Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » TMMOB: ”Haklarımız ve geleceğimiz için”

TMMOB: ”Haklarımız ve geleceğimiz için”

Mühendisler ve işçi-öğrenciler ”Haklarımız ve geleceğimiz için” temel sloganıyla güvenceli iş ve güvenceli gelecek için Ankara’da buluştular.

Bir çok ilden gelerek Ankara Gar’ı önünde toplanan yaklaşık 10 bin mühendis ve işçi-öğrenci saat 11.00’de kortejlerini oluşturarak mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Bütün kortejlerin Sıhhıye Meydanı’na gelmesi ile birlikte miting TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşması ile başladı. Soğancı, genel anlamda AKP’nin iktidarda olduğu dönemdeki politikalarını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi

“Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor. İnterneti zapturapt altına almanın yolları aranıyor. Herkes dinleniyor, izleniyor. Bu düzen demokrasiye değil, giderek daha baskıcı, otoriter bir yöne doğru gidiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir”

”Türkiye’de iktidara gelen tüm düzen partilerinin yerli ve yabancı sermaye güçlerinin değirmenine su taşıdığını, halkın yıllarca ödediği vergilerle yapılan sanayi tesislerinin, tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının, enerji santrallerinin, madenlerin, ormanların ve doğal kaynakların, yerli ve yabancı tekellerle, onlarla işbirliği içindeki yandaşlara peşkeş çekildiğini belirterek, ülkenin rant ekonomisine, sıcak paraya, dış borçlara ve mahkum edildiğini, halkın zamlar, düşük ücretler, işsizlik,ve güvencesiz çalışmayla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, AKP’ninde önceki iktidarlardan bir farkının olmadığını söyledi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ”gelir dağılımındaki adaletsizliğin 8 yıllık AKP iktidarında daha da büyüdüğünü, Kürt sorunun çözülemediğini, siyasi ve askeri operasyonların hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, TMMOB’un oyu 12 haziran seçimlerinde eşitlikten, bağımsızlıktan, emekten, barıştan, hakça paylaşımdan ve insanca yaşamdan yana olacaktır.”

dedi.

Mitingden izlenimler;

” Miting kitleselliğine rağmen oldukça coşkusuzdu.

”Katılımcıların bir kısmının miting alanına girdikten sonra alandan ayrıldıkları gözlendi.

” Miting başlamadan başta Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık olmak üzere sol siyasal partilerin ve destekçi kurumların yöneticilerinin isimleri söylenerek paltforma çağrıldı.

İMO-Genç korteji kitelesel olmakla beraber ekonomik ve demokratik taleplerini öne çıkaran döviz ve sloganları ile oldukça coşkulu idi.

” Kitleselliği ile Makine ve inşaat mühendisleri odaları kortejlerinde gençler mühendisler dikkat çekiyordu.

” Yürüyüş boyunca atılan sloganlar bölgelere göre farklılık gösteriyordu.

<''Diyarbakır başta olmak üzere Kürt illerinden gelen mühendis ve işçi-öğrenciler yürüyüş boyunca Kürtçe sloganlar atarak anadilde eğitim taleplerini dile getirdiler. ''Dicle Üniversitesi mühendislik öğrencileri, “Em dixwazin din nav wekhevi, demoqrasi u aşitiyede bijın” (Hep birlikte barış ve demokrasi istiyoruz) pankartı ile katılarak, katledilen üniversite öğrencileri Aydın Erdem ve Şerzan Kurt’u da taşıdıkları dövizlerle unutmadılar.  

”Gaziantep ve İzmir korejlerinde ” biz Mustafa Kemalin askerleriyiz ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz” sloganları öne çıkıyordu.

” Mitingin öne çıkan başka bir kortej, güvenceli iş, güvenli gelecek talebiyle “İşsiz mühendisler” korteji idi

”Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve direnişlerine devam eden Birleşik Metal İş üyesi Mas-Daf, Casper ve Konya Mahla işçileri de mitinge katıldılar. İşçiler düzenli kortejleri ve miting alanına girerken gür bir şekilde attıkları ”Yaşasın sınıf dayanışması” sloganı ile olduça dikkat çektiler.

<'' Tez Koop-İş ve Genel kurul sürecine giren KESK ise oldukça düşük bir katılımla mitinge katılan sendikalar arasındaydı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*