Anasayfa » DÜNYA » Sarı yelekliler: Saflar belirginleşiyor

Sarı yelekliler: Saflar belirginleşiyor

Sarı yelekliler hareketi bir ayı aşkındır devam ediyor.

Hareket bir çok kesimi sarsarak ilerliyor.

Harekete yönelik kontrol altına alma girişimleri başarlı olmasa da kitle desteğini bir ölçüde düşürmeyi başardılar.

Eylemlerin kendini tekrarlamaya başlaması ya da etkisizleştirilmek istenmesi ile kitle desteğinin düşmeye başlaması paralellik gösteriyor. 

Ancak bu durum, hareket içerisindeki eğilimlerin daha bir belirginleşmesine de yol açıyor. 

Taşralarda ırkcı partinin etkileri daha güçlü hissediliyor. Hareket içinde belli bir varlığı olan küçük-orta esnaf kesimlerinde de muhafazakarlık kendini hissettiriyor. Normandiya Alsace Lorrain ve benzeri bölgelerde ise “yurttaş hareketi” şeklinde ortaya çıkan kesimler referandum talebiyle daha bir şekil kazanırken çözüm arayışları da daha da sistem içileşmeye doğru gelişiyor.

Diğer yanda ise, hem ırkçı-muhafazakarlara hem de liberal-demokrat/sivil toplumcu eğilimlere karşı, sokağın gücüne inanan geniş bir kesim var.

Bu geniş kesim genelde büyük kentlerde kendilerini hissettiriyor. İşsizler, güvencesiz, asgari ücretli işçiler, öğrenciler.

İşçiler işsizler ve mutlak yoksulluktan bahsedeceksek, en dipteki göçmenler, göçmen varoşları henüz sürece dahil olmadı.

Kısacası önümüzdeki yıl sıcak bir yıl olacak. Şimdi puanlamada karşılığı olmayan en önemli soru bu mücadele kapitalizme karşı mücadeleye dönüştürülebilecek mi!

İkinci soru bu isyanın içinde uluslararası tekellere karşı ulus devleti koruma refleksiyle hareket eden azımsanmayacak bir kitle var ve bu ırkçı ve sosyal şoven partilerin iştahını kabartıyor. Bunlara karşı en temel panzehir, uluslarası-küresel tekellere ve mali oligarşik kapitalizme karşı enternasyonel proleter mücadele zeminini güçlendirmektir

Bu hareket karşısında hem Fransa içinde hem Avrupa’da hem de Türkiye de sol, istisnai örnekler dışında, süreci seyretmek ve yorumlamakla yetindi.

Fransa solu CGT Sendikası etrafında toplanmış geniş bir yelpaze oluşturmakla birlikte, uzun süredir sistemin sınırlarını parçalamak yerine sendikaların yedeğinde işçi sınıfının elinde kalan sınırlı haklarını savunmakla sınırlanmış ve kendi varlık nedenini unutmuş durumda. Sendikaların mücadeleyi de bu sınırlar içerinde tutmasıyla, bu solun, işçi sınıfı mücadelesi yürüttüğünü söyleyenlerin de bu sınırları içselleştirmiş olmasına, dışına çıkmak istememesine yol açıyor. 

 Sarı yelekliler bu kitleselik ve militanlıkla sokağa çıkınca ve nerdeyse her gün mali oligarşik kapitalist devletin otoritesine çizikler atınca sadece devlet ürpermedi. Burjuva neoliberal demokrasisi sınırlarını aşmayan, onunla uzlaşmayı doğallaştıran ve ona dokunmadan neoliberalizme karşı mücadele eder görünen sol kesimler de epey bir tedirgin oldu.

Burjuva neoliberal demokrasisine ve temel mali oligarşik sermaye organ ve kurumlarına dokunmadan neoliberalizme karşı mücadele eder görünümüyle kendini tatmin eden light geleneksel ve “yeni” solculuğun sınırlarını da sarı yelekliler açığa çıkarmış oldu.

Kısacası sarı yelekliler hem Fransa’daki hemde Fransa dışında geniş bir sol yelpazeyide ürpertti. Fransa’da geniş kitleler otobanları kapatıp kent merkezlerine çağrılar yapınca, mücadelenin kalbi Paris’te saray Concord ve Champs Élysée caddesini hedef alınca, yapılan çok sayıda izin başvuruları geri çekilip doğrudan fiili ve yasadışı eylemlerle devlet-düzen otoritesi buruşturulup çöpe atılınca, sol ilk hafta dona kaldı.

İkinci cumartesi her yer eylemler içinde özgürleştirilmişken sol CGT ile birlikte gitti izin başvurusu yaptı! Herkes kendi tabanları da dahil Champs-Elysées’ye yürüyüp çatışırken onlar ters yönde yürümeye çalıştılar, ama  kendilerini sadece 1500 kişinin takip etmesiyle kendi tabanlarından da derslerini almış oldular.

Sarı yelekliler her kesimi sarsarak ilerliyor. Bu arada yeri gelmişken Türkiye’de Fransa’da ki patlamanın içerisinde kendisine umut arayanlara kulağını kapayan ve göle bir maya çalmayı göze almayanları da Fransız soluyla aynı akıbet bekliyor.

Devrimci Proletarya-Paris

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*