Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » TİSK/TÜRK-İŞ’in ortak asgari ücret açıklaması için sınıf sözlüğü ve gözlüğü

TİSK/TÜRK-İŞ’in ortak asgari ücret açıklaması için sınıf sözlüğü ve gözlüğü

Patron örgütü TİSK ile sendika patronları örgütü Türk-İş, asgari ücret konusunda ortak açıklama yaptı. Asgari ücreti patronlara “maliyet ve yük” olarak gören açıklamada, devletin patronların “ücret artışı maliyet ve yükünü paylaşması” istendi. Türk-İş’in de işçi haklarını değil, patron karlarını savunarak, asgari ücret artışının diğer ücret kademelerine yansıtılmaması nedeniyle işçilerde ortaya çıkabilecek “huzursuzluğu ve verim düşüklüğünü”nün nasıl engelleneceğini sorun ettiği görüldü. “TİSK ve TÜRK-İŞ olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin”, yani sermayenin işçi sınıfı üzerinde sürdürülebilir ve kapsayıcı azami sömürüsü ve karlarının, “büyümesinin sağlanması ortak amacımızdır” denildi. TİSK, TÜRK-İŞ’e teşekkür etti.

Açıklamanın son cümlesi: “Ülkemizdeki istihdamın artırılması ve sosyal politikalarla desteklenmesi, çalışma barışının sürdürülmesi” vb bürokratik sermaye-sendika jargonunun sınıf bilinçli işçiler için türkçe meali:

“ülkemizdeki istihdamın artırılması”: ücretlerin olabildiğince dip noktasında tutulması ve düşürülmeye devam etmesi
“sosyal politikalarla desteklenmesi”: patronlara işçilerin vergi ve sosyal haklarından gaspedilerek, daha fazla devlet desteği ve teşviği
“çalışma barışının sürdürülmesi”: işçilerin daha fazla örgütsüzleştirilmesi, sendika patronlarının işçileri aynen böyle en pervasız biçimde satması, işçilerin söz, karar, eylem ve örgütlenmesine karşı daha sıkı tedbirlerin alınması

TİSK VE TÜRK-İŞ TARAFINDAN YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından TBMM’ne sunulan 64.Hükümet Programı’nda yer alan taahhüt doğrultusunda; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren aylık asgari ücretin net 1.300 TL’ye yükseltilmesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na önerilmiştir.

İşçi kesimi temsilcileri, Hükümet Programı’nda yer alan söz konusu tutarı görüşmelerde başlangıç olması bakımından olumlu karşılamıştır. İşveren kesimi temsilcileri ise söz konusu artışın işverene getireceği ilave maliyetin yaratacağı etkiler konusundaki endişelerini dile getirerek, işçiye ödenecek net tutarın değil, işveren üzerine gelecek ilave maliyet yükünün azaltılmasını talep etmiştir.

Bu çerçevede, gerek işsizlik sigortası primlerinde, gerek SGK primlerinde indirimler yapılması isabetli olacaktır. Tespit edilecek brüt asgari ücretin işçiye ödenecek net tutarında yılın ilerleyen aylarında gelir vergisi kesintisi nedeniyle azalma olmaması sağlanmalıdır. Bu kapsamda, asgari geçim indiriminin asgari ücret seviyesine getirilmesi ve vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde ücretli çalışanlar için iyileştirmeler yapılması olumlu olacaktır.

Yapılacak bu düzenlemeler; asgari ücret artışının ücret kademelerini daraltması nedeniyle işyerlerinde ortaya çıkabilecek huzursuzluğu ve verim düşüklüğünü de önleyecektir.

Asgari ücret artışıyla birlikte, mevcut mevzuata göre işçi ve işverenin devlete yapacağı vergi ve prim ödemelerinde ortaya çıkacak ilave artışların çalışma hayatına ve ekonomiye olumsuz yansımasının önüne geçilmelidir.

TİSK ve TÜRK-İŞ olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması ortak amacımızdır. Ülkemizdeki istihdamın artırılması ve sosyal politikalarla desteklenmesi, çalışma barışının sürdürülmesi için asgari ücret artışından kaynaklanacak vergi ve prim yükü artışlarının önemli ölçüde azaltılmasını Devletimizden bekliyoruz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*