Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Türkan ve Türkan

Türkan ve Türkan

Kadın işçilerin ve işçi sınıfının yaşamında 100 gündür bir Türkan var. 1992’de başlayan 18 yıllık işçi yaşamında hiç kendi isteğiyle işten ayrılmamış, konfeksiyon atölyelerinde, emekçi memur ve işçi hareketinin bir dönemki etkin mevzilerindem Gayrettepe Telekom’da ve en son Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışmış bir kadın işçi. Çalıştığı her işyerinde kölece çalışma ve yaşam koşullarına sessizce boyun eğmek yerine direnmeyi ve sınıf kardeşlerini örgütlemeyi seçen bir öncü işçi.

Hiç kendi isteğimle işten ayrılmadım

2002 yılında taşeron temizlik işçisi olarak girdiği Gayrettepe Telekom’da, ne Türkan Albayrak ne de diğer taşeron işçiler işyerinde örgütlü sendikaların görüş alanına giriyorlar. Türkan sendikanın iş bırakma eylemlerine de katılmasına ve sendikayı aramasına rağmen bu çabaları hiçbir karşılık bulmuyor. Bir işçi olarak yalnız fiziki değil moral sınırları da aşan çalışma koşullarına tepki gösterince işten çıkarılıyor. Taşeron firma Piramit A.Ş., Sarıyer’de oturan Türkan’ı gidip gelmek zor gelir, vazgeçer diye Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne yönlendiriyor.

2005 yılında çalışmaya başladığı son işyerinde işçilere imzalatılmak istenen kölelik sözleşmesi, Paşabahçe Devlet Hastanesi Acil kapısının karşısındaki direniş çadırının da sebebi oluyor! İşyerinde örgütlü Türk-İşe bağlı Sağlık-İş sendikasına arkadaşlarıyla birlikte üye olmak için harekete geçiyor. Kölelik sözleşmesini başlangıçta 96 işçiden 90’ı imzalamazken, patronun ve Sağlık-İş’in baskı ve tehditler sonucu işçilerin önemli bir bölümü sözleşmeyi imzalamayı kabul ediyorlar.

İşçilerin son kalan 10unun da çözülmesiyle birlikte patron Türkan Albayrak’ı işten atacak cesareti kendinde buluyor. Türkan ise daha önce sendikal faaliyet ve eylemleri nedeniyle işten atılan işçilerin, kadın direnişçilerin yolunu izleyerek kuruyor 2 oda 1 salon çadırını; asıyor pankartlarını. Paşabahçe Devlet Hastanesi Acil kapısının karşısından 100 gündür direniş umudunu saçıyor.

Mucize gerçek olur

Erkek işçilerin ağırlıklı olduğu temizlik işlerinde Türkan’ın varlığı kadın işçilerin örgütlenmesini kolaylaştırmış. Türkan Albayrak, sözleşmeyi imzalamamak için en fazla direnenlerin kadın işçiler olduğunu, en fazla kadın işçilerin ayakta kaldığını söylerken gözleri gururlu. Toplantılara kadın işçilerin katılımını sağlamak için hastane bahçesinde bir araya geldiklerini anlatıyor. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını, fakat çoğu AKP referansıyla işe giren işçilerin sözleşmeye hayır demesinin mucize gibi olduğunu söylüyor. Fakat çalışma koşullarının mücadeleye ne kadar yöneltici olduğunun da farkında. Aynı zamanda İstanbul’un en eski işçi bölgelerinden biri olan Paşabahçe’de kuşaklar boyu işçi olan, sendikalı olmayı doğal gören işçilerin sendikaya öcü gibi de bakmadıklarına işaret ediyor.

Süleyman hep Başbakan!

