Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Stres testi!

Stres testi!

Hafta başında, Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantı yaptılar. Gündemleri; “Stress Testi” ve “Acil Kurtarma Paketi”ydi.

“Stres testi”; yeni keşifleri! Krizleştikçe kaşif oluyorlar! “Stres testi”, kapitalistlerin; kriz gibi bir “şok” olasılığına karşı, paracıklarının “kırılganlığını” ölçmekte kullanılıyor. Kapitalistler, bu testi uyguladıklarında; paracıkları “kırılgan” çıkarsa; yani krizde paracıklarının değer yitireceği ortaya çıkarsa; bunu önceden telafi etmeye çalışacaklar. Krizi, fırsata dönüştürerek… Kapitalistler bu testi, sahip oldukları fabrikalarında, sahip oldukları ülkelerinde, Merkez Bankaları’nda uyguluyorlar…

“Acil Kurtarma Paketi” ise; Avrupa Birliği’nin, kriz ve çöküntü içindeki ülkelerine vereceği para.

“Stres testi sonuçlarının Avrupa bankacılık sisteminin sağlıklı olduğunu göstereceğini düşünüyoruz. Sonuçlar açıklandığında testten başarısız olan bir kaç banka olsa bile Avrupalı bankaların önemli oranda güçlü olduğunu yatırımcılara göstermesi açısından önemli.” (Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakanı Charilaos Stavrakis)

“Domuzlar!”
Tekelci Avrupa medyası, Avrupa Birliği’nin çöküntü içindeki bölümünü oluşturan; Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya’nın baş harflerini bir araya getirerek, bu ülkelere “domuzlar” (PIGS) diyor.

Boşuna değil! Büyük çaplı bir karalama, dışlama kampanyasıyla; dibe batmakta olan bu ülkelerin; Almanya, Fransa gibi AB’nin temel taşlarını da sürükleyeceğinin; refah koşullarını bozacağının yaygarasını yapıyor… Aslında bu, krizle birlikte, ciddi bir konum kaybına uğrayan, birikimlerini yitiren orta sınıfların, paniğinden ve tutunacak bir yer aramasından başka bir şey değil. Emperyalist sermaye de; çifte vuruşuyla, bu paniği, alabildiğine kışkırtıyor; işçi sınıfının safları içinde derinleşmesine çalışıyor.

Birinci vuruş; dünya çapında olduğu gibi, AB çapında da; işçi sınıfı ve emekçilere karşı, çok yönlü, bütünsel bir saldırı yürütüyor.

İkinci vuruş; krizle çöküntüye uğrayan ülkeleri, kendisinden dilenme derekesine düşürerek; işçi sınıfı ve emekçilerin mücadele kazanımlarının ortadan kaldırılması başta gelecek şekilde; tüm yeni düzenlemeler dayatmalarının kabulünü sağlıyor. Süründürüyor. Çöküntünün daha bir ağırlaşmasını, yıkımın daha bir kitleselleşmesini bekleyerek. Sonra, önlerine 3 kuruşluk bir sadaka atıyor; sonra 5 kuruş daha… Nihayet, 1 trilyon dolar!

Bu vuruşlarla kışkırtılan, çukura yuvarlanırken panik halinde tutunacak yer arama; Yunanistan’da, İspanya’da vb., sürekli grevlere çıkan, kitlesel protesto gösterileri düzenleyen işçi sınıfı ve emekçilere; “domuzlar!”, diye haykırıyor.

AB’nin emperyalist ülkeleri ve merkezini oluşturan Fransa ve Almanya’daki işçiler; ücret artışından çok; “işin/işyerinin sürekliliğini” talep ediyorlar. Çünkü, emperyalist tekellere ve devletleri; işçilere, iki seçenek tanıyor: Ya ücret artışından vb. vazgeçersiniz, hatta ücretleri indirmemize razı olursunuz; ya da işyerini kapatır, başka yerlere; Türkiye’ye, Çin’e taşırız!

Fransa, Almanya’da sömürülen işçiler; yıkıma uğratılmakta olan, Yunanistan’da, İtalya’da, İspanya’da sömürülen ve sürekli direniş halindeki işçilerle amansız bir rekabet halindeler. Kendilerini gerçek AB’li olarak görürken, diğerlerini dışlıyorlar. Yunanistan, İtalya, İspanya işçileri; bir yandan Almanya, Fransa işçileriyle rekabete sürülür ve karşılıklı birbirlerini dışlarlarken; bir yandan da; ülke sınırlarına hapsolmuş vaziyette; diğer çöküş halindeki ülkeler arasından sıyrılma çabasıyla, kendi aralarında rekabet, mücadele ediyorlar.

AB’nin tek tek her ülkesinde, emeklilik yaşı sistematik olarak yükseltiliyor.
Fransa’da, 60’tan 62’ye;
Almanya’da, 65’ten 67’ye;
İngiltere’de, 65’ten 68’e;
İspanya’da, 65’ten 67’ye;
Hollanda’da, 65’ten 67’ye vb.

AB, 2000’lerin ilk yarısında; üye tüm ülkelerde, emeklilik yaşını 70’e çıkarmayı karara bağlıyor…

“Stres testi”nin sonuçları, hafta sonu açıklanacak.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*