Anasayfa » Etiket Arşivi: sol

Etiket Arşivi: sol

Kenan Somer hayatını kaybetti

Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden, çok sayıda Marksist klasiği Türkçeye kazandıran Kenan Somer 86 yaşında İstanbul’da yaşamnı yitirdi. Somer’in cenazesi, 12 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Büyük Camii’nden kaldırılacak. Somer, Friedrich Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni; Karl Marx’ın Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi; Marx ile Engels’in beraber yazdığı Kutsal Aile; Lenin’in Devlet ve İhtilal gibi kitaplarını ...

Devamını Oku »

Alınteri nereye koşuyor?

ALINTERİ’NİN REJİMİN YAPISIYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜ NE? Aramızdaki tartışmaların seyrini bilen Alınteri taraftarları ve diğer yapılardan devrimciler Alınteri’nin faşizm dediğini, bizim ise burjuva demokrasisi dediğimizi bilirler. Türkiye’deki rejimin yapısının geri düzeyde bir burjuva demokrasisi yönünde değiştiği görüşümüze Alıntericiler şiddetle karşı çıkmışlardı; onlara göre faşist diktatörlük hakim durumdadır. Bununla birlikte Alınteri’nde artık siyasal sorumluluk ve ciddiyeti de yokeden bir eklektisizm süreklileşmiş, bir ...

Devamını Oku »

Solun “balkon konuşmaları”…

12 Haziran seçimlerinde solun gözü iki partideydi: Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku nezdinde BDP ve CHP. Liberallerden ulusalcılara, açık ve örtük devrimci demokrasicilere dek seçim sonrası yapılan “balkon konuşmaları” da, birkaç istisna dışında ezici çoğunluğu Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu destekleyen soldaki siyasal-psikolojik atmosferi yansıtıyor. Blok’u destekleyenler muzaffer, CHP kuyruğunda siyaset yapanlar ise ezik değerlendirmeler yaptılar. TKP vakumlandı Bunlardan “Boyun ...

Devamını Oku »

Ekonomik, toplumsal, siyasal değişim prizmasından seçim sonuçları

AKP ekonomik, toplumsal, siyasal neoliberal kapitalist, burjuva demokratik dönüşüme önderlik eden parti olarak üçüncü kez kazandı AKP neden kazandı ? AKP burjuvazi içerisinde daha geniş bir temele dayanmaktadır. TÜSİAD içerisinde AKP’yi destekleyen tekelci burjuvalar sayı olarak daha azlar. Bununla birlikte MÜSİAD, TUSKON gibi bir bölümü tekelcileşmiş burjuva kesimlerle KOBİ’sel üretim ve ticareti gerçekleştiren orta burjuvazinin büyük bölümü AKP’yi desteklemektedir. Burjuvazinin ...

Devamını Oku »

Seçim Politikaları: Burjuva Partiler, Komünistler ve Diğer Hareketler

Bu seçimlerin karakteristiklerinden biri, Türkiye’deki toplumsal değişimin seçim politikalarına da daha fazla yansıması. Bireysel ve toplumsal beklentilerdeki değişim, burjuva birey gelişimi ve kentlileşmeyle de ihtiyaçların kapitalist temelde ifadesi seçim program ve politikalarına da yansıyor. Geleneksel aileden gelen parti tercih biçimleri sürmekle birlikte önceki belirleyiciliği çözülüyor, değişime uğruyor. Birey temelli beklenti ve çıkarlar daha net ifade ediliyor. En belirgini AKP‘de olmak ...

Devamını Oku »

Anayasa Tartışmaları prizmasından TDH: Referandumun Sonucu

Keskinleşen bir yol ayrımına girilmiştir.

Devamını Oku »

Referandum sonuçları belli oldu-2: MGSB de değişiyor!

"Gizli anayasa" olarak da bilinen önceki Milli Güvenlik Strateji Belgesi, nasıl ki önceki anayasa ve rejimin ruhunu oluşturuyorsa, MGSB'deki değişiklik de 12 Eylül referandumunun sonucu ne olursa olsun, hemen sonrasında gündeme gelecek yeni anayasanın ruhunu, dönüşümün ana çizgileri ve yeni konseptini ortaya koymaktadır.

Devamını Oku »

Kürt burjuvazisinin “evet” cevvaliyeti

İşbirlikçi Kürt burjuvazisinin “evet” deklarasyonunda asıl görülmesi gereken ise, kendini belki de ilk kez, bu kadar açık ve doğrudan bir sınıf olarak, dolaysız sınıf çıkarları ile deklare etmesidir.

Devamını Oku »

Referandum sonuçları belli oldu!

Böylece şu günkü "anayasa değişikliği ve referandumun sonucu ne olursa olsun", referandumun asıl sonucu açıklık kazanmış oluyor: Tüsiad'ın demesiyle, burjuvazinin “yeni bir anayasaya olan ihtiyacı”nın iyice açıklık ve yakıcılık kazanması! Tüsiad, bu yöndeki istediğini CHP'den de (bkz. Kılıçdaroğlu'nun “liberal demokrasi manifestosu”) AKP'den de referandum ve sonrası için, seçim vaadi olarak almış bulunuyor...

Devamını Oku »

“Hayır cephesi”nin meramı…

TKP, ÖDP, Halkevleri, EMEP, ortak "hayır cephesi" deklarasyonu yayınladı. Deklarasyon, söz konusu partilerin, artık sosyal reformist karakterlerini de büyük ölçüde yitirdiklerini, soldaki zincirleme sağcılaşma ve çözülme süreci içerisinde, sosyal-demokratlaştıklarının yeni bir göstergesidir.

Devamını Oku »