Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Yaşam savunucularından Kaz Dağları açıklaması: “Doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur”

Yaşam savunucularından Kaz Dağları açıklaması: “Doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur”

Kaz Dağları’nda muhtarların belediyeye yönelik “Nöbete destek vermeyin!” çağrısına yanıt yaşam savunucularından geldi: “Belediye su kaynaklarını korumakta haklıdır, doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur”

Kaz Dağları’nda Çanakkale Belediyesi’ni madene karşı direnenlere daha fazla destek vermemeye çağıran köy muhtarlarına, Su ve Vicdan Nöbeti tutan yaşam savunucularından geldi

Yaşam Savunucuları yazılı olarak yaptıkları açıklamalarında, Çanakkale Belediyesi önüne giderek açıklama yapan Kirazlı Muhtarı Erkan Can ve destek veren Sarıbey ve Serçeler muhtarlarının maden firması tarafından örgütlendiği ve finanse edildiğini, belediyeye sunulan dilekçenin de Doğu Biga Madencilik A.Ş. tarafından yazıldığı iddia etti. Açıklamada “Sunulan dilekçede dile getirilen ‘Kirazlı’nın Kazdağları’na 40 km. mesafede olduğu ve kesilen ağaç sayısının da 200 bin değil 13 bin olduğu’ iddiaları tam da madencilerin ve ilgili kamu görevlilerinin iddiaları ile örtüşmekte ve gerçeği yansıtmamaktadır” sözlerine yer verildi.

Altın madenciliğine karşı mücadele ediyoruz

Yaşam savunucuları açıklamalarını devamında şunları söyledi:

Bizler, yıllardır Çanakkale’de ve civarındaki yaşam alanlarında siyanürlü altın madenciliğine karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadeleleri vermemiş olsaydık bugün Kazdağları’nda onlarca altın madeni projesinin çoktan başlamış olacağı gerçeği ile yüzyüze kalacaktık. 2000’li yılların başından bu yana yürüttüğümüz mücadeleler, Kazdağları ve çevresindeki altın madeni projelerinin önünün büyük oranda kesilmesini sağlamıştır. Kirazlı maden alanında 200 bin ağacın kesilmesinin ortaya çıkmasıyla bugüne kadar verilen haklı mücadele daha da yükselmiş ve tüm ülkenin odak noktası olmuştur.

26 Temmuz 2019 tarihinde Kirazlı’daki altın madenciliği faaliyetinin durdurulması, ağaç kesiminin sonlandırılması ve bölgedeki diğer altın madeni ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Kirazlı Balaban mevkiinde “Su ve Vicdan Nöbeti” başlatılmış ve nöbet zamanla Türkiye’nin her yerinden destek bulmuştur.  Bir yandan bilirkişi raporlarındaki sahte imza hakkında suç duyuruları yapılmış, ÇED raporuna aykırı bir şekilde ağaç kesilmesinde görev ihmal ve sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlatılması ve ÇED Raporu ve tüm izinlerin iptali için Çanakkale Valiliği’ne dilekçeler verilmiştir.

Nöbet tutanlar yaşam savunucuları

Madencilerin yazdığı belli olan dilekçe ile kriminalize edilmeye çalışılan çadır nöbeti direnişçilerinin her biri kendi alanlarında uzman, nitelikli, ülkesini ve Kazdağları’nı seven, sağlıklı bir yaşamdan yana olan insanlardır. Mücadelelerinde barışçıl ve demokratik yöntemleri benimseyen ve çevresine hiçbir rahatsızlık vermeyen, doğaya ve çevresindeki kültürel değerlere saygılı bireylerdir. Çadırlı nöbet alanına yapılacak en küçük bir taciz ya da provokasyonun sorumluları, başta Alamosgold Inc ve taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş. olmak üzere, Kirazlı, Serçeler ve Sarıbeyli muhtarları olacaktır. Bu durumunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Köylüler madenden yana değiller

Muhtarların dilekçelerinde yer verdiği, köylülerin direnişçilerden rahatsız olduğu iddiasına karşı “Su ve Vicdan Nöbeti destekçilerinin civar köylerle hiçbir sorunu olmamıştır. Civar köylüler birçok defa nöbet alanına gelmiş ve nöbeti desteklediklerini ifade etmişlerdir. Köylüler alana gelmeye devam etmektedir” diyen yaşan savunucuları,dilekçede iddia edildiğinin aksine köylüler ile bir çok etkinlikte yan yana geldiklerini ifade ettiler.

