Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » ”Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Yalnız Değildir!”

”Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Yalnız Değildir!”

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi öğretim üyesi, hukuk devleti, yargıda yolsuzluk ve sivil itaatsizlik konularındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz; Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki hukuksal mücadelesi nedeniyle ders vermekte olduğu Aydın Üniversitesi tarafından önce verdiği dersler elinden alınarak cezalandırılmış, daha sonra ise Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne yeni eklenen “Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek” maddesi uyarınca kınama cezası almıştır.

Sermaye ve siyasetin etkisi son dönemde akademinin üstünde iyice belirleyici bir etken haline gelmiş, üniversitelerin kamu yararına değil hükümetlerin siyasal eğilimleri doğrultusunda ve sermayenin karlılık arayışı uyarınca bilgi üretmesi istenir olmuştur. Benzer bir durumun skandal bir örneğinin yaşandığı Kocaeli Üniversitesi’nde Onur Hamzaoğlu hocamızla dayanışmak için oluşturulan Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, yıllardır hak ihlallerine karşı mücadele yürüten Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi ve Üniversite Dayanışma Platformu olarak, Aydın Üniversitesi tarafından hedef alınan Hayrettin Ökçesiz’in yanında olduğumuzu ve bu konunun peşini bırakmayacağımızı bildiriyoruz.

Bu amaçla yapacağımız basın açıklamasına, dayanışmamızı büyütmek üzere tüm üniversite mensuplarını davet ediyoruz.

Adres: Eğitim Sen 6. Nolu Şube
Sıraselviler Caddesi Sim Apt. No:18/2
Beyoğlu-İstanbul

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütmesi
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri:
Akademi Susmayacak Platformu
AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Barış İçin Akademisyenler
Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube
Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube
Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube
Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciligi
Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği
Eskişehir Eğitim Hakları Derneği
HDK Eğitim Komisyonu
İÜ Demokratik Üniversite Girişimi
İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
İTÜ Asistan Dayanışması
Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Asistan Dayanışması
ODTÜ Mezunlar Derneği
ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği
Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi
Öğrencime Dokunma
SES İstanbul/Aksaray Şube
SES İstanbul/Anadolu Şube
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Sosyal İş İstanbul Şubesi
Sosyoloji Mezunları Derneği
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu
Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyatifi
Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Vakıf Dayanışma

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*