Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Sağlık 2012 yılının kitlesel mücadele dinamiklerinden biri olacak!…

Sağlık 2012 yılının kitlesel mücadele dinamiklerinden biri olacak!…

Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Kasım’da çıkarılan sağlıkta azami kar üst kurulu olarak Kamu Hastaneler Birliği Kurumu yasasından sonra 1 Ocak itibarıyla “herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması” adı altında, asgari ücretin 3’te birinden fazla geliri olan herkesten sağlık sigortası primi alınması düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

1- Sağlıkta katkı payları artırıldı. Muayene parası kamu hastanelerinde 13 liraya çıkarıldı. 3 kalemin üzerinde her ilaç için ise fazladan haraç ödenecek. Yargı kararıyla iptal edilmiş olmasına karşın, yeniden aile hekimliklerinin de muayene parası alması düzenlendi. Muayene ve ilaç paraları, otomatiğe bağlanarak her 6 ayda bir artırılacak.

2- 1 Ocak 2012 itibarıyla yeşil kart uygulamadan kalktı. Yeşil kartlılar SGK’ya dahil edildi. Ancak kişi başına aile geliri asgari ücretin 3’te birinden az olanların sağlık sigortası primini devlet ödemeye devam edecek. Kişi başına aile geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar aylık 33 lira, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar aylık 100 lira, asgari ücretin 2 katından fazla olanlardan aylık 200 lira aylık sağlık sigortası primi alınacak. Yeşil kartlıların ve sigortasızların sağlık sigortasından yararlanabilmek için 1 ay içinde valiliklere, gelir tespiti için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurma zorunluluğu getirildi. Başvuruda bulunmayanlardan ise asgari ücretin iki katı üzerinden prim kesintisi uygulanacak. Sağlık sisteminde yeni bir kaos daha kapıda. Sağlık sigortası olmayan kimse kalmayacak adı altında, kişi başına aile gelirinin asgari ücretin 3’te birinden az olduğunu kanıtlayabilenler dışındaki herkesten sağlık haracı kesme sistemi oluşturuluyor. Kişi başına aile geliri 300 lira olan bir kişi, sağlık sigortası yaptırabilmek için 33 lira, yani gelirinin yüzde 10’unundan fazlasını sağlık sigortası primi olarak ödemek zorunda kalacak. İşsizlik sigortası kapsamı dışındaki işsizler, enformal sektör işçileri, 18 yaş üstü çalışmayan kız çocukları, primlerini ödeyemeyenler, primleri patronlar tarafından ödenmeyenler ya da eksik ödenenler, gelir beyanında bulunmayanlar, yine kapsam dışı…

3- Her ilde o ildeki bütün hastanelerin bağlanacağı Kamu Hastane Birlikleri, bunların bağlı olacağı özerk üst kurul niteliğinde Kamu Hastane Birlikleri Kurumu, yanısıra Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Kurumları, hepsinin bir merkezde toplanacağı üst kurul niteliğinde sağlığı asgari maliyet azami kara bağlayan mekanizmalar oluşturuluyor. Tıpkı serbest ticaret bölgeleri gibi, serbest sağlık bölgeleri (sağlık kampusleri) oluşturulacak. Tüm sağlık hizmetleri kar odaklı hale getirilecek.

Sağlık işçileri Sağlık Meclislerini oluşturarak, 2012’de Süresiz Genel Grevin örgütlenmesi hedefiyle mücadeleye girdiler. AKP Hükümeti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programının ilk eldeki geçiş adımları manipulasyonunundan hoşnutmuş gibi görünen geniş kitleler ise 2012 yılında otomatiğe bağlanan muayene ve ilaç “katkı payları” zamları ve sağlık sigortası primlerinin şokunu yaşamaya başlayacaklar… Sağlığı mali sermayenin bir azami kar azami sömürü bileşeni olarak yeniden yapılandıran dönüşüm programının manipulatif geçiş adımları açısından işçi ve emekçilere şimdilik en cazipmiş gibi görünen yanlarını, “genel sağlık sigortası olmayanın kalmaması” ve “işçi emekçilerin de özel hastanelere gidebilmesi” oluşturuyor. Ancak bunlar da özel sağlık şirketlerine kitlesel müşteri sağlama ve işçi ve emekçiler üzerindeki sağlık terörü ile birleşik sağlık soygununu genişletmeye ve derinleştirmeye odaklı. Otomatiğe bağlanan sevk, muayene, ilaç parası zamları, en yoksul kesimler için bile ayda 33 liradan başlayan sağlık primleri ise, geniş kitlelerin “özel hastanelerde parasız tedavi” hayallerini kabusa çevirmekte gecikmeyecek…

Sağlık işçisiyle yoksul emekçisiyle 2012 yılının öne çıkmaya ve yaygınlaşmaya devam eden mücadele dinamiklerinden biri olacak…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*