Maden civarındaki köylüler suyunun, toprağının ve tarım ürünlerinin zehirlenmesine, ormanlarının yok edilmesine karşıdır. Köylülerin de söylediği gibi su olmadan, toprak olmadan, orman olmadan yaşam olmaz.

Köylülere tarımsal ve sosyal destekler sunulmalı

Çeşitli sosyal rüşvetler ve vaatlerle, iş verme sözleri ve baskı ile bir kısım köylünün madencilerin yanında yer alması, tüm köylüler için geçerli değildir. Köylüleri madencilerin yaptıkları yollara, su hatlarına, verdikleri  öğrenci burslarına, çöp bidonlarına mahkum eden kamu politikası sorgulanmalıdır.  Devlet ve yerel yönetimler, madencilerin sosyal rüşvetlerine ihtiyaç duymayacak şekilde, köylülere tarımsal ve sosyal destekler sunmalıdır.

Belediye su kaynaklarını korumakta haklıdır

Çanakkale Belediyesi’nin, DSİ ile yaptığı protokol gereği Çanakkale’de yaşayan 182 bin insana temiz, sağlıklı içilebilir bir su sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan direnişçiler, “Dolayısıyla Çanakkale Belediyesi’nin su kaynaklarını koruma konusundaki mücadelesi son derece haklı bir mücadeledir ve aksi düşünülemez” dedi.

Doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur

Tüm dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerden biliyoruz ki, siyanürlü altın madenciliği ile sular ve tarım alanları zehirlenmekte, orman ekosistemi yok olmaktadır. Bunun karşılığında ise madenci şirketler kârlarına kâr katmaktadır. Altın madenciliğinin hiçbir kamu yararı yoktur.

Anayasa’nın 56’ıncı maddesi gereğince; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Bizler de Anayasanın bu maddesinden görev ve sorumluluk alarak, Kirazlı Balaban’da sürdürülen Su ve Vicdan Nöbeti’ni destekliyor, mücadelenin içinde yer alıyoruz.

Aşağıda imzası olan bizler;

Çanakkalemizin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında yapılmak istenen Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin kapatılmasını, alanın rehabilite edilmesini ve bölgedeki tüm diğer altın madeni projelerinin ruhsatlarının iptal edilmesini istiyoruz.

Açıklamada imzası olan kurum ve örgütler şu şekilde:

CHP İL Başkanlığı, ÇOMÜ-Kadın Kolektifi, Birleşim Kamu İş, Çanakkale Rüzgar İnisiyatifi, Eğitim Sen, İnsan Hakları Derneği, Agonya Doğa Koruma Girişimi, Karadağ Dayanışması, Kazdağı Doğal  ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, HDP, SES, Tüm Emekli Sen, CHP İlçe Başkanlıkları, Özgür Genç Kadın, Büro Emekçileri Sendikası, Çanakkale LGBTİ İnisiyatifi, DİSK Emekli Sen, Zirve Dağcılık, Kadın Savunması, Çasemder, Yeşil Sol Parti, İnşaat Mühendisleri Odası, ÖDP, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, DİSK Genel İş, İYİ Parti, SGDF, Halkevleri, Halkevci Kadınlar, Birleşik Haziran Hareketi, Çanakkale Kadın Dayanışması, Çanakkale Sivil İnisiyatif, Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Derneği, Tarım Orman İş Sendikası, Pikamp, Her Yer Kazdağları, HDK, EMEP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*