Home » GÜNDEM » Sermaye Saldırılarında Süreklilik Esastır

Sermaye Saldırılarında Süreklilik Esastır

Türkiye burjuvazisinin en güçlü kanatlarından biri olan TÜSİAD son dönem yaşanan sermaye devleti operasyonlarına dair suskunluğunu bugün yayınladığı bir “çağrı” ile sonlandırdı ve bir an önce hükümet kurulmalı mesajı verdi. Sermaye cephesi işçi sınıfına karşı topyekun saldırılarını sürdürdüğü ve seçim sonrasında kesintiye uğrayan yeniden yapılandırma saldırılarına devam etmek için hızla hükümetin kurulması gerektiği “çağrısını” yaptı.

“Son haftalarda tüm vatandaşlarımızı derinden sarsan terör olaylarını büyük bir üzüntü ve endişe ile izliyoruz. Artık hiçbirimizin geçmiş dönemlerin terör ve şiddet ortamına dönmeye, saldırı haberlerine, şehit cenazelerine tahammülü yok. Terör örgütlerinin saldırılarına bir an önce son vermesi için yapılan tüm çağrılara katılıyor, şiddet ve terörü bir kez daha kınıyoruz. Şiddete ve teröre karşı toplumun tüm kesimlerinin gösterdiği duyarlılık ve ortak irade ülkemizin en büyük gücüdür. Bir yandan teröre karşı mücadele edilirken, diğer yandan demokratik kazanımların korunmasına ve geliştirilmesine devam edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ve kurulacak yeni hükümetten beklentimiz, son dönemde şahit olduğumuz bu vahim tabloyu hızla ele alarak, toplumsal barış ve huzuru süratle tesis etmesidir. 

Ülkemiz için son derece zor koşulların olduğu bu dönemde, tüm farklılıklara rağmen, hükümet kurma amacıyla görüşmelere devam eden siyasi parti liderlerinin ve partilerin uzlaşma çabalarını takdirle karşılıyoruz. Mevcut şartlar altında, 7 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz Ankara temaslarında ilettiğimiz çağrımızı yinelemek istiyoruz: Uzlaşma arayışlarının ısrarla sürdürülmesini ve bir hükümet kurma yönündeki çalışmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını, kurulacak hükümetin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyimizi ilerletecek adımları atmasını bekliyoruz.”

7 Haziran seçimlerinin hemen ardından sermayenin her renginin açıklamalarına konuda olan AKP-CHP hükümetinin kurulmasına yönelik çağrı bir kez daha sermaye cephesinin temsilcileri tarafından dile getirilmiş oldu. Sermaye cephesinin her rengi için esas olan sınıfa karşı saldırılarda devamlılıktır. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ikilisinin görüşmesinin hemen ardından gelen bu açıklama, son süreçte yeniden başlayan çatışma sürecininde etkisiyle sermaye devletinin saldırılarına hız kazandırmak için bir hamle olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Sermaye, hükümet eliyle işçi sınıfı ve kent yoksullarına dönük saldırılarını hızlandırmak, kemer sıkma politikaları başta olmak üzere yeniden yapılandırmanın kesintisiz devamlılığını esas almakta ve açıklamalarını bu yönde yapmaktadır.

Oysa bizler için kimin hükümet olduğunun hiç bir önemi yoktur. Burjuva patilerinin mesele işçi sınıfı ve kent yoksullarına saldırı olduğunda aynı kulvarda olduklarını biliyoruz. Sermayenin her kukla hükümetinin asıl olarak Türkiye ve Kürdistan burjuvazisinin planlarını uygulayacak emekçi düşmanı karakterini ve bu karakterin bize bir gelecek değil yıkım getireceğini biliyoruz.

Sermayenin kurulacak hükümet eliyle işçi sınıfına ve halklara karşı yürüteceği saldırılara karşı özlemlerimiz ve yeni bir yaşam istemimizle sınıf savaşını büyütmeliyiz. Sizin hükümetleriniz değil bizim özlemlerimiz ve kavgamız yeni bir geleceğin mimarı olacaktır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*