Anasayfa » GÜNDEM » Önce toplumun kendisine ayrıcalık, üstünlük, otorite taslayan bir devlete mecbur olduğu önyargısından kurtulmak gerekir!

Önce toplumun kendisine ayrıcalık, üstünlük, otorite taslayan bir devlete mecbur olduğu önyargısından kurtulmak gerekir!

littlebabel-TARİHSİZ60 x 74.5 cm Museum Boymans-van Beuningen, RotterdamOHAL kapsamındaki KHK’larla burjuva devlet aygıtının iç işleyişi ve kurumlar arası güç ilişkileri yeniden düzenleniyor. Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığına, Askeri Yargı Adalet Bakanlığına, Jandarma ve Sahil Güvenlik İç İşleri Bakanlığına, Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına bağlanıyor. Askeri Okullar kapatılarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesine kurulacak, yönetim kademeleri Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor. Jandarma Emniyet Genel Müdürlüğüne benzer bir tarzda yeniden yapılandırılıyor. Kışlaların kent merkezleri dışına çıkarılması, gündemde.

Kılıçdaroğlu, bu kararların Meclise danışılmadan 3-4 kişi tarafından alındığından yakınırken, neoliberal mali oligarşik kapitalizmde parlamentoların yürütmenin bir danışma ve yönetişim organından fazlası olmadığını pek güzel içselleştirmiş görünüyor.

Küçük burjuva sol, bunun bir Erdoğan darbesi ve diktası olduğunu söylüyor. Fakat burjuva parlamenter demokrasi dışında hiç bir alternatif ve karşıt mücadele istemi dile getirmediğinden, özünde Kılıçdaroğlu’ndan fazlasını söylememiş oluyor.

Sorun, bu burjuva tekelci oligarşik devlet gücü ve iktidarının kendisi değil de, “Erdoğan’ın elinden nasıl kurtarılacağı” olarak algılanıyor.
Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Özel Asayiş, Polis Özel Harekat, Milli İstihbarat Teşkilatı vbnin kapatılması istemleri bile yok!

Bu devasa devlet aygıtının, burjuva mali oligarşik sınıfın baskı ve iktidar gücü olduğundan, banka, borsa, tekellerle her düzeyde daha fazla ve daha derinlemesine kaynaşmış olduğundan bahis yok!

En nihayet, devlet denilen, bu sömürücü sınıfın sömürülenler üzerindeki baskı, iktidar aygıtının, tüm toplumun gözeneklerini tıkama ve sömürücü sınıfın isterlerine göre dizayn etme aygıtının, kitlelere karşı sayısız ayrıcalık, üstünlük, yetki ve otorite taslayan bu aygıtın, bu devasa asalaklık ve entrika aygıtının; düzenli ordusu, polisi, istihbaratı, bürokrasisi, hükümeti, parlamentosu, ve binbir doğrudan ve dolaylı kurumlarıyla birlikte kaldırılmasının ufku bile yok!

Önce devlete ve devlete ilişkin her şeye saygı ve korkuyla tapınmadan, toplumun bütün işlerini ve ihtiyaçlarını şimdiye kadar olduğundan başka, yani devlet ve onun yerleşmiş yetkilileri tarafından çekilip çevrildiklerinden başka türlü yönetilemeyeceğini önyargısından kurtulmak gerekir!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*