Anasayfa » BASINDAN » Ocak-Nisan işçi sınıfı eylemleri değerlendirmesi

Ocak-Nisan işçi sınıfı eylemleri değerlendirmesi

2013 yılı Ocak-Nisan dönemi işçi eylemlerini değerlendiren sendika uzmanı İrfan Kaygısız, “Önceki dönemlere göre artan, yaygınlaşan ve çeşitlenen direnişler yaşanmıştır. Bunda son dönemde işçi sınıfına yönelik saldırıların yoğunlaşmasının etkisi olduğu açıktır” dedi.

Kaygısız, DİSK-AR dergisinde yayınlanan yazısında, 2013 yılı başı ile Nisan ayı arasındaki 3,5 aylık dönemde işyeri bazında yapılan işçi eylemlerini değerlendirdi. İncelenen eylemlerin, dönem içinde yapılan eylemlerin büyük çoğunluğunu kapsadığını düşündüğünü belirten Kaygısız, bilgisine ulaşılabilen ve sınıflama yapılan 94 eyleme kaç kişinin katıldığının tespit edilemediğini, bunlardan 47 eyleme 31 bin 235 kişinin katıldığını belirtti.

En yoğun eylemler güvencesiz sektörlerde

İrfan Kaygısız’ın araştırmasına göre, dönem içinde yapılan eylemlerin yüzde 17’si tekstil ve deri işkolunda gerçekleşti. Tekstil sektörünü sağlık, metal ve inşaat sektörleri izledi. Bu dört işkolunda yapılan eylemler, tüm eylemlerin yüzde 52’sini oluşturuyor.

İrfan Kaygısız, durumu “Dört sektörün ortak özelliği, Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer kaplıyor olmalarıdır. Bir başka önemli yanı da güvencesizliğin yoğun yaşandığı sektörler olmalıdır. Özellikle tekstil ve inşaat sektöründe kayıt dışılığın yaygınlığı, kayıtlı olan işçilerin büyük bölümünün çalışma koşullarının ağır ve ücretlerin düşük oluşu, iş güvencesizliğinin yanı sıra gelir güvencesizliğinin hakim olması, ücretlerin düzenli ödenmemesi, işten çıkarılanların ücret ve kıdem tazminatlarının verilmemesi, eylemlerin bu sektörlerde yoğunlaşmasını da beraberinde getirmektedir” şeklinde değerlendirdi.

Eylem türleri bakımından incelendiğinde ise yüzde 34’ü işyeri önünde çadır açarak direnişe geçme biçiminde gerçekleşti. İş bırakma eylemlerinin oranı yüzde 15. Kriz döneminin yaygın direniş biçimi olan işgal eylemi bu dönemde yüzde 4 oranında gerçekleşirken, grev sadece yüzde 1 görüldü.

Eylem nedenleri

Eylemlerin yüzde 50’si işten atılmalara karşı gerçekleştirildi. İşten çıkarmaların sebebine bakıldığında ise yüzde 47 ile sendikalaşma birinci sırada yer alıyor. Bunu, ücret ve tazminat ödenmemesi, taşeronlaşma ve TİS ve ücret zammı takip ediyor. Oranı düşük olmakla birlikte (yüzde 4), uzun aradan sonra bu dönemde, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için de eylemler yapıldı. İncelenen dönem toplu iş sözleşmesi süreci olmasına rağmen, metal işkolu dışında ücret artışı talepli eylemlerin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Eylemlerin yüzde 62’si sendikalı işyerlerinde, yüzde 38’i sendikasız işyerlerinde yapıldı. Sendikasız işyerlerindeki eylemlerin büyük çoğunluğu işçi sınıfından yana siyasal kurumların etkisiyle gerçekleştirildi.

Türk-İş uyudu!

Ülke genelinde sendikalı işçilerin yüzde 69.5’i Türk-İş’e bağlı sendikaların üyesi iken, söz konusu dönemde Türk-İş üyelerinin yaptığı eylemler yüzde 32’de kaldı. Ülkedeki sendikalıların yüzde 10’unu bünyesinde barındıran DİSK’e bağlı sendikalar, eylemlerin yüzde 22’sini gerçekleştirdi. Toplam sendikalıların yüzde 16.4’ünü oluşturan Hak-İş’e bağlı sendikalar ise eylemlerin sadece yüzde 4’ünü gerçekleştirdi.

Verileri değerlendiren İrfan Kaygısız, “İşyeri bazlı, parça parça ve oldukça yaygın, üretimi aksatan direniş ve eylemlerin sayısında görece artış yaşandığı bir dönem. Ancak bu eylemlerin birlikte davranmasını sağlayacak bir dinamikten yoksunuz. Taşeron işçiler bu dönemin esas mücadele dinamiğini oluşturuyor. Taşeron işçilerin mücadelesi esas olarak kamu işyerlerinde yapılıyor. İncelenen dönemde işyeri bazlı eylemlerin yanı sıra işkolu eylemlerinin de yeniden başladığı görülmektedir. Büro, demiryolu, sağlık, posta, metal işkolu düzeyinde sektörel eylemler yeniden gündeme gelmiştir. 2013 yılının ilk 3,5 aylık döneminde önceki dönemlere göre artan, yaygınlaşan ve çeşitlenen direnişler yaşanmıştır. Bunda son dönemde işçi sınıfına yönelik saldırıların yoğunlaşmasının etkisi olduğu açıktır” dedi.

etha.org

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*