Anasayfa » Etiket Arşivi: anayasa

Etiket Arşivi: anayasa

Beş Karışın Soruları/Anayasa

“Ne yasası annamadım?” “Anayasa yavrusu…” Sömürü yasal, karşı çıkmak yasak, yasası! “Annem yapcek o zaman… Yaşasın annemin yasası!” Ne demezsin! Çocuk fabrikası, çocuk bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı, sermaye bakımı… “Annemin yasası olunca, bizim olmicak mi baba?”

Devamını Oku »

İşçi sınıfının Yeni Anayasası

MADDE I Bu yasaya göre önemli olan dayanışmadır önemli olan araba değil insandır el ele verip üretenlerin gerçek ihtiyaçları için direnilecektir. MADDE II Bu yasaya göre, iş günlerinin gece mesailerinin bile bir Pazar sabahı olmaya hakkı vardır. MADDE II’ye ek Bu yasaya göre hep birlikte fiili greve çıkınca işçiler sermayenin eskisi gibi buyruğu yoktur artık tepelerinde Meksika dalgası bile yapabilirler ...

Devamını Oku »

Böyle geçti 2013…

2013 yılını geride bıraktık. Geride bıraktığımız yılın öncü işçilerin gözünden İşçi Meclisi‘nde işlediğimiz gündemlerini bir kez daha hatırlayalım: Lenin gençleri baharın gelişini müjdeleyen kırlangıçlara benzetir. Bu yıla damga vuran Haziran Direnişinin gelişi, 2013 Ocak ayından belli oldu. Eylem dalgası ODTÜ öğrencileriyle açıldı. Başbakanın göğe uydu yollayan büyük ülke propagandası, gençliğin militan çatışmalı eylemlerinin karşısında çözülerek gölgede kaldı. 2013 sermaye ve ...

Devamını Oku »

Kolektif işçi demokrasisi: Örgütlenme özgürlüğü-2

Sendikalar Büyük sanayi alanında güçlü sendikaların ve işçi-patron ilişkilerinde bir yasal düzenlemenin ortaya çıkması, işçi sınıfı için önemli bir kazanımdı. Sendikal örgütler, geniş işçi kitlelerini kapsayarak emekgücü piyasası ve sunumu üzerinde kısmi bir denetim sağladı. Birleşik mücadele istem ve kazanımlarını kurumlaştırıp genelleştirdi. Patronları işçileri sömürüp yönetirken belli bir yasallığı (meşruluğu) tanımak zorunda bıraktı. Güçlü sendikalar ve çalışma ilişkilerinin yasal düzenlemelere ...

Devamını Oku »

Kolektif işçi demokrasisi: Örgütlenme özgürlüğü-1

Burjuvazinin en büyük örgütü: Devlet Bir sınıfın egemenliği ile örgütlülüğü arasında sıkı bir bağ vardır. Burjuvazi tepeden tırnağa örgütlü sınıftır. Burjuvazinin egemen sınıf olarak örgütlenmesinin, en temel, en yüksek, en merkezi aracı devlettir. “Modern sanayinin ilerlemesi, sermaye ile emek arasındaki sınıf karşıtlığını ne ölçüde geliştirmiş, yaygınlaştırmış ve yoğunlaştırmışsa, devlet iktidarı da, sermayenin emek üzerindeki ulusal (günümüzde giderek küresel-bn) iktidarı, toplumsal ...

Devamını Oku »

Kolektif işçi demokrasisi: Basın ve anlatım özgürlüğü-2

Sosyalist işçi konseyleri demokrasisi ve basın özgürlüğü 1- “Kapitalistler, zenginler için basını para ile tutma özgürlüğünü, zenginliklerinden kamuoyu denilen şeyi oluşturmak ve değiştirmek için yararlanma özgürlüğünü, basın özgürlüğü olarak nitelendirirler. ‘Arı demokrasi’ savunucularının, gerçekte zenginlerin, yığınların eğitim araçları üzerindeki en pis, en aşağılık egemenlik sisteminin savunucuları oldukları bir kez daha ortaya çıkıyor: onlar halkı aldatıyor ve onu, baştan sona yalan, ...

Devamını Oku »

Kolektif işçi demokrasisi: Basın ve anlatım özgürlüğü-1

Burjuva medya, burjuvazinin mali oligarşik sınıf egemenliğinin ve mali sermaye birikiminin bir aracıdır Kitlelerin kendi gereksinmelerini gerçekleştirme araçlarıyla birlikte düşünme ve dile getirme olanaklarının da ellerinden alınması, sömürücü sınıf egemenliğinin temel bir koşuludur. Üretim araçlarına sahip olan sömürücü sınıf, toplum adına düşünme ve toplumsal ihtiyaçları belirleme olanaklarını da tekeline alır. Burjuva sınıf egemenliği, aynı zamanda, kitlelerin gereksinmelerini -yalnızca bastırmaya değil- ...

Devamını Oku »

Temel hak ve özgürlükler, kimin için?

Burjuva Meclisin anayasa komisyonu, Türkiye’deki geri düzeydeki neoliberal burjuva demokrasisinin anayasal çerçevesini düzenleyecek en kritik gündemini ele alıyor: “Temel hak ve özgürlükler”. AKP, ittire kaktıra, oflaya puflaya temel hak ve özgürlüklere ilişkin öneri taslaklarını geri düzeydeki neoliberal burjuva demokrasisi çerçevesine uygun hale getirmeye çalışıyor. Başlıca değişikler, anayasanın değiştirilemez addedilen ilk 4 maddesinde değişiklik öngören vatandaşlık düzenlenmesi ile parti ve basın-yayın ...

Devamını Oku »

“İşçi Sınıfı ve Anayasa: Bu Anayasada İşçi Sınıfı Yok!” paneli yapıldı

Etkinlik İşçi Meclisi’nin hazırladığı görsel sunum ile başladı. İşçi Meclisi gazetesinin yeni anayasa tartışmalarına ilişkin hazırladığı görsel sunumun ardından konuşmalara geçildi. İlk sözü alan avukat Seyit Nusret Öztürk konuşmasına burjuva sistemde en tam yasalara sahip olsak bile korumak ve geliştirmek için sürekli mücadele gerektiği vurgusuyla başladı. Av. Seyit Nusret Öztürk ilk tur konuşmasında özetle şu vurguları yaptı: “Sadece anayasa ve ...

Devamını Oku »

Anayasa ve İşçi Sınıfı başlıklı panele davetimizdir!

İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor: Kapitalist iş cinayetleri ve meslek hastalıkları aldı başını gidiyor, burjuvazi meclisten neoliberal “İş Sağlığı” yasasını geçiriyor. Ücretli kölelik derinleşiyor, sermaye büyüyor: İşten çıkarmalar hızlanıyor, taşeronlaşma yaygınlaşıyor, burjuvazinin “Ulusal İstihdam Stratejisi” adım adım hayata geçiriliyor. İşçiler örgütsüz, sermaye büyüyor: Sendikal örgütlenme yerlerde sürünüyor, işbirlikçi sendikalar güç kazanıyor, burjuvazi meclisten yeni sendikalar yasasını geçiriyor. Eğitim/sağlık paralı, sermaye büyüyor: ...

Devamını Oku »