Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » Soma’da maden işçisi komiteleri kuruluyor

Soma’da maden işçisi komiteleri kuruluyor

Soma maden işçilerinin gruplar halinde Türkiye Maden-İş’ten DİSK Maden-Sen’e geçişleri sürüyor. Bölgedeki madenci köylerinde maden işçisi komiteleri kuruluyor, işçi toplantıları yapılıyor. İmbat Maden işletmelerinde, aşırı üretim baskısı nedeniyle işçi tepkilerinin arttığı belirtiliyor.

Soma Maden İşçileri Komitesi, bugüne kadar dile getirildiğinde dikkate alınmayan tüm maden işçilerinin ve ailelerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Taşeronlaştırma yasaklansın.
• Tüm ocaklar kamu eliyle çalıştırılsın.
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği tam uygulansın, ocaklarda yaşam odası yapılması zorunlu olsun.
• Ocaklarda kamunun güvencesinde ve meslek odaları, sendikalar, bilim adamların yer aldığı, patronlardan bağımsız bir teknik heyet tarafından denetim yapılsın ve bu yapılmadan yer altına inilmesin.
• İşçilerin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılsın, sendikalaşma ve sendika seçme hakkı tanınsın.
• Sendika yönetimine, istifa edenlerin anlayışındaki yedekler değil işçilerin belirleyeceği isimler getirilsin. Delegelikten başlayarak, işveren müdahalesi olmadan, demokratik bir şekilde yeniden seçilerek yeni bir kongreyle, işçinin iradesiyle yönetim seçilsin.
• İşyeri temsilcileri atamayla değil, her birimde işçilerin gerçekleştireceği seçimle belirlensin.
• Sendika yönetimleri, işyeri temsilcileri ve işçilerin oluşturacağı komitelerde alınan kararları esas alarak sendikacılık yapsın.
• Toplu iş sözleşmesi taslakları işçilerle birlikte hazırlanmalı ve işçilerin onay verdiği şekilde imzalanmalı.
• Profesyonel sendikacı ücretleri en yüksek işçi ücretiyle sınırlanmalı. Sendikalar mali bilançolarını 3 ayda bir işyeri panolarına asmalı kamuoyu ile paylaşmalı.
• 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası’nda “Çok tehlikeli iş kolu” olarak tanımlanan madencilik sektöründe tüm çalışanlar için “Çok tehlikeli iş kolu tazminatı” toplu iş sözleşmesinde vazgeçilmez bir talep olarak yer almalı.
• Ocakların kamulaştırılmasının yanı sıra, modernize edilmesi, yatırım yapılması için mücadele edilmeli.
• Konfederasyon ve sendika ayrımı gözetmeden sendikalar işçilerin taleplerini esas alarak dayanışma içinde olmalı, işçilerin birliğine zarar verebilecek rekabetçi anlayışlardan uzak durulmalı. İşçilerin hangi sendikada örgütleneceği işçilerin yapacağı referandumla belirlenmeli.
• Güvenlik deyince şirketlerin özel güvenliği ya da patronların A takımının akla gelmediği bir çalışma hayatı için, insanca çalışma koşulları, insanca yaşanabilecek bir ücret talebi ve örgütlülük anlayışı ile yola çıkmış bulunuyoruz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*