Anasayfa » GÜNDEM » Mahmut Konuk’un Güvenlik ve Özgürlük Hakkı

Mahmut Konuk’un Güvenlik ve Özgürlük Hakkı

06.11.2016 tarihinde Ankara TEM Şubesi müdürlerince hazırlanarak Başsavcılığa gönderilen ve yakın zaman önce tesadüfen ulaşılan bir tutanakta “hedef konumunda” gösterilen Mahmut Konuk özelinde, yaşanması muhtemel güvenlik ve özgürlük ihlallerine dikkat çekmek üzere İnsan Hakları Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bugün saat 11.00′ da SES Genel Merkez’inde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. SES ve İHD imzalı metin kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra KESK eş genel başkanı Mehmet Bozgeyik, HDP Adıyaman milletvekili Behçet Yıldırım ve Mahmut Konuk da konuya dair söz aldılar. Mahmut Konuk bu ve benzeri fişlemeleri “93 konseptinin yeni versiyonu” olarak adlandırdı.  Mahmut Konuk: “Burada söz konusu olan durumda bir infazdan, hedef göstermeden bahsediliyor. Bu sadece benimle ilgili bir durum da değil, sokakta herhangi bir şekilde öldürülen, infaz edilen bir insanın ölümünden devletten şüphe etmek gerekir. Başıma bir şey gelse bunun sorumlusu devlet aygıtıdır, devlet içinde yasadışı faliyet gösteren polis teşkilatıdır bizati İçişleri Bakanlığıdır” dedi.

İlgili basın metnini paylaşıyoruz:

“MAHMUT KONUK’UN GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK HAKKI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası MYK eski üyesi, İnsan Hakları derneği eski yöneticisi ve üyesi olan Mahmut Konuk’un, “polisin hedefi konumunda bulunan kişiler” arasında olduğunu öğrendik.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/102511 Soruşturma numaralı dosyası kapsamında polis araştırma tutanağı diye belirtilen ve altında Ankara Terörle Mücadele Şubesi polislerinin imzası bulunan bir belgede Mahmut Konuk ile ilgili ifadeler oldukça hayret vericidir. Bu belgede Mahmut Konuk’un bu aşamada ismini vermeyeceğimiz yasa dışı silahlı bir örgüt içersinde aktif faaliyet gösterdiği ve bu nedenle polisin hedefi konumunda bulunan bir kişi olarak anılması Türkiyede’ki adli kolluğun Anayasa ve kanunları çiğnediğini ortaya koymaktadır.

Anayasa’nın 15. maddesine göre herkesin suçsuzluk karinesi hakkı bulunmaktadır. Adli kolluk görevi ile görevlendirilen emniyetin soruşturma aşamasında kişileri doğrudan doğruya yasa dışı silahlı örgüt üyesi olarak tanımlaması Anayasaya aykırı olduğu gibi suçtur. Bu faaliyete izin veren Cumhuriyet Savcılığı ise ceza muhakemesi kanununa aykırı faaliyet yürütmektedir.

Anayasa’nın 19. maddesine göre herkesin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı vardır. Mahmut Konuk’un polisin hedefinde olduğunun belirtilmesi her türlü riske açık bir halde olduğunu göstermektedir. OHAL ilanından bu tarafa özellikle Ankara’da çok sayıda kişinin sokak ortasında kaçırılıp işkence ve kötü muameleye uğradıktan sonra tehdit edilmesi, hala birçok kişinin akibetinin bilinmemesi karşısında polisin bu kadar rahat belge düzenlemesi bizleri şaşırtmamıştır.

Mahmut Konuk’un öncelikle can güvenliği ile özgürlük hakkından devletin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Anayasa ve yasalara aykırı faaliyet içersinde bulunan adli kolluk görevlileri hakkında her türlü yasal yollara başvuracağımızın da bilinmesini isteriz.

Mahmut Konuk yalnız değildir. 677 sayılı OHAL KHK’sı ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra Ankara Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi’nde her haftanın Pazartesi günü saat 11:30 ile 13:30 arasında bu durumu protesto ettiği tüm kamuoyunun bilgisindedir. Haksızlığa karşı direnen ve bunu demokratik eylemleri ile gerçekleştiren Mahmut Konuk’un polisin hedefinde olduğunun belirtilmesi karşısında onun yalnız olmadığını, toplumsal mücadele içersinde bulunan bir kişi olarak bu tip hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*