Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » TEKEL işçisinin mücadelesi tüm işçi sınıfının mücadelesidir!

TEKEL işçisinin mücadelesi tüm işçi sınıfının mücadelesidir!

Sendikamız Nakliyat-İş 52 gündür Ankara’da polisin gazına, Ankara’nın soğuğuna, ayazına karşı yiğitçe direnen TEKEL işçilerinin eylemine destek için 4 Şubat’ta Topkapı Ambarlar ve üyemiz bulunan tüm bölgelerde iş bırakma eylemi yaptı. Topkapı Nakliyeciler Sitesi’nde yapılan iş bırakma eylemine BALNAK Loj. A.Ş.’den atılan üyelerimiz de katıldılar.

TEKEL işçilerinin direnişi onurlu ve haklı mücadelesi her türlü baskıya tehdide rağmen kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu mücadeleye Türkiye’nin dört biryanında DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, KAMU-SEN’in aldığı karar doğrultusunda, TEKEL işçilerinin eylemine destek vermek amacıyla “çalışmama hakkını kullanma” eylemi yapıldı. Eylem kararının alınmasında yer alan Memur-Sen son anda eyleme katılmayacağını açıkladı.

1000 üyemizin olduğu Topkapı Ambarlar’da, TEKEL İşçisi ile dayanışmak için iş bırakma eylemi gerçekleştirerek bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını sendikamızın genel başkanı ve DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasında, “TEKEL’i birkaç sermayedara peşkeş çekenler, bugün TEKEL İşçisi yan gelip yatıyor diyemez” vurgusunu yaptı. TEKEL özelleştirilmeden önce Tek Gıda-İş Sendikasının 65.000 İşçiyle sözleşme yaptığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “özelleştirilmeyle birlikte 65.000 işçiye ne oldu?” sorusunu yöneltti.

Limak-Nurol Grubuna 292 Milyon dolara peşkeş çekilen TEKEL’i bir ay sonra 950 milyon dolara satanlar, “Şimdi devleti soydurmayız, yetim hakkı yedirmeyiz” diyorlar. Şimdi soruyorum. Yan gelip yatanlar kim? Yetim hakkını yiyenler kimdir? Bankaları hortumlayanlar, batıranlara göz yumacaksın, KİT’leri yok pahasına babalar gibi satacaksın yüz binlerce emekçiyi sokağa atacaksın. Bunlar unutulmaz. Sıra işçinin hakkına geldiği zaman maliyet diyeceksin, ekonomik denge diyeceksin. Yok öyle!

Açıklamada Başbakanın TEKEL işçisine yönelttiği “onlar yan gelip yatarak para kazanmaya alışmışlar” sözüne karşılık “İşçi sınıfı en namuslu en onurlu sınıftır. TEKEL işçisi yan gelip yatmak istemiyor, işini istiyor, çalışmak istiyor”, dendi. AKP iktidarı ve Başbakanın TEKEL işçisini 4-C kapsamında kıdemsiz ve asgari ücretin altında çalıştırmaya zorladığı vurgulandı. İşçilere, “ülkemizde milyonlarca işsizsin bu işi kabul etmeye hazır olduğunu” söyleyen başbakanın işsizlerle TEKEL işçisini tehdit ettiği belirtildi.

TEKEL işçisinin mücadelesi yalnızca TEKEL işçinin mücadelesi olmaktan çıkmış artık tüm işçi sınıfının mücadelesine dönüşmüştür. TEKEL işçisinin kazanımı tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Tekel işçisinin mücadelesi kölelik dayatması olan Özel İstihdam Büroları yasasının çıkmasının da önünü kesmiştir, bu bakımdan da önemlidir TEKEL işçisinin mücadelesi.

Basın açıklaması TEKEL işçisinin mücadelesine desteğin devam edeceği belirtilerek bitirildi. Açıklamada sık sık “Tekel İşçisi Yalnız Değildir”, Tekel İşçisi Yan Gelip Yatmadı, Vatanı Satmadı”, Tekel Kamulaşsın İşçiler Çalışsın”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek “, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İşçiyiz, Haklıyız Kazancağız” sloganları atıldı.

Basın açıklamasından sonra Saraçhane’de yapılacak eyleme katılmak üzere otobüslere binilerek yola çıkıldı.

Gebze’de de iş bırakıldı

Sendikamız DİSK Nakliyat-İş, Gebze’de bulunan işyerlerinde üyemiz olan işçilerle, TEKEL işçilerinin direnişlerini desteklemek için iş bırakma eylemi gerçekleştirerek bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Nakliyat-İş Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal yaptı.

Basın açıklamasının tam metni;

Bilindiği gibi TEKEL işçilerinin onurlu direnişi, mücadelesi nedeniyle konfederasyonumuz DİSK’inde içinde bulunduğu 6 konfederasyon (TÜRK-İŞ,DİSK, HAK-İŞ, KESK,KAMU SEN) 4 Şubat 2010 Perşembe günü 08:00- 17:00 saatleri arası üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır.
Bu karar çerçevesinde DİSK/Nakliyat-İş sendikamızda tüm örgütlü olduğumuz bölgelerde TEKEL işçilerinin bu haklı ve onurlu mücadelelerini destekleyerek ve iş bıraktı. TEKEL işçilerinin kazanımı ve tüm İşçi Sınıfının kazanımı olacaktır.

AKP iktidarı her geçen gün işçisiyle emeklisi ile halkımızı yoksulluk ve açlığın pençesine atmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki halkın en temel ihtiyaç maddelerine zam üstün zam yapılmasın. İşsizlik her geçen gün artıyor. Yaşananlar artık biz işçi sınıfı ve emekçi halkımız için dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Artık işçisi,memuru,emeklisi,işsizi,gençliği ile tüm İşçi Sınıfımız ve emekçi halkımız açlık ve yoksulluk batağına batıran AKP iktidarına karşı ‘artık yeter’ demektedir.

TEKEL işçileri bu kışın soğuğunda Ankara da bu zulmü reva gören vicdansız AKP hükümeti,Tayipgiller yaptıkları zulmün cevabını tüm işçi sınıfının mücadelesi ile dur diyecektir.
TEKEL işçileri AKP’nin dayattığı kölelik koşullarında çalıştırmaya karşı boyun eğmedi. Kışın soğuğuna tehdit ve baskılarına rağmen kazanana kadar mücadele edecektir. TEKEL işçilerinin mücadelesi tüm İşçi Sınıfının mücadelesidir. Kazanımı da tüm İşçi Sınıfının kazanımı ve zaferi olacaktır.

İŞİ,EKMEĞİ,ONURU İÇİN DİRENEN TEKEL İŞÇİSİ KAZANACAK!
İŞÇİLERİN BİRLİĞİ SERMEYEYİ YENECEK!
İŞİÇİYİZ,HAKLIYIZ,KAZANACAĞIZ!

DİSK/Nakliyat-İş’ten bir işçi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*