Anasayfa » GÜNDEM » Kolombiya’da genel grev genel direniş

Kolombiya’da genel grev genel direniş

Kolombiya’da 40 sendika ve kitle örgütünün birlikte düzenlediği büyük genel grevden sonra başlayan ülke çapındaki gösteriler sürüyor. 3 göstericinin polis tarafından öldürülmesi, bazı kentlerde akşam sıkıyönetimleri ve devlet başkanı Ivan Duque’nın “Mart 2020’ye kadar tüm toplumsal kesimlerle diyaloga geçip sorunlarını dinleyeceği” vaatleri, grev, isyan ve direniş kabarışını yatıştırmadı, daha da büyüttü. Duque’nın, gösterileri yatıştırmak için ikinci hamlesi, “temel geçim mallarında KDV’nin azaltılacağı, emeklilik ve sosyal yardım fonlarının artırılacağı” vaatleriydi. Bu da, diğer ülkelerdeki isyanlarda olduğu gibi gösterilerin hızını kesmedi.

Grev ve sokak hareketinin ilk eldeki isyan istemleri: Duque’nın istifası; emeklilik yaşının artırılması, genç işçilerin ücretlerinin indirilmesi, emeklilik ve eğitim fonlarının kısılması ve esneklik ve güvencesizliğin yaygınlaştırılmasını öngören kemer sıkma tasarısının geri çekilmesi; toprak ve hak gasplarının durdurulması, kamu fonlarının yağmalanmasının ve yolsuzlukların durdurulması ve soruşturulması; başta eğitim ve sağlık olmak üzere parasız kamu hizmetlerinin geliştirilmesi; kadınlara ve yerlilere dönük ayrımcılık ve şiddete son verilmesi; FARC ile barış görüşmelerinin gereklerine uyulması; muhalefet liderlerine ve eylemcilere dönük kontrgerilla cinayetlerine son verilmesi; siyasi polis ESMAD ve kontrgerillanın dağıtılması, kitle hareketlerinin ve gerçek temsilcilerinin tanınması ve ülke politikalarında söz sahibi olması…

Sokak hareketi, Duque’nin kırıntı vaatlerini, “vaatlere ve ‘ulusal diyalog’ manevralarına karnımız tok, önceki “barış müzakereleri”nin sonucu ortada, köklü değişim için mücadele ediyoruz” diyerek, reddetti. Bugün bir büyük genel grev daha gerçekleştirildi, ki bu direnişin daha da büyüyeceğini gösteriyor. Genel greve, 50 milyonluk Kolombiya nüfusunun 3’te birinden fazlasının katıldığı, milyonlarca kişi işe gitmezken, sokaklar ve meydanlarda bir milyondan fazla kişinin yürüyüş ve miting yapıyor.

Kolombiya’daki grev ve sokak hareketinde, Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki isyan ve direniş hareketlerinin belirgin bir esini olmasına karşın, Kolombiya bugüne kadar diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi bir grev-isyan geleneğinin olmaması ile onlardan ayrılıyor.

Kolombiya’da (“barış” adı altında tasfiye edilmeye çalışılan) güçlü bir gerilla mücadelesi geleneği var. Yakın zamanda kadar ülkenin neredeyse 3’te birini oluşturan (dağlık ve ormanlık bölgelerle kaplı yerli köylü bölgeleri) bölümünü elinde tutan gerilla hareketleri FARC ve ELN’ye karşı ABD destekli sert bir faşist diktatörlük uygulamaydı. Kentlerde de her yıl en az 100 sendikacı, işçi ve öğrenci lideri, aydın, muhalif ESMAD ve kontgerilla tarafından katlediliyordu.

FARC silah bırakmış olsa da, tekelci oligarşik burjuva devlet iktidarının “barış”ı, tahmin edileceği gibi fare bile doğuramadı. Kolombiya devleti, FARC’ın silah bırakmasına karşılık anlaşma konularına uymadığı gibi, silah bırakan eski gerillalar da kontrgerilla cinayetlerine hedef olmaya devam etti. İşçi sınıfına, sendikalara, yerlilere, kadınlara, öğrencilere, aydınlara karşı devlet şiddeti ve saldırıları, neoliberal sosyal yıkım uygulamalarının vites büyütmesiyle birleşerek devam etti. 2016’daki “barış” anlaşmasından sonra, 177’si silah bırakmış gerillalar olmak üzere tam 770 sendikacı, işçi temsilcisi, insan hakları aktivisti, muhalif öldürüldü. FARC’ın azınlıktaki bir sol kanadı, yeniden silahlı mücadeleye döndüğünü açıklarken, son yıllarda, işçi, öğrenci, kadın, yerli mücadeleleri mayalanmaya başladı.


Gösterilerde, işçiler, öğrenciler, kadınlar, yerliler kadar işçileşen eğitimli/beyaz yakalı emekçiler ve emekliler de kitlesel olarak yer alıyor.

Sokak eylemlerinde yer alan 66 yaşındaki bir emekli, Fernando Palacios, “Gençken bu tür şeyler yapmaktan çok korkardım, ama ömrüm boyunca herşey durmadan kötüye gitti, geç de olsa korkularımı aştım, eylemden başka yol olmadığını gördüm” diyor.

Duque beylik “dış mihraklar, ülkeyi yeniden bölmek ve batırmak isteyen provakatörler” cılk demagojilerine sarılırken, çok sayıda sendika, örgüt ve platformdan oluşan Ulusal Grev Komitesi ise, “Koşullarımız kabul edilmeden pazarlığa oturmayız. Eylemleri güçlendireceğiz ve artıracağız, grev devam ediyor! Grevlerimiz yeni bir Kolombiya’nın, başka bir Kolombiya’nın dinamiği ve ifadesidir.” açıklamasını yaptı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*