Anasayfa » DÜNYA » Sol ve Komünist Partilerin Bölgedeki İslamcı Güçler ve Devletlere Karşı Ortak Bildirisi

Sol ve Komünist Partilerin Bölgedeki İslamcı Güçler ve Devletlere Karşı Ortak Bildirisi

Sol ve Komünist Partilerin Bölgedeki İslamcı Güçler ve Devletlere Karşı Ortak Bildirisi

Ortadoğu ABD ve müttefiklerinin bölgeye müdahalesi, kanlı, gerici çekişmelerin yayılması, İslamcı devletler ve İslamcı terörist güçlerin bölgede ve Afrika’nın kuzey ve orta bölgelerinde güçlenmesi sonucunda ortaya çıkan felaket koşullarından kurtuluş ve sekülerizm için mücadele eden geniş çaplı bir hareketin oluşup yükselişine tanık oluyor. İran halkının İslam Cumhuriyeti ve İslami yasalarına karşı sürekli mücadelesi, Türkiye’de halkın iktidardaki İslamcı partiye karşı protestoları, Suriye Kürdistanı’nda IŞİD’e karşı özgürlükçü kadın ve erkeklerin kahramanca savaşı, Tunus’ta sekülerist hareketin genişlemesi, Afganistan’da dini gericiliğe karşı özgürlük mücadelesi ve en önemlisi günümüzde Irak’ta sekülerizmi savunma ve merkezi yönetim ve gerici İslamcı güruhlara karşı kitlesel hareket bu geniş çaplı ve umut verici hareketin belirli göstergeleridir. Bu, yaşamlarına bu ülkelerin egemenleri tarafından dayatılan mutlak yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizliğe karşı milyonlarca işçinin, emekçinin, kadının ve gencin haklı ve özgürlükçü tepkisidir. Bu mücadele buraya kadar bile toplumun geniş kesimlerinin yararına siyasal ilerlemeler ve temel köktenci dönüşümlere yol açmak yolunda halkın büyük özgürlükçü gücünün olanaklarını göstermiş, insanlarda yeni bir umudun yeşermesine yol açmıştır. Bu mücadeleleler derinleşip örgütlenebilir, radikal, sol bir önderliğe kavuşabilirse siyasal İslam hareketine ve gerici dinci devletler ve hareketlere etkili bir darbe indirebilir, Ortadoğu’da durumu halkın, özgürlükçülüğün, insanlığın ve uygarlığın lehine değiştirebilir. Bu koşullarda bu bildiriyi imzalayan bizler bu ülkelere egemen İslamcı güçler, devletler ve rejimlere karşı etkin biçimde mücadele etmekteki ve bölge ülkelerindeki halk kitlelelerinin mücadelesini destekleyip güçlendirmekteki kararlılığımızı ilan ediyoruz. Bizlerin ortak eylem planı bölge ülkelerindeki İslamcı devletler ve güçlere karşı bu mücadeleleri güçlendirip derinleştirmeye, uluslararası kamuoyunu İslamcı güçlerin cinayetleri konusunda bilgilendirmeye ve dünyadaki insanları bu güçlere karşı halk mücadelesini desteklemeye yönlendirmeye dayanır.

Bu bildiriyi imzalayan bizler bölge ülkelerindeki seküler, özgürlükçü, sol ve komünist güçlerin çabalarını ve mücadelelerini destekliyor ve aşağıdakileri talep ediyoruz:

1. Din devletten, eğitimden, yargıdan ve toplumun mevcut yasalarından ayrılmalıdır. Bireylerin dini inanç ve davranışları kişiye özel ve vicdan özgürlüğü kapsamında sayılmalıdır. Bu ilke bu toplumların üyelerinin temel haklarının belirtildiği bütün belgelerde ve anayasalarda açık ve yorumlanamaz biçimde dile getirilmeli, bununla çelişen mevcut bütün yasalar derhal lağvedilmelidir.

2. İslamzede toplumlara egemen siyasal rejimin değişmesi, özgür, eşit ve seküler bir siyasal rejime dönüştürülmesi ivedi özgürlükçü bir gerekliliktir; özgürlükçü güçler bunun gerçekleşmesi için ciddi biçimde ve ortaklaşa çabalamalıdır.

3. Biz, siyasal İslam’ın Ortadoğu ve Afrika’nın kuzeyi ile merkezinde yenilgiye uğratılması için İran İslam Cumhuriyeti rejiminin devrilmesinin aciliyetinin altını çiziyoruz.

Bu bildiriyi imzalayan sol ve komünist partiler olarak yukarıdaki erekleri ilerletmek, sekülerizmi savunmak, Ortadoğu, kuzey ve orta Afrika’daki İslamcı güçler ve devletlere karşı mücadele için uluslararası bir hareket oluşturmak yolunda mücadeleye hazır olduğumuzu ilan ediyor, bütün sol, seküler ve özgürlükçü güçleri bu harekete katılmaya çağırıyoruz.

İran Komünist Partisi
İran Komünist-işçi Partisi
İran Komünist-işçi Partisi-Hikmetist

25 Eylül 2015

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*