Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Nazilli’de işçi toplantısı

Nazilli’de işçi toplantısı

Nazilli’de İnşaat İşçileri Komitesi’nin düzenlediği söyleşi İşçi Meclisi’nden katılımcılar ve 30 inşaat işçisinin katılımıyla 25 Mart’ta yapıldı. Söyleşi konuları ücretli kölelik, Türkiye ve bölge çapında inşaat sektöründe gelişim, Nazilli’nin bir diğer yakıcı sorunu olan tarım ve gıda sektöründe aşırı düşük ücretli kadın emeği, birleşik mücadele ve örgütlenme biçim ve araçları olan işçi komiteleri, işçi meclisleri ve işçi dernekleri olarak belirlendi.

Söyleşi işçilerin canlı katılımıyla gerçekleşti. Ücretli köleliği -zaten iliklerine kadar yaşayan işçilere- uzun uzun anlatmak gerekmezdi. İnşaat işçileri özellikle son 3 yılda düşen ücretler, ağırlaşan çalışma koşulları, katmerlenen taşeronluk sistemi, büyüyen işsizlik ve artan iş cinayetleri ile tepki ve direnişleri artan bir işçi kesimini oluşturuyor. Ücretli kölelik düzeni olarak kapitalizm, kapitalizm ve sermaye birikiminin işçi sınıfına karşı işleyen yasaları, burjuvazinin saldırılarına karşı sınıf bilinci, örgütlenmesi ve sosyalizm üzerinde de duruldu. Kapitalizme karşı sosyalizmde işçi sınıfının iktidarı, yönetim biçimi, çalışma ve yaşamın nasıl örgütleneceği işlendi.

İnşaat sektöründeki gelişmeler ve dönüşüm seminerin diğer bir konusuydu. Türkiye’de inşaat sektörünün hızlı gelişimi, inşaat sektöründe Türkiye’nin bölge merkezi olması, Türkiye burjuvazisinin bu açıdan hedefleri ele alındı. Dünyanın en büyük 200 inşaat-müteahhitlik şirketi arasına Türkiye’den 33 şirketin girmesi, 2015′te 50 milyar dolar ciro hedefiyle ulusal gelirin yüzde 10′una, toplam işgücünün yüzde 12′sine ulaşması hedeflenen inşaat sektöründe bir kutupta sermaye birikimi, diğer kutupta sefalet birikimi konusu, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarında son yıllardaki keskin ağırlaşma, inşaat işçilerinin mücadele kıpırtılarında artışlardan örneklerle işlendi. Yerel mücadele ve örgütlenmelerin, ülke ve bölge çapında mücadele ve örgütlenmenin güçlenen zemini üzerinde duruldu. Bunun özellikle inşaat sektöründeki işçilerin dağınıklığı ve geçici ve mevsimlik işçilik, taşeronluk sistemi nedeniyle zorluklarına da işaret edilerek, ancak bugün yaygınlaşan tepki zemininden, sıklaşan direnişlerden hareketle farklı bir zeminin de doğmaya başlandığı, kalıcı örgütlenmelerin ve kitlesel mücadelenin önemi üzerinde duruldu.

Nazilli’de inşaat işçilerinin ağırlığına karşın tarım ve gıda sanayide 16 lira civarındaki yevmiyelerle 12 saatten az olmayan çalışma saatleri ile yaygınlaşan kadın emeğiyle birleşik mücadele konusu, kürt-türk, kadın-erkek işçilerin birleşik örgütlenmesi ve mücadelesi konusu da konuşuldu. İnşaat işçileri özellikle kadın işçilerin kendilerinden bile ağır olan çalışma koşullarına tepkiliydiler, gıda işçileri, kadın işçileri komitesi hedefi de konuşuldu. İşçiler aynı zamanda evleri içerisinde işçi olan eşlerine, kardeşlerine yönelik tutumlarını da konuştular. Erkeğin kadın üzerindeki egemenliğinin kalkmasını, işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirdiler. Usta işçiler, vasıfsız inşaat işçilerinin kendilerinden daha az iş alabildiğini, yılda 2-3 ay ancak çalışabildiklerini de belirterek, komite ve derneğin inşaat işçilerinin diğer kesimlerini de kapsaması gerektiğini vurguladılar. Bunun üzerine tek bir inşaatın üretim sürecindeki hazır beton fabrikalarındaki işçilerinden tuğla fabrikası işçilerine cam ve pvc işçilerinden inşaat işçilerine, sıvacısından tesisatçısına kadar kolektif emekten, toplumsal bileşik emek anlatıldı. Kolektif işçi bilinci konusu işlendi. İşçi komitelerinin ve hedeflenen işçi derneğinin inşaat işçilerinin ve bağlantılı sektörlerin bütünün kapsaması, sesini bu diğer işçi kesimlerine ulaştırması konuşuldu. Çalışmanın dar bir kesimle ve yalnız yerellerle sınırlı kalırsa, tıkanacağı, hem yerelde bileşik mücadeleyi geliştirmesi ve kalıcı esinleyici bir örnek yaratması hem de ufkunu geniş tutması, ülke çapında ve bölge çapında hedefleri gözetmesi gereği konuşuldu.

Örgütlenme biçimleri konusunda, sınıfın bugünkü durumu ve mevcut sendikaların neden buna yanıt vermediği, bunun gerektirdiği dinamik kitle örgütlenmeleri olarak işçi komiteleri ve işçi meclisleri, işçi konseyleri tartışıldı. İşçiler özellikle işçi inisiyatifi, işçilerin kararlara doğrudan katılımı, temel mücadele kararlarının birlikte alınması, özneleşme konularına yoğun ilgi gösterdiler. Bununla birlikte bilinç, eğitim, mücadele de, sosyalistlerin önemli konuları da ele alındı. Dernek konusunda ise, acele etmemek, taban örgütlenmesini ve işçilerin aktif katılım ve sahiplenmesini güçlendirerek, daha sağlam bir temel üzerinde dernek çalışmasının yükseltilmesi konuşuldu.

Söyleşinin son bölümünde, Nazilli’de iş kazası geçiren bir işçiyle dayanışma kampanyası, sahiplenmenin önemi, dayanışma fonu oluşturulması, ve 1 Mayıs’ın ilk kez Nazilli’de yapılıp yapılmaması değerlendirildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*