Home » Tag Archives: yeni anayasa

Tag Archives: yeni anayasa

Kolektif işçi demokrasisi: Toplantı özgürlüğü

Burjuva Meclis anayasa uzlaşma komisyonu, toplantı özgürlüğünü gündemine almadı. Burjuva partilerin “temel hak ve özgürlükler” konusundaki taslakları da toplantı özgürlüğüne ilişkin bir öneri içermiyor. Burjuvazi, neoliberal demokrasisinde, toplantı özgürlüğünün bir sorun olmadığını, isteyen herkesin istediği gibi toplantı yapabileceğini varsayıyor. Gerçekten öyle mi? Öyleyse neden, işyerlerinde işçiler kendi aralarında sorunlarını ve istemlerini konuşmak için toplantı yapamıyor? Öyleyse neden, çoğu sendikada sendika ...

Read More »

Yeni anayasa üzerine-3

Kaderin kendisine “ideal kapitalizm, ideal demokrasi”nin tecellisi ile gülmesini bekleyen küçük burjuva reformizmi, burjuva demokrasilerin üzerinde yükseldiği ekonomik, toplumsal, ideolojik temeli gizleyen her şeye sarılır. Tıpkı yılana sarılır gibi! Ulusalcılık, yerel dar görüşlülük ve kapitalizmden ancak elde edebileceğini isteme reformizmiyle -şimdi artık bu “demokratik özerklik” olarak şekillenmektedir- büzüşmüş bilinci için burjuva anayasalara ilişkin şu birkaç örnek ise biliniz ki onun ...

Read More »

İhtiyaçlar, özlemler ve yeni anayasa

Her siyasal sarsıntının arkasında ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçların çürümüş kurumlar tarafından engellenmesi vardır. 12 Eylül anayasası da, Türkiye’deki uluslar arası tekelci kapitalist dönüşümün ortaya çıkardığı yeni toplumsal-siyasal ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen başlıca çürümüş üstyapı kurumlarından biridir. Bugün 12 Eylül anayasasının işe yaramazlığı ve yeni toplumsal gereksinmeleri engelleyiciliği hemen herkes için açık-seçik hale geldi. 12 Eylül anayasasının değiştirilmesini herkes istiyor. Ancak: ...

Read More »