Anasayfa » DÜNYA » Panel: Kapanan Dönem ve Bayrağına Komünizmi Yazacak Bir Program ve Örgüt

Panel: Kapanan Dönem ve Bayrağına Komünizmi Yazacak Bir Program ve Örgüt

Devrimci Proletarya İsviçre/Basel’de “Kapanan Dönem ve Bayrağına Komünizmi Yazacak Bir Program ve Örgüt” adlı bir panel düzenleyecek

Bir dönem kapandı! Önceki devrimcilik biçimiyle bugüne yanıt verilemez!

İçerisine girilen dünya durumu ve Türkiye koşulları, önceki düşünce tarzıyla, önceki programlarla, önceki örgüt biçimleriyle, önceki devrimcilik biçimiyle bugüne yanıt verilemeyeceğini gösteriyor. Son 30 yılın bütün gelişmeleri yeni bir düşünüş, yeni bir program ve yeni bir örgütlenme tarzına olan yakıcılaşan ihtiyaca işaret ediyor.

Kapitalist üretim ilişkileri dünya çapında hakim hale geldi ve sarsılmaz denilen kapitalist metropollerden AB ve ABD’den yayılan, genişleyen bir krizle karşı karşıyayız. İşçi sınıfı kafa ve kol emeğiyle, emeğin bileşik toplumsal gelişimiyle, nitel ve nicel olarak gelişiyor ve büyüyor. Dünün kırları Asya ve Güney Amerika da milyonlarca işçi, işçi sınıfının saflarına katıldı. İşçi sınıfını merkeze almayan, sınıfın öncülerini komünist bir program temelinde örgütlemeyen, kolektif emekçi niteliği kazanmış işçi sınıfının yeni örgütlenme tarzını geliştiremeyen, burjuva demokrasisiyle birlikte kapitalizmi yıkmayı hedeflemeyen, önüne açıkça sosyalist devrimi koymayan hiçbir parti ve hareket başarıya ulaşamaz.

Dünyanın geleceğini belirleyecek olan komünistler ve kolektif emekçi niteliği kazanmış olan proletaryadır. Bayrağına genel olarak sosyalist değil düpedüz komünizmi yazacak bir proğram ve örgüt, bugün ihtiyacımız olan bunlardır. Kapanan dönemi tümüyle kapatacak, proletarya devrimlerinin yeni dönemini açacak olan komünist bir program ve komünist bir devrim örgütüdür.

Yeni bir program ihtiyacı, yeni bir yaşama komünizme duyduğumuz ihtiyaçtır.

Yeni bir program ihtiyacı yeni bir yaşama komünizme duyduğumuz ihtiyaçtır. Bugünkü yaşamdan mutluysak, sömürülmüyorsak, kölece çalışmıyor, kölece yaşamıyorsak, ihtiyaç ve özlemlerimizi bugünkü yaşam içerisinde karşılayabiliyorsak, gelecekle ilgili kaygılar duymuyorsak, kendimizi geliştirebiliyorsak, özgürsek, yeni bir yaşama da ihtiyacımız yoktur. Dışımızdaki ve üstümüzdeki bir güç, egemen ve sömürücü bir sınıf tarafından yönetilmiyorsak, öz yaşamımızla, geleceğimizle ilgili kararları kendimiz alabiliyorsak yeni bir yaşama ihtiyacımız da yoktur.

Bütün yaşamımıza tekeller, bankalar, borsa hükmediyor, kararlar plaza ve villalarda alınıyor, işçilere, kent ve kır yoksullarına sınıfsal, toplumsal ve bireysel yıkım olarak dönüyorsa, ücretli kölelik mengenesi altında sömürülüyor, sebebi olmadığımız krizler bize ödetiliyorsa, özemeğimizle ürettiklerimiz bize hükmediyor ve para her şeyin tanrısı oluyorsa, sadece kapitalist sömürüden değil, ömür boyunca çalışarak ve tek bir işe bağlı kalarak yaşamaktan kurtulmak, kendimizi bütün yönlerden özgürce geliştirmek istiyorsak yeni bir yaşama komünizme ihtiyacımız vardır. Sefaletin, cehaletin, köleleştirmenin yeni biçimlerine mahkum edilmekten, bireycileştikçe yalnızlaşmaktan, yaşamlarımızın hücreleştirilmesinden kurtulmak, toplumsallaşarak bireyin özgür gelişiminin tüm yollarını açmak, zamanda ve mekanda özgür olmak istiyorsak, sadece doğanın değil onun bir parçası olarak insanın da yıkımına yol açan doğa krizini sona erdirmek, insanın doğallaştığı doğanın insanileştiği bir toplumsal sistemi kurmak istiyorsak komünizme ihtiyacımız vardır. Sadece ezilen ulusların değil ulusların olmadığı, erkeğin kadını ezmediği, kapitalist ailenin de tarihin çöplüğüne atıldığı, daha iyi bir yaşam özleminin din yoluyla ölümden sonraya taşınmadığı, sınıfların, sınırların, çitlerin olmadığı bir dünyaya, komünizmin özgürlük dünyasına ihtiyacımız vardır. Yeni bir yaşam ihtiyacı, komünist bir devrime, komünizmin özgürlük dünyasına olan ihtiyacımızdır.


Panel: Kapanan Dönem ve Bayrağına Komünizmi Yazacak Bir Program ve Örgüt

Tarih: 5 Şubat Pazar Saat: 14.00

Yer: Union Binası Kat: 1 Klybeckstr 95. 4057

Düzenleyen: Devrimci Proletarya

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*