Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Perşembe günü KESK eylemleri

Perşembe günü KESK eylemleri

Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi yaklaşık üç aydır bekletildikten sonra onaylanarak dün (23.01.2012) TBMM Başkanlığına gönderilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısına diar KESK bir açıklama yayınladı.

“Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz!” başlıklı açıklamasında KESK, Meclis’e sevk edilen tasarısına bakıldığında sürecin baştan sona kandırma ve oyalamadan ibaret olduğunun adeta belgelendiğini ifade edilerek “Üçlü Danışma Kurullarında konfederasyonların görüşlerinin taslağa yansıyacağını ve kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkının gereğinin yapılacağına dair söz verenler, bırakın haklarımızı savunmayı aylardır kamu emekçilerini oyalamanın sonucunda konfederasyonlara başka Bakanlar Kurulu’na başka taslak verecek kadar gözlerini karartmıştır.” dendi.

Açıklamada, toplu sözleşmeyi sadece konfederasyonlarla yapılacak olan genel toplu sözleşme ile sınırlayan yasa tasarısında grevli toplu sözleşme hakkının yasal teminat altına alınmadığı gibi, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin de varlığını koruduğu belirtildi. Kapsamından tarafların belirlenmesine, uyuşmazlık halinden Hakem Kurulunun yetki ve bileşimine kadar özgür bir toplu pazarlık düzeni ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, hemen her alanda özgürlükleri tamamen kısıtlamayı hedefleyen yasa tasarısının özüne de ruhuna da tamamen yasakçı mantığın hâkim olduğu belirtildi.

“Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir toplu sözleşme düzeni ya da örneği yoktur. Varsa da bunun “toplu sözleşme” olarak adlandırılması mümkün değildir.” denen açıklamada, bu yasaklama ve sınırlamalara donatılmış olan yasa tasarısının 26.01.2012 – Perşembe günü saat:1400’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceği duyuruldu.

Bu koşullar altında yasa tasarısına karşı;

Grev hakkımızın yasal teminat alındığı özgür bir Toplu Sözleşme düzeni
Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması,
Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi,
Belediyelerle yıllardır yapılan Toplu Sözleşmelerin devam etmesi,
Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi,

Taleplerimiz başta olmak üzere evrensel normların güvencesinde, sendikal hak ve özgürlükler ışığında düzenlenecek bir yasaya ilişkin taleplerimiz için aynı gün (26.01.2012-Perşembe) saat 13.00’te tüm yurtta alanlara çıkarak kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirileceğiz.

denilerek, “Ankara’da 12.45’te YKM önünde toplanıp TBMM Dikmen Kapısına yürüyerek, Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşecek temsilcilerimizi saat 13.00’te yapacağımız basın açıklaması ile uğurlayacağız” denildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*