Anasayfa » GENÇLİK » Sınıfsız Dergisi 6. Sayısı Çıktı

Sınıfsız Dergisi 6. Sayısı Çıktı

Sınıfsız dergisi 6. sayısı çıktı.  “Ya Yeni Bir Yaşam İçin Dövüşeceğiz, Yada Çürüyeceğiz” Manşetiyle çıkan derginin orta sayfa yazısının bir bölümü ve yazılardan parçaları yayınlıyoruz.

İşçi-Öğrenci Platformlarına Doğru Yürümeliyiz

Burjuva üretim ilişkilerindeki değişim yaşamın her alanında olduğu gibi örgütlenme alanında da yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Burjuvazi işçi ve emekçilere saldırının boyutunu, içeriğini ve yöntemini gün geçmesin ki değiştirmesin. Burjuvazinin yaşadığı yapısal kriz, burjuva iktidarları yeni yöntemlerle bizleri yönetme ihtiyacına sürüklemektedir. Ülkemizde yaşanan neoliberal dönüşümle birlikte toplumun büyük kesimleri işçileşme olgusuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Geçmişin apoletli meslekleri çözülmeye başlamış, geleneksel orta sınıf aile yapısı hızla işçileşme sürecine dahil olmuştur. Toplumun proleterleşmesi, proletaryanın toplumsallaşması denklemi, kitabi bir Marksist denklem olmaktan çıkıp, artık hepimiz tarafından üzerinden atlanamayacak bir gerçekliğe dönüşmüştür.

Dergimizin önceki sayılarında öğrenci kitlelerinin işçileşmesi meselesine dair birçok yazıyı kaleme aldık. Uzun uzun bu süreci anlatmayacağız ama toplumsal işçileşme, birçok alanda var olduğu gibi üniversite gençliği içerisinde de bir karşılık bulmaktadır. Meslek liseleri yıllardır öğrenci gençliğin işçileşme sürecini en derinden yaşadığı alanlardır. 4+4+4 yasası ile işçileşme süreci ilkokul
sonrasında başlayan bir süreç olarak derinleşmiştir.

Bugün “bütün öğrenciler işçileşti” gibi ayakları yere basmayan bir iddiamız olmadığı gibi,bazı gençlik örgütleri gibi  “işçileşti ama…” gibi ruhsuz ve mızmız bir anlayışımız da yoktur. İşçi-öğrenci meselesi bu tarz siyasetlerin yaptığı gibi “%bilmem kaçı işçileşti ama hala ana gövde işçileşmedi.” gibi sayısal veriler ile açıklanabilecek düzlükte bir süreç değildir. Biz komünist gençlerin politik yönelim ve programı bu eksenin daha derin ve daha gerçekçi kavranmasından beslenmektedir.

UİS ve Gençlik

Emeğin daha esnek, güvencesiz, ucuz bir hale getirilebilmesi için geliştirilen “Ulusal İstihdam Stratejisi” milyonların hayatlarını daha yaşanamaz hale getirecektir. Özel istihdam bürolarıyla, kıdem tazminatının fonlara dönüştü-rülmesiyle, emeğin daha esnek hale getirilmesiyle anılan Ulusal İstihdam Stratejisi, gençlik hakkında da pek hayırlı şeyler ön görmemektedir.
15-24 yaş arası olarak tanımladığı gençliğin istihdamı üzerinde de sermayenin süslü cümlelerinin arkasında ki perdeyi görebilmekteyiz: “Genç işsizliğinin azaltılması için gençlere öncelikle daha iyi ve etkin bir staj imkânı, kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.”

Sermayeye Ucuz İş Gücü Olmayacağız/Doğurmayacagız!

Yaşadığımız neoliberal burjuva demokratik dönemde kadınlar doğduğu andan itibaren,eril zihniyetin üstünlüğü ve erkeğin ayrıcalıklığı yararına şu ya da bu ölçüde eziliyor,bağımlılık yaşıyor.

Ezilenler açısından cinsiyetçilik kapitalizmin ürettiği yeni bir görüngü olmamakla birlikte onun şu anda aldığı biçim sermaye tarafından şekillendiriliyor. Kapitalizm bütün kadınlarla erkekleri aynı koşullarda iş gücüne katmıyor. Sermaye kadın işçiler için daha çok, bir yanda yuva, aile ve kişisel yaşam, öte yandan iş yeri olmak üzere suni bir ayrım yaratıyor.

Kapitalist üretim biçimi ve bu biçim üzerine kurulu burjuva toplumunu kadını, bedeni üzerinden metalaştırılan,emeği en yüksek düzeyde sömürülen ve erkeğin yasal,toplumsal boyundurugu altında yaşamaya maruz bırakıyor. Toplumdaki yeri bakımından “kutsal aile” nin dağılmaması için mücadele eder hale geliyor, emeğini hiçbir karşılık beklemeden
sunuyor…

Biz kadınların boğazına doğarken görünmeyen bir çember takılıyor adeta… Asla genişlemeyen, hatta gittikçe daralan,kalın bir çember… Zira daha çocukken başlıyor çemberin etkisi; cinsiyetçi iş bölümüyle,oynadığımız oyuna,seveceğimiz renklere,giyeceğimiz kıyafete,saclarımızın boyuna dahi müdahalelerle daralıyor çember.

Sınıfsız dergisine İstanbul Mephisto Kitabevinden ulaşabilirsiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*