla İstanbul Üniversitesi önüne doğru yürüyüşe geçti. İstanbul Üniversitesi önünde son bulan yürüyüşte, üniversite içerisinden öğrenciler ve akademisyenler “Asistan kıyımını durduracağız” pankartı açarak eyleme katıldı. Eylem sürerken Beyazız ana kapıya “Üniversite A.Ş’ye YÖK’e yasasına geçit yok” yazılı bir pankart asıldı.

Eylemde ilk sözü Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız alarak öğrencileri, akademisyenleri ve üniversite çalışanlarını selamladı.

Yıldız’ın ardından Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı İsmet Akça, eğitim ve bilim emekçileri adına söz aldı. Akça şöyle konuştu:

Bir süredir ‘yeni YÖK yasa taslağı’ adı altında bir metin dolaştırılmakta ve düzenlenen çeşitli toplantılarla güya katılımcı bir tartışma olduğu imajı yaratılarak bir ‘demokrasi oyunu’ oynanmaktadır. Bu uzun bir süredir yükseköğretimi sermayenin, devletin ve siyasal iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırma girişimlerinin vardığı son noktadır. Yükseköğretim alanında gericileştirmeye, eğitimin metalaşmasına, üniversitelerin şirketleşmesine üniversite emekçilerinin iş güvencesinden mahrum bırakılmasına karşı çıkıyoruz. Üniversiteyi üniversite olmaktan çıkaran saldırılara karşı koymak üzere tüm üniversite bileşenleri ve demokratik kitle örgütleri olarak bir araya geldiğimiz bugün Üniversite AŞ’ye, YÖK’e, yasasına geçit vermeyeceğiz.

Akça’nın ardından üniversite bileşenleri adına Ezgi Taş söz aldı. Taş konuşmasında ODTÜ’ye yönelik kınama açıklamaları yapan bazı üniversite yönetimlerine inat ODTÜ direnişini selamladıklarını belirtti. Taş, “Burada olduğu gibi binler olup kamusal, özgür, bilimsel, demokratik üniversite ve anadilde eğitim talebini, buradaki kararlı topluluk gerçekleştirecektir. Yolumuz açık olsun” dedi.

Taş’ın konuşmasının ardından Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, MSGSÜ, YTÜ öğretim elemanları adına Mehmet Kara bir açıklama yaptı. Kara şöyle konuştu:

ODTÜ’de yaşanan üzüntü ve kaygı verici olaylarla ilgili olarak üniversitelerimiz tarafından yapılan açıklamaları gazetelerden öğrendik. Yapılan bu açıklamalara hiçbir şekilde katılmıyoruz. ODTÜ’lü akademisyenlerin ve öğrencilerin yanında yer almak akademi ve demokrasi tarihi açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur. İktidar hesapları ve ikbal kaygıları ile ODTÜ’ye karşı tavır alan üniversite yönetimleri ve bu yönetimleri destekleyenler veya bu politikalar karşısında sessiz kalanlar bu davranışlarının hesabını akademik özgürlükler ve demokrasi tarihi önünde vermek zorunda kalacaklardır.

Kara’nın ardından son sözü İstanbul Asistan Dayanışması adına Ceyda Sungur aldı. Sungur şunları söyledi:

“Önümüzde duran yok hükmündeki YÖK tasarısı tüm kamu üniversitelerindeki öğretim elemanlarını sözleşmeli hale getirmek arzusundadır. Sizleri de bizler gibi 50/d’li yapmak istiyorlar. Vakıf Üniversitelerinin ve kurulması planlanan özel üniversitelerin yükseköğretim sisteminde yarattığı yıkıcı etki kamu üniversitelerinin tasfiyesiyle hızlandırılmak isteniyor. Mevcut ve müstakbel bu tehdidin berhava edilmesi için tek yol, vakıf üniversitelerinin bir an evvel kamulaştırılması ve buradaki öğretim elemanlarının koşulsuz iş güvencesine ve dolayısıyla patron baskısından azade bilimsel özgürlüğe kavuşturulmasıdır. Bir kez daha söylüyoruz. Biz kalıyoruz, YÖK gitsin!”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*