Anasayfa » Etiket Arşivi: anayasa (sayfa 3)

Etiket Arşivi: anayasa

İşçi sınıfı ve anayasal reformculuk

1 Ekim’de burjuvaların meclisi açıldı. BDP’lilerin de meclise girme kararı almasıyla, 1 Ekim günü eksiksiz bir açılış gerçekleşti. Meclisin açılmasıyla birlikte anayasa hareketliliği daha da hız kazanıyor. Partiler arası görüşmelerin ardından uzlaşma komisyonu oluşturuluyor. Parlamento dışındaki anayasa platformları somut anayasa önerilerini tartıştırıyor. Başka ülkelerin anayasaları inceleniyor. Her kesimin, her bireyin anayasa yapım sürecine katılacağı, bunun kanallarının açılacağı müjdeleniyor. “Demokratik özerklik” ...

Devamını Oku »

Burjuva anayasaya karşı mücadele perspektifimiz-3

Uzlaşmaz sınıf karşıtlığı ve programlar çatışması Burjuvazi gündemindeki anayasayı, “yeni bir toplum sözleşmesi” olarak sunuyor. Burjuvaların işçilere imzalattığı kölece “çalışma sözleşmesi” nasılsa, iki karşıt sınıf arasındaki egemenlik “sözleşmesi” de ancak öyle olabilir. İşçi, patronla yaptığı çalışma sözleşmesiyle, tüm çalışma ve yaşam enerjisini, tüm toplumsal üretkenliğini patronun dişleri arasına bıraktığını kabul etmiş olur. Neoliberal kapitalizmin çok parçalı, esnek üretim ve emek ...

Devamını Oku »

Burjuva anayasasına karşı mücadele perspektifimiz-2

Anayasanın temel gündemlerinden özerklik konusu ve ulusal reformizmin demokratik özerklik talebi karşısındaki tutumumuz Yeni anayasa sürecinin temel belirleyenlerinden birini Kürt sorunu ve onun burjuva demokratik çözümü oluşturmaktadır. Küresel tekelci kapitalizmin ulusal sorunlar için gündemleştirdiği çözümlerden biri olan özerklik Kürt ulusal hareketinin demokratik özerklik talebi ile birlikte bu anayasa sürecinin öne çıkan gündemidir. Faşizm, işçi sınıfı ve emekçi sınıfların kitle gücüyle ...

Devamını Oku »

Burjuva anayasasına karşı mücadele perspektifimiz

Burjuvazinin yeni bir anayasa ihtiyacı Emperyalist kapitalist sistemin içsel dönüşümü ile ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel her yönüyle yaşanan değişimin sonucu olarak yeni denge ve güç ilişkileri ortaya çıktı. Bu temelde, tekelci kapitalist üretim ilişkilerinin gerekleri olarak “evrenselleşen” üstyapısal kurum ve ilişkiler -neoliberal burjuva demokrasisi- karşılığını anayasal düzlemde de “evrenselleşen” temel ilkeler yönüyle bulmaktadır. Burjuvazinin yukarıya doğru daralarak küçük bir mali ...

Devamını Oku »

Darbe yapamamanın dayanılmaz çaresizliği ve değişen güç dengeleri

“Cumhuriyet tarihinin ilklerinden biri” daha gerçekleşti. Parlamento boykotundan sonraki bu “ilk” alışılmadık, olağandışı bir ilkti. Türkiye’de yakın zaman öncesine kadar olabileceği düşünülemeyecek bir ilkti. Cumhuriyet tarihi boyunca adlarını muhtıra ve askeri darbelerle duyurmaya alışmış, postal sesleriyle yeri titreten Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları görev yapamaz hale geldiklerini ileri sürerek “çaresizce” istifa ediyorlardı. Son muhtıralarını Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı ...

Devamını Oku »

Yeni anayasa üzerine-1

Anayasalar salt hukuki değil siyasal metinlerdir. Üzerinde yükseldikleri ekonomik, sınıfsal, toplumsal temellerle birlikte ele alınmalıdır. Türkiye’nin kısa anayasa tarihi Türkiye tekelci burjuvazisi, 1980 askeri faşist darbesinin ardından yürürlüğe koyduğu 1982 anayasasını tarihe göndermek için son hamlesini yapıyor. Sahibinin kapısında yıllarca görev yaptıktan sonra artık tiridi çıkmış, bir kenara terkedilmiş, emeklilik plaketi bile verilmeyen bir köpek için onursuz ve düşkün cenaze ...

Devamını Oku »

Proleter demokrasi konseyler demokrasisidir

Burjuva demokrasisi ne kadar genel, eşit ve gizli oy sistemleriyle, parti çoğulluğuyla, parti içi demokrasisiyle yürütülürse yürütülsün, sermaye ilişkilerine dayalı bir sınıf egemenliği biçimidir ve bununla yoğrulur, temsililik oluşturan mekanizmalar içerisinde de burjuva ilişkiler örgütlenir ve yeniden üretilir.

Devamını Oku »

Anayasa Tartışmaları prizmasından TDH: Referandumun Sonucu

Keskinleşen bir yol ayrımına girilmiştir.

Devamını Oku »

Burjuva demokratik anayasa ile sosyalist işçi demokrasisi anayasası arasındaki temel ayrımlar nelerdir? (1)

...

Devamını Oku »

Referandum sonuçları belli oldu-2: MGSB de değişiyor!

"Gizli anayasa" olarak da bilinen önceki Milli Güvenlik Strateji Belgesi, nasıl ki önceki anayasa ve rejimin ruhunu oluşturuyorsa, MGSB'deki değişiklik de 12 Eylül referandumunun sonucu ne olursa olsun, hemen sonrasında gündeme gelecek yeni anayasanın ruhunu, dönüşümün ana çizgileri ve yeni konseptini ortaya koymaktadır.

Devamını Oku »