Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Sermayenin, İşsizlik Sigortası Fonu
İşsizlik Sigortası Fonu: Hortumlandı. Hortumlamak için, fonlanacak yeni bir kaynak aranıyor; bulundu: Kıdem tazminatı!

Sermayenin, İşsizlik Sigortası Fonu

İşsizlik Sigortası Fonu: Hortumlandı.
Hortumlamak için, fonlanacak yeni bir kaynak aranıyor; bulundu: Kıdem tazminatı!

Sermaye ve devletine göre, her 5 işçiden biri işsiz.
Gerçekteyse, her 3 işçiden biri işsiz.
Gerçekteyse, hem işgüvencesi, işçi sınıfının bütünü ve işçileşen emekçi memurlar için, artık tümüyle kaldırılmakta olduğundan; hem de, işçi sınıfının şimdilik en üst kesimleri hariç, ezici çoğunluğu; sömürüleceği ikinci, üçüncü bir iş aramak zorunda olduğundan: Sömürülen ve ezilen her işçi, aynı zamanda işsiz.
Gerçekteyse, önceki dönemin, Milli Güvenlik Kurulu raporlarında/direktiflerinde “ciddi tehdit” olarak geçtiği gibi; kırlardan sökülüp atılan milyonlarca küçük üreticinin, proleterleşmesiyle: Kendini şimdilik sömürtebilme şansına sahip olan işçiler; işsiz işçiler karşısında, “mutlu azınlık!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*