Home » Tag Archives: tüsiad

Tag Archives: tüsiad

Demokratik Hak ve Özgürlükler Ancak Mücadele ile Kazanılır

CHP’den, ABD’ den, AB’den, TÜSİAD’dan (hatta NATO’dan!) örtük demokrasi beklentisi içine girmek, AKP’yi neomuhafazakar faşist düzenlemeleri noktasında dizginlemelerini ummak bugünün küçük burjuva ve orta sınıflarının temel beklentisi durumunda. Emperyalist kapitalist üretim ve egemenlik ilişkilerinde, sınıf güçleri arasındaki ilişkilerden soyutlanmış, beyhude bir sınıfsız demokrasi beklentisi bu. Altyapı üst yapıdan, siyaset ve ideoloji sınıf ilişki ve karşıtlıklarından, egemenlik ilişkileri toplumsal ilişkilerinden birkez ...

Read More »

Referandum’un Ardından Nafile Beklentiler

Ercan Akpınar yazdı; Bir sermaye partisi olarak CHP’den demokratik çıkış beklemenin dayanılmaz çaresizliği herşeye rağmen sürüyor. Sandık hileleriyle “Hayır” ın zaferinin engellemesine karşı sokakta bir demokratik muhalefet oluşturmaktan kaçan CHP’nin mazaret olarak dile getirdiği “ama onlar silahlanmıştı” sözleri bir burjuva partisi olarak sınırlarını gösterse de burada başka bir şey daha var. defalarca yazıp belirttiğimiz gibi CHP denen sermaye partisi Başkanlık ...

Read More »

Sermaye Saldırılarında Süreklilik Esastır

Türkiye burjuvazisinin en güçlü kanatlarından biri olan TÜSİAD son dönem yaşanan sermaye devleti operasyonlarına dair suskunluğunu bugün yayınladığı bir “çağrı” ile sonlandırdı ve bir an önce hükümet kurulmalı mesajı verdi. Sermaye cephesi işçi sınıfına karşı topyekun saldırılarını sürdürdüğü ve seçim sonrasında kesintiye uğrayan yeniden yapılandırma saldırılarına devam etmek için hızla hükümetin kurulması gerektiği “çağrısını” yaptı. “Son haftalarda tüm vatandaşlarımızı derinden ...

Read More »

Program manyakları

Burjuvazi ve mali sermayesi AKP Hükümetini, kelimenin tam anlamıyla bir “program manyağı”na çevirmiş durumda. Başbakan Davutoğlu her hafta toplumu baştan aşağıya yeniden dizayn etmeye dönük sayısız “öncelikli dönüşüm programı” özeti daha açıklamaya devam ediyor. Davutoğlu en son 8 dönüşüm programı tasarısı daha açıkladı. Bunlar: “İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı”, “Temel ve mesleki becerilerin geliştirilmesi programı”, “Nitelikli insan gücü için çekim merkezi ...

Read More »

TÜSİAD nereye koşuyor? Ya da: “Ananas, annadın sen onu!”

Burjuva devlet krizinin torba yasa tasarısı raundunda AKP Hükümeti bir çizik daha yedi. Torba yasa tasarısı yargı ve internet düzenlemeleri gibi kritik güç alanlarını kapsadığından burjuva güçler çatışmasında taktik olduğu kadar stratejik bir önem taşıyor. AKP, HSYK ve İnternette istediği düzenlemelerden bazılarını fiilen yaptı. Cumhurbaşkanı Gül’ün veto edebileceği daha temel maddeleri de kısmen revize ederek geçirmeyi denedi. AKP’nin bu tutumu, ...

Read More »

TÜSİAD: “Türkiye’nin başarı hikayesi kalmadı!”

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, burjuva medyada çarşaf çarşaf yer aldı. TÜSİAD’ın AKP Hükümeti’ne açık örtük eleştirilerin de olduğu toplantının sonuçları, TÜSİAD’ı ileri demokrasi havarisi ve AKP’ye her türlü muhalefeti demokratik ittifak öğesi gören sol kesimlerde TÜSİAD’dan yeni beklentilere yol açar mı bilemeyiz. Ancak TÜSİAD gibi bir büyük bir kapitalist gücün neyi neden söylediğinin işçi ve emekçiler için açılmasında yarar ...

Read More »

TÜSİAD kapitalist sömürünün istikrarından yana

Türkiye burjuvazisi kapitalist sömürünün istikrarı için koalisyona karşı… TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Erman Ilıcak, “13 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’de uyanmak istersiniz?” sorusuna, “Tek görmek istediğimiz istikrarlı bir Türkiye.” cevabını veriyor. Ülkenin koalisyonlar döneminde hep kaybettiğine dikkat çeken Ilıcak, “Tek parti döneminde hızla büyümüşüz. Hem iç hem de dış piyasalar tek parti iktidarına oynuyor. Kim kazanırsa kazansın yeter ki ...

Read More »

TÜSİAD’ın Yeni Türkiye’si ve işçi sınıfı…

Tüsiad başkanı Boyner'in Zaman gazetesindeki "Yeni Türkiye" yazısı, Tüsiad ile AKP Hükümeti arasındaki, aslında burjuvazinin hemen tüm kesimleri arasındaki sağlanan programatik mutabakatın genel çerçevesinin bir belgesi niteliğinde. Tüsiad’ın “Yeni Türkiye” değerlendirmesi, aynı zamanda, bağımlı tekelci burjuvazinin yakın dönem programının köşe taşlarını da veriyor. Bunlar bağımlı tekelci burjuvazinin sınıf diktatörlüğünün yeni biçimi olan neoliberal burjuva demokrasisi ve istediği devlet yapılanması ve yeni anayasanın gerekleri; bölgesel ve uluslar arası sermaye birikimi içinde yer tutma çabaları, bölge gücü olarak da bölgesel konum ve etkisini artırması; ilk ikisinin de hem nedeni ve hem de sonucu olarak işçi sınıfı ve emekçilere yeni saldırı programı…

Read More »

Tüsiad-Müsiad el ele, işçi sınıfına saldırıda daha derin boyutlara!

Tüsiad ve Müsiad tarihlerinde ilk kez bir araya geldi, ortak faaliyet geliştirme kararları aldı. "Bağımlı Türk tekelci burjuvazisinin de dışlayıcı ve tekçi hakimiyet anlayışından, sermaye kesimleri arasında daha kapsayıcı bir neoliberal yönetişim/demokrasi politikasına geçiyor; biricik uzlaşmaz karşıtlık tüm kesimleriyle sermaye ile tüm kesimleriyle işçi sınıfı arasındadır." (Tüsiad'daki Yönetim Değişikliği yazımızdan)

Read More »

TÜSİAD’da yönetim kurulu değişikliğinin anlattıkları

TÜSİAD'daki başkan ve yönetim kurulu değişimleri her zaman geleceğe dönük önemli bir politik göstergedir. Bağımlı Türkiye büyük burjuvazisinin iç dengeleri ve ekonomik-siyasal programının gelişim yönüne dair önemli ipuçları taşır.

Read More »