Anasayfa » GÜNDEM » Taksim izlenimleri

Taksim izlenimleri

İstanbul Taksim’de 1 Mayıs 100 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sabah 8.30′dan itibaren kortejlerde toplanmalar başladı. Taksim’e dört koldan yüründü. Şişli kolunda DİSK, TMMOB, TTB, sol ve devrimci kurumlar, taraftar grupları,
Tarlabaşı kolunda KESK ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Platformu, Dolmabahçe kolunda Türk-İş, CHP, HKP ve TKP, Mete Caddesinde ise Hak-İş ve Memur Sen yer aldı.

Tarlabaşı’ndan yürüyen Emek, Demokrasi ve Özgürlük Platformu‘nu pankart ve sloganlarıda, seçim barajlarının kaldırılması, operasyonların durdurulması, siyasi tutsakların serbest bırakılması, anadilde eğitim talepleri dile getirildi. Bu koldan yürüyen KESK‘e bağlı sendikalardan Eğitim-Sen kitlesel katılım gösterdi. Gökkuşağı hareketi de bu koldan yürüdü.
Türk-İş kolunda, öne çıkan sendikalar, Yol-İş, Belediye-İş, Tümtis, Deri-İş, Petrol-İş, Hava-İş, Tez Koop-İş oldu.
Türk-İş kortejlerinin 11.00 önce alana girilmeyecek kararına karşın alana erken girmesi, alana herkes girmeden miting programı başlatılmayacak kararına karşın Şişli kolundan yürüyen devrimci örgütler alana girmeden programın başlatılması, bazı sendika bürokratlarının da devrimciler alana girmeden işçileri alana alel acele sokup dağıtmaları, tepkilere neden oldu.
CHP, TKP, HKP‘nin kortejlerinde tipik AKP muhalifi ve ulusalcı pankart ve sloganlar öne çıktı. CHP’nin sosyal liberal hamleleri ve seçim politikası vesilesiyle katılımı kitlesel, ancak orta sınıf ağırlıklıydı.
Şişli kolunda yürüyen DİSK’te öne çıkan grevleri yeni bitirmiş olan Birleşik Metal işçileri ile sıcak direnişlerle gündemde olan Dev Sağlık İş, Sosyal-İş, Nakliyat İş oldu. Özellikle geçen yıla kadar sessiz sedasız bir sendika olan Sosyal-İş‘in Baro, Metro, Bilgi üniversitesi işçileri, özel okul öğretmenlerinden bir grupla canlı yürüyüşü dikkate değerdi.
TMMOB, Meslek Odaları, meslek dernekleri, Alevi dernekleri, lise ve üniversiteleliler ile zengin görüntüler sundu. Son dönemde grev ve mitingleriyle öne çıkan Tabibler Birliği ve Tabibler Odası, hekimlerin, stajyerlerin, tıb öğrencilerin kitlesel katılımını 1 Mayıs›ta da sürdürdü.

Devrimci ve sol parti ve örgütlerin kortejlerinin alana girebilmesi, saat 13.00’yi buldu.

Kürsüden 1 Mayıs marşının ardından sendika bürokratları, hazırladıkları ortak resmi ve ruhsuz, “sosyal adalet, demokrasi, hukuk” isteyen metni bir sağlık emekçisi ve direnişteki bir işçiye okutarak, geçen yılki Taksim 1 Mayısındaki öncü ve direnişçi işçilerin kürsü işgalinin kulak çınlamasını gidermeye çalıştılar. Ancak bu bürokrasi manevrası da, direnişteki işçilerin söz hakkı istemini engelleyemedi.
Kürsünün önüne gelen direnişteki Canbebe, PTT taşeron işçileri ve İzmir Konak Belediyesi işçileri slogan ve pankartlarıyla söz hakkı istediler. Direnişteki işçiler Grup Yorum konserinden sonra, Kardeş Türküler sahnedeyken kürsüye pankartlarıyla çıkarak, kürsüyü işgal ettiler. Sendika bürokratları ile işçiler arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Bu sırada alandaki geniş ekranlar, kürsüdeki işçileri göstermemek için her şeyi yaptılar. Kardeş Türküler grubu işçileri selamlayarak şarkılarını söylerken, işçiler biraz daha kürsü işgallerini sürdürdükten sonra sloganlarla aşağıya indiler.
BDP, Devrimci 1 Mayıs Platformu ve çok sayıda reformist örgüt tarafından 100 binleri temsilen olduğu söylenen, dar AKP muhalefeti ve burjuva demokratik içerikli – DP’nin imzalamadığı- bir metinde okundu.

Taksim alanı hınca hınç doluydu. Sayısız sendika, dernek, örgüt, partinin yanısıra, bir o kadar da kitle her hangi bir korteje girmeden alana aktı. Bu yıl Taksim meydanı ve kürsüde öne çıkan şeylerden biri de, sık yapılan Kürtçe konuşmalar ve Kürtçe şarkı ve marşlar oldu. Geçen yılki zafer 1 Mayısında Kürtçe konuşma ve şarkılara yer verilmeyişi ciddi tepkilere yol açmıştı. Bu yıl ise, okunan ortak metinlerin Kürtçesi de okundu, Grup Yorum ve Kardeş Türkülerin kürtçe birer şarkısının ardından Miting Agira Jiyanın Kürtçe 1 Mayıs marşı ve türkü ve halay parçaları ile tamamlandı, Hernepeş de kürsüden 2 kez seslendirilmiş oldu.

Bu yıl Taksim 1 Mayısı kitlesel, renkli, ancak savaşım ateşi ve militan proletarya ruhundan ve istemlerinden oldukça uzak, burjuva, reformist, ulusal reformist ve reformistleşen devrimci partilerin, daha ziyade seçimleri ve burjuva demokrasisini gözettikleri, talep ve içeriğin bu sınırlar içinde tutulduğu bir havada geçti.
Pankart ve sloganlarda bolca işçi sınıfı ve sosyalizm kelimeleri geçmesine karşın, proletarya- burjuvazi, kapitalizm-sosyalizm karşıtlığı ve gerilimini sergilemekten uzak, bunların da geriye doğru burjuva demokratizmine havale edilmesi belirgindi. Grup Yorum ve Kardeş Türküler’in konserleri, Agire Jiyan ve Kürtçe, ufku burjuva demokratizmini geçmeyenler için tatmin edici oldu, ancak alana alel acele sokulup dağıtılan on binlerce işçinin gerçek sınıf istem ve özlemleri, mücadele gereksinmelerinin ağırlığı kürsü bir yana alanda bile hissedilmedi.

Kürsüden söz hakkı isteyen, verilmeyince fiili olarak kürsüye çıkan direnişteki işçilere yapılan müdahale ise, burjuva demokrasisinin proleter demokrasi ile karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Taksim 1 Mayısı Taksim alanının 30 yıl sonra direne direne kazanılmasının coşkusunun etkilerini halen taşımakla birlikte bununda uzun sürmeyeceği belli oluyordu.

Taksim kazanıldı sıra 1 Mayıs kürsüsünün işçi sınıfı tarafından kazanılmasında. İşçilerin işgal eylemleriyle kısa ve sınırlı kullandıkları kendi kürsü değil çıkıp kendi özlem ve taleplerini haykırdıkları mücadele programlarını deklare ettikleri kürsülere çevirme zamanıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*