İşçilerin üye olmaya çabaladığı sendika Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş. Sağlık-İş Türk-İş içerisindeki faşist sendikalardan biri. Dahası, tam bir Süleyman hep Başbakan durumu var! 77 yaşındaki Genel Başkan Mustafa Başoğlu, 1965 yılından bu yana, yani tam 45 yıldır ağalık koltuğuna çöreklenmiş durumda. Taşeron işçilerin örgütlenme çabalarına adres olan Sağlık-İş, işçilerin direnişini kırmak için pervasızca işe girişiyor. Ve Türkan Albayrak’ı terörist ve provokatör olmakla suçlayacak kadar gözü dönmüş bir tutum sergiliyor. Destek bir yana takoz olan Sağlık-İş’in pervasızlığı ancak, işçilerin yüzüne çarpacağı sınıf mücadelesi yumruğuyla püskürtülebilecek.

Kazanmanın yolu mahkemeden geçmez

Türkan Albayrak’ın açtığı işe iade davası 6 Ekim günü başladı. Üsküdar İş Mahkemes’inde görülen ilk dava 22 Kasıma ertelendi. Türkan’ın işten çıkarılma gerekçesi, başkaldıran pek çok işçiyle aynı. Verilen işi yapmamak. Türkan Albayrak patronun bu saldırısına karşı iş arkadaşlarını tanık gösterecek. Üstlerine aynı zamanda hastaları da riske atan hastabakıcılıkla ilgili işler de yıkılmasına karşın, o, işini savsaklamadan iyi yapan bir işçi. İşini iyi yapmadığı takdirdde sınıf kardeşlerinin saygısını kazanamayacağını vurguluyor. Davanın epeyce sürdükten sonra işe iade kararıyla sonuçlanacağının, buna karşın işe alınmayacağının da farkında. Ama çadırı mahkeme kararına endeksli kurmadığını, her koşukda mücadeleye devam edeceğini söylüyor.

Biz otururken gelen eşi Mustafa Albayrak uzun yıllar Hak-İş, Türk-İş ve DİSK’te çalışmış. Haklı bir vurguyla işyeri komitelerinin oluşturulmasına pratikten girilmesini, bu görevin devrimci öncü işçilere düştüğünü söylüyor.

Türkan Albayrak’ın 18 yıllık işçi yaşamı taşeron, sözleşmeli çalışmaya karşı mücadele deneyimleriyle dolu. Telekomda iken taşeron işçilerin kadrolu olma umuduyla ses çıkarmadıklarını, Paşabahçe Devlet Hastanesi’ndeki hemşire ve doktorların da sıra hiç kendilerine gelmeyecekmiş gibi davrandıklarını söylüyor. Benden önce atılan olsaydı çadırı kurdururdum herhalde derken de gururlu. Artık işçi sınıfının her kesiminin asli çalışma biçimi haline gelen taşeron, sözleşmeli, esnek çalışmanın kader olmadığını, nasıl geldiyse geri gidebileceğini söylüyor son olarak. Direnince umutlu oluyorsun, Türkan Albayrak’ın direnişinin mesajı bu!

Burjuvazinin Türkanı model olamaz

Diğer Türkan mı? O, burjuva bir ailenin 1950’li yılların toplum ve üniversite ortamında cins ayrımcılığıyla başa çıkarak tıp alanında önemli bir mesleki kariyer elde eden, bunu insanlığa bir görev anlayışıyla yapan, genç kadınların eğitim görebilmesi için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kuran, siyasal konum itibariyle de darbeciliğe toplumsal destek sunan Türkan Saylan. Şu sıralar yayınlanmakta olan Türkan dizisi, özellikle eğitim görme, bir işte çalışma ve kendini buradan gerçekleştirme imkanından yoksun kalan milyonlarca kadını ekrana bağlıyor. Burjuvazinin onyıllara yayılı kadın politikalarından «özür dilemelerinden» biri aynı zamanda.TÜSİAD’ın adından «adam» kelimesini çıkarması gibi, bu da kapitalizmin kadına yönelik -emperyalist kapitalist ülkelerde çok daha ilerisi uygulanan- politikalarının sınırlarından birini gösteriyor.

Kadın emekçilerin burjuva sınıf egemenliğinin yeni kadın politikasındaki yerini ise, gitgide çoğalacak olan sınıf örgütçüsü kadınlar gösterecek!

Gündüz gece direniş çadırında olan Türkan Albayrak’ın direnişine destek olmak, ziyarete gtmek için 0530 777 68 79 ulaşabilirsiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*