Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » Tekstil ve konfeksiyon işçilerinden 1 Mayıs’a çağrı
Adana tekstil ve konfeksiyon işçileri derneği girişiminden 1 Mayıs'a ve örgütlenmeye çağrı!

Tekstil ve konfeksiyon işçilerinden 1 Mayıs’a çağrı

ZORUNLU MESAİLERE, SOSYAL HAK YOKSUNLUĞUNA ve SEFALET ÜCRETİNE KARŞI HEP BİRLİKTE OMUZ OMUZA 1 MAYIS’TA ALANLARI DOLDURALIM!

Tekstil ve konfeksiyonda nasıl örgütleneceğiz?

Genelde işçi sınıfının özelde de tekstil ve konfeksiyon işçisinin çalışma ve
yaşam koşullarının ağırlığına sebeb örgütsüzlüğüdür. Sermaye ve onun
temsiliyeti AKP Hükümeti’nin her geçen gün pervasızlaşan saldırıları gücünü buradan almaktadır.

Burjuvazi kendine büyük karlar getiren bu alanda işçilerin örgütlenmesine meydan vermemek varolanı çözüp dağıtmak işçileri sindirmek için vargücüyle örgütlü bir şekilde saldırıyor. Girdiği her alanda ilk elde kendi örgütlülüğünü oluşturuyor. MESİAD, ÇUTEK bunlara örnek.

Bu sistemli saldırılara tekstil ve konfenksiyon işçileri de ancak örgütlü bir şekilde cevap verebilir. Yaşam koşullarının her geçen gün dünü aratacak kadar ağırlaşması bir çok konfeksiyon işçisinin de eskiden var alan kendi atölyemi açarım hayalini ortadan kaldırmakta onları devrimci düşüncelerle daha açık kılmaktadır. Bu da tekstil ve konfonksiyon işçisinin örgütlülüğünü pekiştirmenin nesnel zemini güçlendirmektedir.

Üzerlerindeki azgın sömürüye karşı örgütlenme ihtiyacı
duyan tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelelerinde hızlı bir artış olabilir. Öte yandan işten atılmadan gözaltına kadar birçok bedeli göze alarak dernekleşmeye ve bağımsız bir sendikalaşmaya hazır olalım.

Öyleyse devrimci sendikal bir hareketi ve dernekleşmeyi geliştirmeliyiz. Kendi taleblerimizi dayatarak sınıfa karşı sınıf tavrıyla savunma değil saldırı ruhuyla sermayeye geri adım attırabiliriz. Bunun yolu dernekleşmeye ve bağımsız bir sendikalaşmaya EVET
diyelim.

TÜM TEKSTİL VE KONFOKSİYON İŞÇİLERİNE ÇAĞRI,

-Biz tekstil ve konfonksiyon işçileri, 1 MAYIS’ta alanlara akalım!
-Sigortasız çalışmaya hayır!
-Kadın işçilere emzirme odaları!
-Köleliğe boyun eğmeme!
-Sefalet ücretine karşı birleşik mücadeleye EVET!-
-Patron yalakalarına geçit vermeyelim!
-Bağımsız sendikaya EVET!
-Zorunlu mesailere HAYIR!
-Herkese iş herkese çalışma hakkı!

DERNEK NEDİR?

Ortak yanı olan bir çok insanın biraraya gelip insanlığa yararlı bir şey yapmak yardımlaşmak ve hedeflerine ulaşmak için birleştikleri yerdir. Bunu için ne yapmamız lazım? Konfeksiyon işçisi olarak derneğimizde buluşup hedefimize ulaşmak için birbirimize destek olmalıyız.Derneğin düzenleyeceği etkinliklere katılıp kendi içimizde samimiyeti yakalamak fikir alışverişi yapmak, maddi manevi her türlü yardımlaşmayı sağlamak. Hiçbir hakkımızın olmadığı bu sistemde biraraya gelip birleşmemiz hedeflerimize ulaşmak için bir dernek çatısı altında
biraraya gelip derneğimizi kurup birlikte mücadele etmeliyiz işçi
arkadaşlarım.

Saygılarımla, konfeksiyon işçisi, Cemil Bilgiç.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*