Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Sağlıkçılar KHK eylem sürecini 21 Aralık’ta başlatıyor.

Sağlıkçılar KHK eylem sürecini 21 Aralık’ta başlatıyor.

Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili mücadeleye 21 Aralık‘tan itibaren etkin bir şekilde başlayacak. Sağlık Hakkı Meclisi kuracak olan sağlık emekçileri, eylemlerine en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda 21 Aralık günü başlayacaklarını duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği’nde basın toplantısı düzenleyen TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu, TMRT-Der Başkanı Nezaket Özgür ve Türk Hemşireler Derneği adına Gülten Koç, süresiz grev de dahil olmak üzere yürütülecek eylem süreci hakkında bilgi verdi.

AKP Hükümetinin Meclisi bile devre dışı bırakarak yasalar çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, “Mademki bize, mademki TBMM’dekilere bile sorulmuyor; çok değil bir ay sonra, Ocak’ta yeşil kartlar bile iptal oluyor, ‘cepten daha fazla cepten ver’ deniyor, sosyal hizmet alanı tasfiye ediliyor; biz çalışanlara taşeronluk, zincir kuruluşların parçası/çalışanı olmak dayatılıyor, hastaneler CEO’lara teslim ediliyor… Anlaşıldı bu “akıllardan”, bu icraatlardan kurtulmanın zamanı geldi geçiyor, mücadele etmek gerekiyor” denildi.

Sağlık emekçileri, Kanun Hükmünde Kararnamenin çekilerek kamu-özel bütün sağlık çalışanları için güvenceli iş, güvenceli gelir, sağlıklı ortamlarda ve şiddete uğramadan insanca çalışma ve yaşama, mesleklerini bağımsızca yapabilme koşullarının sağlanmasını istedi.

Bizim mücadelemiz Hükümetinkine benzemez: baskı, zulüm, sürgün, tayin, gaz bombası, copla verilmez. Bizimki hak hukukla, kendini ve yüreğini ortaya koymakla, kararlı olmakla, yanındakinin elini tutarak alınan ve üretimden gelen güçle, halaylarla horonlarla, türkülerle, şarkılarla, verilir.

‘GÜNÜ UZATMAK, AYDINLIĞI ARTTIRMAK ELİMİZDE’

İlk olarak Sağlık Hakkı Meclisi kuracaklarını kaydeden sağlık emekçileri, eylemlerine en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda 21 Aralık günü başlayacaklarını duyurdu. Sağlık emekçileri, “Günü uzatmak, aydınlığı arttırmak elimizde” dedi.

Gerekirse süresiz grev yapacaklarını duyuran sağlık emekçileri, “Meclisleri oluşturacak, kürsüleri kuracağız” diye belirtti.

21 Aralık günü yapılacak eyleme, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler Derneği katılacak.

Kuracakları meclis ve kürsünün herkese açık olduğunu duyuran sağlık emekçileri şunları belirtti: “Gerçek anlamda bir ‘Meclis açılışı olsun’ istiyoruz; coşkulu, içten, sahiplenen, kendine ait hisseden. Yıllardır beyazı kirletenlere, akla karayı karıştıranlara inat beyaz Meclis, beyaz kürsü olsun!”

21 Aralık günü bütün sağlıkçıların katılımına imkan vermek için aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını da duyuran sağlık emekçileri, “En uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda başlıyoruz. Aydınlığı arttırmak için” dedi.

ETHA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*