Anasayfa » Etiket Arşivi: SES

Etiket Arşivi: SES

Ankara’da SES Basın Açıklamasına Polis Saldırısı

Bugün öğlen 12.30’da OHAL KHK’sı ile yapılan haksız ihraçlara karşı Sağlık Bakanlığı önünde Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yapılacak olan basın açıklamasına polis saldırdı. Sağlık emekçileri ile birlikte birçok işçi ve emekçi Bakanlık önünde toplanmaya başladı. Dün basın açıklaması yapmasına dahi izin verilmeyen Nuriye Gülmen’de alanda saat 13.30’da Yüksel caddesindeki anıtın önünde eylemine devam edeceğini kamuoyu ile paylaştı. Ancak polis ...

Devamını Oku »

13 Mart kimin için? -NİHAL KEMALOĞLU

Pahalı granit mermer kaplı, plastik palmiyeli “Sağlıkta Dönüşüm” show vitrini Türkiye’ye göstermediği ağır “insani bedeli” artık saklayamıyor. Sağlık çalışanları  “sistematik” maruz kaldıkları ölümcül şiddet, tüketici iş yükü, hakkaniyetsiz  uygulamalar, bitmek bilmeyen nöbet işkencesi, kaybedilen mesleki haklar ve vatandaşın “içi boşaltılmış” sağlık hakkı için 13 Mart’ta grevde olacaklar.. Hekiminden taşeron temizlik işçisine, hemşiresinden sağlık teknisyenine, tüm çalışanlar, hastane işletmesinin karı şiştikçe ...

Devamını Oku »

11 Şubat’ta Grevdeyiz

Sendikamızın, Sağlık Bakanlığının birinci basamak sağlık kurumlarına Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine (ASM, TSM) yönelik cumartesi günlerini içeren nöbet uygulamasına karşı yürüttüğü mücadele birinci basamak çalışanlarının katılımı ile başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Tüm ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı, nöbet uygulamasından vazgeçmemiştir. Bu nedenle de birinci basamak çalışanları ile yapmış olduğumuz merkezi toplantı da almış olduğumuz karar gereği 11 Şubat ...

Devamını Oku »

İzmir Bozyaka Devlet Hastanesinde Grev

İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi SES üyeleri, ağır çalışma koşullarına karşı 2 günlük greve çıktı. Performansa dayalı ücret sistemi ve ‘kraldan çok kralcı hastane yönetimi’nin baskılarına, hastaların müşterileştirilmesi ve hastanelerin ticarethanye dönüştürülmesine karşı 2 günlük grev kararı alan sağlık emekçileri mesai saatlerini hastane önünde geçirdiler. Greve katılarak destek veren İzmir SES şube Başkanı yaptığı konuşmada “Angarya çalışmaya, görev tanımı dışında görevlendirilmelere, ...

Devamını Oku »

Sağlık emekçileri ‘öfkeliyiz’ diyerek greve gitti

İstanbul Üniversitesi sağlık kurumlarında çalışan emekçiler, insanca yaşanacak temel ücret, ek ödemelerin maaşlara ve emekliliğe yansıtılması talebiyle bugün iş bıraktı ve yürüyüş yaptı. Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardioloji bölümünde bir araya gelen sağlık emekçileri, “Öfkeliyiz, emeğimizin karşılığını istiyoruz, öfkeliyiz grevdeyiz”, “Güvenceli iş, performans sistemi kaldırılsın, tedavide katkı ve katılım payları kaldırılsın, temel ücretmerimiz kaldırılsın istiyoruz” pankarları ...

Devamını Oku »

Mahmut Konuk için SES’ten basın açıklaması

SES Ankara Şubesi, kamu işçilerinin mücadelesinde yıllardır aktif olarak yer alan işyeri temsilcisi Mahmut Konuk‘un sürgün edilmesi ile ilgili bir basın açıklaması ile protesto etti. Açıklamada Çankaya İlçe Sağlık Müdürü Fatih Taşlıçay‘ın Mahmut Konuk’a görev tanımı dışında işler verdiği ve uydurma gerekçelerle İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrılmasını sağladığı belirtildi. SES Ankara Şubesi sendikanın işyeri temsilcisi olan Mahmut Konuk’a yönelik baskının ...

Devamını Oku »

Hacettepe’de tıp öğrencilerinden basın açıklaması

TÖK ve SES öğrenci komisyonu iki hafta önce Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören 13 öğrencinin tutuklanmasıyla ilgili bugün saat 12:30’da Hacettepe Hastanesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Hacetepe Üniversitesi Öğretim üyeleri, SES, TÖP, TTB ve Halk Sağlığı Topluluğu katıldı. Halk Sağlığı Topluluğu Başkanı Çağrı Temuçin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sorguları sırasında sorulan ve ...

Devamını Oku »

3 Nisan’da Ankara’dayız!

Yaşamları parçalanırken kaderleri birleşenler, Güvenceli iş, insanca yaşam için yürüyor! “Bizler, güvencesiz-esnek çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya karşı direnenler, mücadele edenler olarak, bu süreci bilinçle ve dayanışmayla donatmak amacıyla ortak taleplerimizi ortaya koymak için yeni bir adım atıyor, 3 Nisan’da Ankara’da buluşuyoruz.” DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Dev Sağlık-İş, Nakliyat-İş, Limter-İş, Sine-Sen, Dev Maden-Sen, Sosyal-İş, Emekli-Sen, Basın-İş; Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, Hava-İş, Tek Gıda-İş, ...

Devamını Oku »