Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » TEKEL işçileri göstermelik kararlara tepkili

TEKEL işçileri göstermelik kararlara tepkili

TEKEL işçilerinin direnişinin 70. gününe vurduğu bugün yapılan konfederasyon başkanları toplantısından çıkan göstermelik eylem kararları TEKEL işçilerini öfkelendirdi. Ankara’dan okurlarımızın aktarımını yayınlıyoruz:

Bugün konfederasyonlar toplantısından çıkan kararlar işçiler tarfından tepkiyle karşılandı. Toplantı sonucunda alınan kararları basından duyan işçiler öfkelendi ve Türk İş binasının önünde toplanarak “Pasif eylem istemiyoruz!”, “Sendikalar, göreve genel greve!”, “Kumlu istifa!”, “4/C’ye imza atmayacağız!” sloganlaryla kendilerine bir açıklama yapılmasını beklediler.

Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun gelip kendilerine açıklama yapmasını bekleyen işçilerin karşılarında Tek Gıda İş Genel Sekreteri Mecit Yamaç çıkınca işçiler iyice öfelendi. “Kumlu buraya” diye slogan atarak Mecit Yamaç‘ın konuşmasına izin vermediler. Yamaç işçlerin sloganına verdiği cevap ise şu oldu; “Bu teşkilatın Genel Başkanı Mustafa Türkel, Genel Sekreteri de benim, neden Kumlu buraya gelsin?” İşçilere tatmin edici hiçbir açıklama yapmayan Yamaç yalnızca “Yarın sabahtan itibaren 250’şerli gruplar halinde sizleri içeri alarak sizlerle konuşacağız” dedi. İşçiler “70 gün oldu neyi bekleyelim, nasıl sakin olalım, bu kararları onaylamıyoruz. 4/C’ye imza atmayacağız!” deyince yine Yamaç’ın cevabı; “Bakın burda imza atmayacağız diyorsunuz ama gidip imzalıyorsunuz” oldu.

Tepkilerin iyice büyümesinin üzerine Mustafa Türkel gelerek “Yanlış yapıyorsunuz, neden bağırıp çağırıyorsunuz? İsterseniz geleyim ortanıza beni öldürün olsun bitsin, burda basının önünde konuşmamamız gereken şeyler var. O yüzden sizleri yarın gruplar halinde içeri alarak konuşacağız. Burada 70 gündür mücadele ediyoruz buna saygı göstermek zorundasınız. Göstermiyorsanız yolunuz açık olsun” diyerek içeri girdi.

Bu arada işçiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı, bir kadın işçi de fenalaştı. İşçilerden bir kısmı dağılmak istemese de öfkeli olarak dağıldılar. 71. gün sabah saatlerinden itibaren hareketli geçeceğe benziyor.

Devrimci Proletarya / Ankara

Konfederasyonlar Toplantısından çıkan “kararlar” şöyle sıralanıyor:

– Tüm işyerlerinde “TEKEL işçisinin mücadelesi, mücadelemizdir”, “4-C kaldırılsın” yazılı mesajların yazılı olduğu kokart ve pankart uygulamasına devam edilecek,

– 25 Şubat’ta tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları yapılacak,

– 27 Şubat’ta saat 12.00’da tüm il merkezlerinde iki saatlik oturma eylemi ve kitlesel basın açıklamaları yapılacak.

Konfederasyonların yaptığı değerlendirmeler sonucunda ayrıca şu talepler sıralandı:

– Başta 4-C olmak üzere, güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vaz geçilmesi ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesi, iş güvencesinin çalışma yaşamında temel bir hak olarak uygulanması, geçici işçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamuoyunda ‘kilarık’ işçi olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesi, taşeronlaşma girişimlerine son verilmesi,

– Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; kamu çalışanlarının grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması,

– Gözden geçirilmiş Avrupa sosyal Şartı’nın 5’inci ve 6’ıncı maddelerine konulan çekincenin kaldırılması,

– Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesi,

– İşçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmaması,

– Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gaspedilmemesi,

– Asgari ücretin ‘insanca yaşamaya yeterli ücret’ olarak belirlenmesi,

– Çalışma hayatının sözleşme biçimleri, çalışma süreleri ve ücret yönünden insan onuruna yakışır iş temelinde düzenlenmesi için gerekenlerin yapılması,

– İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal güvenceye kaveuşturulması,

– Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek, uygulamadaki katılım ve katkı payından vazgeçilmesi,

– Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alması ve bu doğrultuda etkin girişimde bulunması,

– Uygulanacak ekonomik politikaların sermayeye kaynak aktarımı yerine emekçiler için istihdam yaratacak yatırımlara yönlendirilmesi

Konfederasyonlar bu taleplere ilişkin emekçileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için sempozyum, konferans, kapalı salon toplantıları gibi faaliyetler ile; kitlesel basın açıklamaları, yürüyüşler, mitingler ve benzeri eylemlerin ortaklaşa hayata geçirilmesine; uluslararası kamuoyunun duyarlı hale getirilmesi amacıyla ILO, ITUC, ETUC ve benzeri örgütlerle bu amaçlar doğrultusunda bağlantılar kurulmasına da karar verdi.

Öncelikli istemlerinin karşılanmaması ve bu etkinliklerin hükümet nezdinde bir sonuç vermemesi halinde, 26 Mayıs’ta dört konfederasyon ve bağlı sendikaları üretimden gelen güçlerini kullanacaklar ve genel eylem gerçekleştirecekler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*