Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Türkiye işçi sınıfı gerçeği: DİSK-AR saha araştırması raporu

Türkiye işçi sınıfı gerçeği: DİSK-AR saha araştırması raporu

DİSK tarafından gerçekleştirilen, Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşulları ile algı ve tutumlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ve Türkiye çapında bütün işçileri kapsayan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği başlıklı saha araştırmasının özet sonuçları basın toplantısı ile açıklandı.

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından planlanan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği Araştırmasının içeriği IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü birlikte oluşturuldu. Araştırmanın alan çalışması IPSOS tarafından gerçekleştirildi. Türkiye çapında 15 yaş üzeri bütün işçileri kapsayan araştırma kapsamında 2000 kişi ile görüşüldü.

Araştırmadan kısa bir özet:

Ücretler düşük!
Araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1894 TL’dir. 2017 yılı asgari ücretin 1404 TL olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakın. İşçilerin yüzde 66’sı 2000 TL’den az gelir elde ediyor.

Sigortasızlık kaygı verici
İşçilerin yüzde 18’i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtmiştir. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor.

Geçim sıkıntısı büyük!
İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade ediyor. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59’u ve sigortasız işçilerin yüzde 71’i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan edildi.

Çalışma süreleri uzun
Türkiye’de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksektir. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40,4 saat iken Türkiye’de 49,3 saat. İşçilerin yüzde 55’i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapıyor.

Sendikalaşma düşük
Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87’si sendikasız. İşçilerin yüzde 44’ü sendikalara olumlu bakmaktayken, olumsuz bakanlar ise yüzde 16.
Sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşulları sendikasızlara göre daha iyi
Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor. Sendikalı işçilerinde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşük. Araştırma, sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşullarının sendikasızlara göre belirgin biçimde daha iyi olduğunu gösteriyor.

İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor!
İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48’e yükseliyor.

Çalışma hayatının en önemli sorunu düşük ücret ve işsizlik
Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizlik.

Çalışma hayatından memnuniyet oranı düşük
Genel olarak işçilerin çalışma hayatından memnuniyet oranları düşük. İşçilerin yüzde 43’ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikâyetçi. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan az.

İşçilere yönelik ayrımcılık yaygın, kadın işçilere yönelik ayrımcılık yüksek!
Ayrımcılık çalışma hayatında önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. İşçilerin yüzde 14’ü en yüksek oranla siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgili ayrımcılığa uğruyor.

Kadınlarda ayrımcılık algısı daha yüksek.
Çalışma hayatının her aşamasında ayrımcılığa uğrayan kadınların en çok yüzde 23,2’si işe alım aşamasında ayrıma maruz kalıyor. Öte yandan kadın işçilerin sadece yüzde 7’si işyerlerinde kreş desteği sunulduğunu belirtiyor.

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz
İşçilerin yüzde 44’üne göre işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz. İş yerinde çalışma arkadaşlarının ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 1,4.

İşçilerin en yaygın sosyal faaliyeti TV izleme ve sosyal medya
İşçilerin en sık zaman ayırdıkları sosyal faaliyet TV izleme ve sosyal medya. Hiçbir zaman televizyon izlemeyenlerin oranı yüzde 2 ‘de kaldı.

http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/DISK-Turkiye-Isci-Sinifi-Arastirmasi-Basin-Toplantisi-Ozet-Rapor.pdf

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*