Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » “Tek Tip Elbiseyi Giymedik, Giymeyeceğiz!”

“Tek Tip Elbiseyi Giymedik, Giymeyeceğiz!”

Tek tip elbise KHK’sına karşı komünist tutsakların açıklamasını yeninden yayınlıyoruz.

Hapishanelerde 15 Temmuz’dan bu yana komünist tutsakların sürgünleriyle başlayan saldırılar OHAL süreci ile artarak devam ediyor. Tekirdağ 2 Nolu Hapishanesi’nden 30 Tewmmuz tarihinde yazılan mektup 04 Ekim tarihinde ancak elimize ulaştı. Geçmiş dönemlerden farklı olarak, hapishane idaresi ilgili mektupta “sakıncalı” bulduğu bölümün üstünü beyaz kağıtla kapatarak mektubun fotokopisini göndererek, aslına el koymuştur. Elimize ulaştığı biçimiyle, güncelliğini koruduğu için paylaşıyoruz.

“Tek Tip Elbiseyi Giymedik, Giymeyeceğiz!”

Komünist tutsaklar olarak bizler tecrit ve hücre sistemine kat çıkarak diri diri mezara konulmakla eşanlamlı olan tek tip elbise saldırısına kesin olarak “HAYIR” diyoruz. Hiçbir koşulda Tek tip elbise giymeyecek, her türlü denemeye karşı bütün mücadele yöntemlerini kullanarak cevap vereceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu saldırıyı püskürteceğiz!..

15 Temmuz’un ardından hapishanelerdeki neredeyse tüm haklarımız askıya alınmış sohbetten kitap hakkına, hasta tutsaklardan hastane revir sevklerinin iyiden iyiye işlemez hale gelmesine, çoğu hapishanede açık görüşlerin 2 ayda bire, telefonun 15 günde bire indirilmesine, avukat görüşme hakkının kısıtlanmasından şikayet dilekçelerinin işleme konulmayıp kaybedilmesine, keyfi verilen disiplin cezalarından onlarca tutsağın sudan gerekçelerle infazlarının yakılmasına kadar çok yoğun bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalmışken tek tip elbise tüm bu uygulamalara fırsat veren tecrit ve hücre sistemini derinleştirecek bir yok etme silahı olarak kullanılmak istenmektedir.

Komünist tutsaklar olarak faşist tek tip elbisenin esasında sosyalizm mücadelesine, ideolojisine dönük bir saldırı olduğunun farkındayız. Meşru ve haklı bir temelde insanlığın kurtuluşu için baskı ve sömürüye karşı “yeni bir yaşam için” mücadele ederken tutsak düşmüş komünist ve devrimcilerin, kimliğini ve bilincini kriminalize edip, tutsakları basit bir suçluya çevirerek teslim almanın bir biçimi olan tek tip elbise saldırısını da boşa çıkaracağız. Taşların bağlı olduğunu düşünerek rahatça bu saldırıyı gerçekleştirebileceklerini sananların IRA tutsaklarının Boby Sands liderliğinde İngiliz sömürgeciliğini tek tip elbise saldırısını canları pahasına nasıl püskürttüklerini; tek tip elbiseye karşı yürütülen “84 Ölüm orucu”nda verdiğimiz şehitlerimizin kararlılığını hatırlatırız.

Sarayla yeniden kurumlaşmış faşist rejimin Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin, Kürt halkının tüm tarihsel kazanım ve haklarını ortadan kaldırdığı, neoliberal sömürü ve soygun politikalarının dizginlerinden boşandığı; egemen çevrelerin, sermaye sınıfının artık tüm engellerinden sıyrıldığı bir süreci yaşıyoruz. İçeride ve dışarıda tüm temel hak ve özgürlüklere, bunların lafzına bile tahammül edemeyen, hemen “terörist” damgasını yapıştırp, rejim-devlet krizinin yıkıcı etkilerini sürekli daha fazla baskı, daha fazla sömürü diyerek aşmaya çalışan bu neoliberal faşizm de yapıp ettiği herşeyle kendi mezarını kazmaktadır. Egemen ve muktedir pozlarında ağızlarından çıkanın yasa olduğunu sandıkları bu olağanüstü zamanlarda geçecektir.

Komünist tutsaklar olarak, işçi sınıfının ve ezilen, sömürülen halkların üzerinde estirilen tecrite karşı dişe diş bir mücadele yürütme dışında başka bir kurtuluş yolu olmadığını belirtiyoruz. Bugün emperyalist efendilerine özenerek Guantanomu burjuva terörünü kendisine emsal alanlara hatırlatmak isteriz ki, bizlere sizin ağbabalarınız olan 12 Eylül faşizmi bile o tek tip elbiseyi giydiremedi. Siz hiç beceremezsiniz!..

Tüm demokratik kamuoyunu, hapishanelere karşı duyarlı olmaya, sesine ses katmaya çağırıyoruz.

Tek tip elbiseyi giymedik, giymeyeceğiz!
Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz
Direne Direne Kazanacağız!

Tekirdağ 2 Nolu F Tipinden Komünist Devrim Örgütü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*