Anasayfa » GENÇLİK » Peru’da işçi-öğrencilerin mücadele kazanımı

Peru’da işçi-öğrencilerin mücadele kazanımı

Küresel mali oligarşik “işgücü piyasasını etkinleştirme programları”, çok sayıda ülkede birbiri ardına uygulamaya geçirilmeye çalışılıyor. Kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının gaspı, iş güvencesi ve işçi sağlığı ve güvenliği haklarının son kalıntılarının kaldırılması, kiralık işçi şirketleri ve taşeronluk sistemi gibi esnek, güvencesiz, en düşük ücretli işlerin yaygınlaştırılması, kadınların, genç ve öğrenci işçilerin daha düşük ücretlerle kısmi zamanlı çalıştırılması, dünya çapında işçi sınıfına eşgüdümlü kapitalist mali oligarşik saldırı dalgasının öne çıkan bazı çizgileri.

Ancak “işgücü piyasasını”, yani işçi sınıfı üzerindeki sermaye sömürüsü ve diktatörlüğünü “etkinleştirme” saldırıları, dünya çapında işçi sınıfının büyüyen direniş ve eylemleriyle yanıtlanıyor. 100 binlerce işçinin yeni neoliberal despotik kölelik rejimi saldırılarına karşı meydanlara, sokaklara çıktığı bir çok ülkede, en önemli noktalardan biri, işçi sınıfının tarihsel mücadele kazanımlarından geriye kalanları korumaya çalışan geleneksel kesimleri ile yeni kadın, genç, öğrenci kesimlerinin birleşik mücadele eğilimi…

Belçika, Güney Kore gibi büyük çaplı işçi eylemlerinin yaşandığı ülkelerin hemen ardından, Peru’da da bu kez genç ve öğrenci işçilerin ağırlıkta olduğu bir sınıf mücadelesi dalgası yaşanıyor.

Peru’da 11 Aralık’ta 25 yaş altı genç ve öğrenci işçilerin haklarını gaspeden bir yasa çıkarıldı. “Pulpin yasası” denilen yeni iş yasası düzenlemesi, 18-24 yaş arası genç işçilerin ilk işe giriş ve mezun olduktan sonra 5 yıl boyunca çalışma ücretlerini düşürüyor, ücret artışı, ikramiye ve kıdem tazminatı haklarını kaldırıyor, sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve güvenliği ve yıllık izin haklarını yarı yarıya düşürüyordu.

marcha_ley_laboral_spip-bc627

Yasanın çıkmasının hemen ardından 19 Aralıktan bugüne, on binlerce işçi ve işçi-öğrencinin katıldığı 4 büyük miting, kitlesel yürüyüşler ve sokak eylemleri, okul işgalleri dalgası ile sınıf mücadelesi tırmanmaya başladı. Eylemlerde en önemli noktalardan biri geleneksel işçi kesimleriyle genç işçi kesimlerinin, işçi-öğrencilerin birleşik mücadelesiydi. Özellikle binlerce genç işçi ve öğrencinin sokak eylemleri, parlamentoya yürüyüşleri sırasında çok sayıda sokak çatışması yaşandı.

Peru’da ekonomik krizle birlikte sınıf mücadelesi de yükseliyor. Ülkenin en büyük üretim ve ihracat alanı krom madenlerinde hükümetin “yasa dışı” ilan ettiği grevin 10 gündür fiilen sürmesi, petrol alanlarında işgaller, sağlık işçilerin de kitle grevinin eşiğin de olması, genç işçi ve öğrencilerin yeni iş yasasına karşı büyüyen eylem dalgasıyla birlikte, bir genel grev genel direnişe evrilmeye doğru gidiyordu ki, hükümet “Pulpin yasası”nı geri çekerek, şimdilik bir geri adım attı. Genç işçi ve öğrenciler, 1 aydır dişe diş sokaklarda mücadele ettikleri yasanın geri çekilmesiyle elde ettikleri kazanımları binlerce kişiyle yine meydanlarda kutladı.

Ancak sevinmek için henüz erken. Çünkü hükümet, yasayı yeniden düzenleyerek çıkaracağını açıkladı.

Dünya çapında küresel mali oligarşik eşgüdümlü “işgücü piyasasını etkinleştirme programları”nın dayatılmasıyla sınıf mücadelesi de yeni bir itilim kazanıyor. Türkiye’de de birebir aynı saldırılar önümüzdeki aylarda, özellikle de seçimlerden sonra gemi azıya alacak. Bu yüzden, dünya çapındaki mücadele deneyimlerini yakından takip etmek, bunlardan öğrenerek, önümüzdeki ayların sert mücadelelerine hazırlanmak büyük önem taşıyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*