Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Sağlık Hakkı Meclisi bin kişiyle kuruldu

Sağlık Hakkı Meclisi bin kişiyle kuruldu

Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda yapılan açılış toplantısında çeşitli illerden yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile kuruldu. Açılışta İstanbul Çapa Hastenesi’nden ve İzmir Billur Tuz’dan direnişteki işçiler de katıldı.

Açılış konuşmasını Türk Tabibler Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu yaptı. Bilaloğlu, konuşmasında bunun henüz bir açılış töreni olduğunu, asıl meclisin mücadele içinde gelişeceğini belirtti. Hastanelerde gelişmekte olan sağlıkçı meclislerinden sonra sağlık hakkı meclislerinin bağlantısına ve önemine değindi.

38 ilde kurulmaya başlanılan il sağlık hakkı meclisleri temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, parasız sağlık başta olmak üzere taleplerini ve eylem önerilerini dile getirdiler. Kürt illerinden gelen temsilciler anadilde sağlık başta olmak üzere taleplerini kürtçe dile getirdiler. AKP hükümetini eleştiren, hareketin il ve yerellerde, panel, seminer, bildiri dağıtımı, sandık yoklaması, basın açıklaması, miting, yürüyüş, çadır açma gibi çok sayıda etkinlik ve eylemle yaygınlaştırılıp süreklileştirilmesine dönük konuşmalar ağırlıktaydı. Az sayıda il temsilcisi, sağlık alanındaki saldırıyı sermaye ve kapitalizm ile ilişkilendirdi ve bunun kapitalizme karşı bir mücadele olarak yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Eylem önerilerinin yanında, sağlıkçılar içinde örgütlenmede taban inisiyatifi ve örgütlülüklerinin önemine, sağlık hakkı meclislerinin ise yalnızca sağlıkçı sendika ve örgütleri ve siyasetlerle sınırlı kalmayıp kitlesel temelde, işyerlerinde, işçi bölge ve havzalarında, okullarda oluşturulması gerektiğini vurgulayanlar da oldu.

İl temsilcilerinin konuşmalarının ardından, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu’nun okuduğu Sonuç Bildirgesi’nde şu öneriler yer aldı:

-Sağlık bütün insanların doğuştan kazandığı temel bir haktır. Sağlık herkes için eşit, ulaşılabilir ve parasız olmalıdır.

-Sağlık giderleri vatandaştan değil, genel giderlerden karşılanmalıdır.

-Odağında kar değil, toplumsal yarar olan bir sağlık hizmeti istiyoruz.

-Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli.

-Sağlıkta taşeron mutlaka yasaklanmalıdır.

-Sağlık emekçileri güvenceli istihdam edilmeli, sendika ve grev hakları olmalı.

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği, kurallarına uygun bir biçimde çalıştırılmalı.

Meclis, 14 Mart günü Ankara’da Sağlık Bakanlığı, diğer illerde ise sağlık müdürlükleri önünde eylem yapılması kararını aldı.

İl Sağlık Meclislerinin kuruluşuna hız verilmesi kararı da alınırken, sonuç bildirgesinde, “Halkın bilgilendirilmesi için etkin bir faaliyet yürütülmesine, mağduriyetlerin raporlandırılarak kamuoyuyla paylaşılmasına, imza kampanyaları, mitingler, referandum, grevler dahil yerel ve merkezi eylemler yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*