Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Unakıtan! İşçi sınıfı, seni ve aile şirketlerini izliyor!

Unakıtan! İşçi sınıfı, seni ve aile şirketlerini izliyor!

Unakıtan, desek… Tanımayan işçi yoktur herhalde! Eski Maliye Bakanı desek, ilk anda hatırlayamayan işçilerin hemen hepsi, hep bir ağızdan bağıracaktır: “Hani şu oğulları, kızları, aile şirketleri olan…!” Ta kendisi. Sürdürüyor hala…

Oğul; yine hüsran!
Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu, Abdullah Unakıtan’ın kaldığı yerden başlayalım: Abdullah Unakıtan’ın sahibi olduğu AB Gıda’nın, termik santral yapma hayalleri, yine hüsran oldu! AB Gıda, Bandırma’nın Dutliman Köyü’nü gözüne kestirip; HESleme furyasından nasibini almak istemişti. Bunun için de, köydeki 2 bin 600 dekarlık meranın, 630 dekarlık bölümünün, mera olmaktan çıkarılmasını istemişti! Fakat bu talep; daha önce de olduğu gibi (Aralık 2009); kendini meranın kolektif sahibi gören, İl Mera Komisyonu’nda, yeniden reddedildi. İl Mera Komisyonu’nun da “sahibi” olan, Balıkesir İl Genel Meclisi tarafından da!

Balıkesir İl Genel Meclisi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’ndan bir üye, reddin gerekçesini şöyle açıklıyordu: “Yapılacak termik santralde kamu yararı bulunmuyor! Bu alana yapılacak termik santral, il ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek. Müteşebbislerin Bandırma ve çevresine yatırım yapmasına değil; çevre ve insan sağlığına duyarlı olmayan yatırımlara karşıyız!”

Hele de bakın şu insana, çevreye duyarlılara! Sizin insana ve çevreye duyarlılık sınırınız; sermayenin sınıf çıkarlarıyla mutlak; AB gibi “büyük abilerinizin”, kendi malı gördüğü AB sınırlarında, kitlesel militan eylemli tepkiler nedeniyle, talana az biraz çevre sosu katmasıyla ve esas olarak da, sınıf mücadelesiyle, görelidir. Sizin bugünkü insana ve çevreye duyarlılık üst sınırınız; (ulaşabildiğimizce, gücümüz yettiğince karşı çıkıp engellemeye çalıştığımız; hesabını misliyle sormak için, herbirini tek tek not edip listelediğimiz) nerelerin nasıl yağmalanmasına onay vermeye koşmaktan başka bir şey yapmayan, Çevre Bakanlarıdır. Alt sınırınız ise: British Petrol’dür…

Sermaye. Herşeye; canlı cansız herşeye; sermaye olarak bakma. Herşeyi, sermaye olarak görme. Herşeyi, sermayeye, sermaye birikimine, azami kara dönüştürme. Orasından burasından meramı. Hayır, vermem meramı. Yahu, hepsinini değil, şu kadarını meramın. Hayır, hiçbir tarafının vermem meramın… Mera, sermayeleşmiştir. Sermaye olmuştur. Mera, sermaye olunca da; kendisi gibi sermayelerin, kendisiyle orasından burasından, ya da tümden sermaye ilişkisi kurmalarında, şaşılacak bir şey olmasa gerek. Sermaye olarak mera; sermayenin AB Gıda’sıyla, sermayenin İl Mera Komisyonu’yla, sermayenin İl Genel Meclisi’yle, TÜSİAD’la, G-20 ile çoktan, ilişki kurmuş, içiçe geçmiş, bütünleşmiştir. Hangisinin sermaye birikimine katılacağı; kimlerin ne oranda pay alacağı; yırtıcılıklarına, sermaye büyüklüklerine ve devletleri de kapsayan güçlerine bakar…

Kızlar, keyf!
Eski Maliye Bakanı Unakıtan’ın oğlu, şimdilik bir kez daha hüsrana uğradıysa da; kızının keyfine diyecek yok!

Kocaeli’nin İzmit, Körfez, Derince ilçelerini kapsayan MOBESE ihalesini; Zeynep Unakıtan Çaylı ve Fatma Unakıtan Kanmaz’ın sahip oldukları, Telemobil Bilgi İşlem Şirketi kazandı. İl Özel İdaresi Salonu’nda yapılan ihaleyi, 3 milyon 907 bin lira vererek!

Cellat. Gardiyan. MOBESSE.
Unatıkan. Maliye Bakanı idi. “Kamusal alanı”, işçi sınıfını, emekçileri, yıkıma uğratan; cellatlarımızdan biri! “Kamu açıklarını kapatma” gardiyanı.

Unatıkan. O, semirmeye, semirtmeye devam ediyor hala…

Unatıkan. Kamusuzlaştırılmışlığımızı, semirip semirtmesini koruyup sürdürmek, güvenceye almak için; şimdi bir de, tepemize MOBESE oluyor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*