Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Yaşamı savunan sağlıkçılardan akademisyenlere destek ve birlikte mücadele sözü

Yaşamı savunan sağlıkçılardan akademisyenlere destek ve birlikte mücadele sözü

Yaşamı Savunan Sağlıkçılardan Barışı Talep Eden Akademisyenlere; Sadece Destek Değil, Birlikte Mücadele Sözü Veriyoruz!

Bizlerin hekim, diş hekimi, eczacı,psikolog, hemşire, ebe, sağlık memuru, teknisyen, laborant olmasını sağlayan akademisyenlere ve binbir zorlukla okumamıza olanak yaratan bu ülkenin halkına, ödenmesi zor bir borcumuz ve meslek yaşamımız boyunca peşimizi bırakmayacak vicdani bir sorumluluğumuz var.

Aralarında üzerimizde emekleri ve hakları olan tıp ve sağlık bilimlerinden akademisyenlerin de olduğu, bu ülkede barışın ve kardeşliğin yeşermesi için ses çıkaran, görüşlerini en demokratik araç olan imza ile ifade eden 1128 akademisyenden rahatsız olanlara, onları ölümle tehdit edenlere, mağdur edilmeleri için YÖK’na, üniversitelere, savcı ve hakimlere talimat verenlere, özellikle Anadolu’daki üniversitelerde faşistlerin önüne itenlere ise hiçbir borcumuz, sorumluluğumuz olmadığı gibi, önlerinde ezdirmeyeceğimiz mesleki, insani onurumuz ve bilmeleri, unutmamaları gereken bir çift sözümüz var:

Bizler bu ülkede gece gündüz; doğumdan ölüme, kanserden diş ağrısına kadar insanlarımızın ihtiyacı olduğu her durum, her yer ve her anda yanlarında olan ve olmaya devam edecek, yaşamı ve yaşatmayı önceleyen, sağlıklı olmanın barış içinde huzurlu bir yaşamdan geçtiğini çok iyi bilen sağlıkçılar olarak; ırk, dil, din, meslek ve sosyal statü ayrımı yapmadan herkese eşit ve gereksindiği sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz. Yer yer biber gazı ile boğulup, yer yer ambulansta ya da karargâh haline dönüştürülmüş sağlık kurumlarında ölümle yüzleştiğimiz bir ülkede yaşamak ve yaşatmakla yükümlü olduğumuz insanların ölüm raporlarını tutmak istemiyoruz.

Barışı talep eden, ülkeyi yönetenleri bu doğrultuda insani olarak uyaran ve öneri getiren akademisyenlere karşı kin, nefret ve tehdit içeren sözlerle saldırılmasını, gözaltına alma ve ev aramaları ile rencide edilmeye çalışılmasını, öğrencilerin akademisyenlere karşı kışkırtılmasını ve hocalarımızı bir kez daha haklı çıkarırcasına, bu hukuksuz ve keyfi talimatların emir telakki edilmiş olmasını ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.

Ülkede aklın, bilimin ve özgür düşünce ile özdeşleşen akademinin temsilcileri olarak barış talebini dillendiren akademisyenlere dokunulmamasını, ülkede barışın tesis edilmesini, yaşamın ve yaşatmanın esas alınmasını talep ediyor, bu talepler için mücadele eden herkesin yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Barış İçin Sağlıkçılar/1500’ün üzerinde İmza

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*