Altherm klimada direnişte olan işçilere Ankara OSTİM’de sendikalı olan tek fabrika Kliskom Klima işçilerinden bir dayanışma mesaji var. İşçilerin sınıf kardeşlerine ilettikleri mesaji yayınlıyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması.

Altherm işçisi kardeşler;

Ankara OSTİM’den sizinle aynı sektörde çalışan Klisom Klima işçileri olarak bu onurlu mücadelenizi destekliyor ve bu direnişi kazanacağınıza gönülden inanıyoruz.
Yaşadığınız haksızlıklara boyun eğmeden dimdik ve tek yumruk olmak kazanıma atılan en büyük adımdır. Size düşen en büyük görev mevcut birliğinizi bozmadan ilerlemek ve safımızda olmayan işçi arkadaşları da safımıza katmaktır. Çünkü bu tür direnişlerde patron yanlısı arkadaşlara da rastlamak mümkün. Bu arkadaşlar sanmasınlar ki bizler kaybedeceğiz, onlar kazanacaklar. Bu kazanım eninde sonunda direnen işçilerin olacak ve ancak o zaman anlayacaklar kimin daha güçlü olduğunu. Umarız saf dışındaki arkadaşlar daha fazla geç kalmadan ait oldukları saflara geri dönerler.
Bizler de aynı sıkıntıları yaşadık. Geçtiğimiz Haziran ayında sendikalı çalışmak istediğimizde patronun türlü saldırılarına maruz kaldık. Kendince bizleri bölmek isteyip, bizi bize düşman etme girişiminde bile bulundu. Ama yılmadık, yıkılmadık. Bizler de işçilerin en güçlü silahı olan iş durdurma eylemiyle yanıt verdik. 3 gün boyunca direndik. İki arkadaşımızı işten çıkardı ama birlik olmanın gücüyle biz kazandık. Sizler gibi patrona karşı direnmenin onurunu yaşadık.
3 günlük direniş sürecimiz bizler için büyük bir eğitim gibiydi. Ustasından çırağına hepimiz bir olduğumuzu ve aynı gemide olduğumuzu, batarsak da hepimizin batacağını öğrendik.

Biz, OSTİM’den bir kez daha haykırıyoruz: Direnen Altherm işçilerinin direnişi Klisom işçilerinin de direnişidir. Direnen işçiler mutlaka kazanacaktır, direnmeyen zaten kaybetmiştir.

Yaşasın Altherm direnişimiz!
Yaşasın sınıf dayanışması!