Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kıdem tazminatına fon saldırısı

Kıdem tazminatına fon saldırısı

Kıdem tazminatı tarih oluyor, kiralık işçilik başlıyor, esnek ve güvencesiz istihdam yaygınlaştırılacak

AKP Hükümeti, emekçilerin mevcut haklarını da ortadan kaldıracak; işçileri esneklik ve güvencesizliğe mahkum edecek planını yaşama geçirmek üzere harekete geçti. Çalışma Meclisinin ardından Üçlü Danışma Kurulunu da toplayan AKP Hükümeti, kıdem tazminatını fona devretmek, kiralık işçilik uygulamasını başlatmak, esnek ve güvencesiz istihdam biçimlerini yaygınlaştırmak için düğmeye bastı. Bu düzenlemelerin 2016 yılının ilk 3 ayında yasallaştırılması planlanıyor!

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, kiralık işçilik uygulamasına geçilmesi, esnek ve güvencesiz istihdamın yaşama geçirilmesi… İktidarı boyunca bu düzenlemeleri yaşama geçirmeyi amaçlayan ancak ertelemek zorunda kalan AKP Hükümeti, 1 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar olarak çıktıktan sonra çalışmalarına hız verdi. Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde, bu düzenlemeleri 2016 yılının ilk 3 ayında Meclisten geçirmeyi planlayan AKP Hükümeti, Çalışma Meclisinin ardından Üçlü Danışma Kurulunu da topladı.

İşçi ve işveren sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlık yaptığı toplantının gündemini, AKP Hükümetinin ilan ettiği 2016 Yılı Eylem Planı oluşturdu. Bakan Soylu’nun yaptığı açıklamanın ardından basına kapalı devam edilen Üçlü Danışma Kurulunda bir yasa taslağı dağıtılmazken, Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalarla ilgili sunumlar yapıldı; işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerine söz verildi.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI YOK EDİLECEK

Edindiğimiz bilgiye göre toplantıda en çok öne çıkan gündem “kıdem tazminatı” oldu. Bakanlık, işçilerin yüzde 86’sının kıdem tazminatına hak kazanamadığını öne sürerek, tüm işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme yapmayı amaçladıklarını iddia etti. Bakan Soylu, bireysel kıdem tazminatı hesabı, fon ya da sandık gibi farklı formüller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Soylu, yapacakları düzenlemede hem işçi hem işveren taraflarının hassasiyet ve çekincelerini gözeteceklerini; fon kurulması durumunda fonda birikecek kaynağın amacı dışında kullanılmayacağını öne sürdü.

Türk-İş ve DİSK, kıdem tazminatı hakkını geriye götürecek bir düzenlemeye ve fon sistemine karşı çıkarken, Hak-İş bu konuda bir düzenleme yapılmasına destek verdi. İşveren temsilcileri ise, “Kıdem tazminatı yükünün azaltılmasını” talep etti. Bakan Soylu, DİSK’in “Kıdem tazminatına hak kazandığı halde kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmeyen işçilerin kıdem tazminatı Ücret Garanti Fonu’ndan ödensin, devlet işverenden geri tahsil etsin” önerisini kabul etmedi.

İŞÇİ KİRALAMANIN ÖNÜ AÇILACAK

Üçlü Danışma Kurulunun bir diğer gündemi ise özel istihdam bürolarına “Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesi” yani “kiralık işçilik” uygulaması oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, kiralık işçilik uygulamasının AB’de uygulandığını, bu uygulamaya Türkiye’de de ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü. Soylu, AB’deki düzenlemeleri göz önünde bulundurarak konuyla ilgili istismarın önüne geçecek bir düzenleme yapmayı planladıklarını söyledi. Türk-İş ve DİSK’in karşı çıktığı kiralık işçiliğe işveren örgütleri destek verirken, Hak-İş, sendikal örgütlenme ve toplusözleşme hakkı korunduğu takdirde destek verebileceğini açıkladı.

ESNEK VE GÜVENCESİZ İSTİHDAM

Ulusal İstihdam Stratejisi’nde yer alan esnek ve güvencesiz istihdam ve çalışma biçimleri, Üçlü Danışma Kurulunda yeniden gündeme geldi. Bakan Soylu, istihdamın ve “rekabet gücünün” artırılması ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi için “güvenceli esneklik” uygulamalarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Bu çerçevede, “iş paylaşımı, evden çalışma, tele çalışma, kayan iş süreleri” ile gençler ve kadınlara özel esnek istihdam ve çalışma biçimleri gündeme getirildi. Mevzuatta sınırlı olarak yer alan “belirli süreli iş sözleşmesi, denkleştirme çalışması, telafi çalışması” gibi düzenlemelerde esnekliğe gidilmesi ele alındı. Bakan Soylu’nun “güvenceli esneklik” tanımlamasına Hak-İş destek verirken, Türk-İş ve DİSK, “İşçilerin daha fazla esnerse kırılacağını” vurgulayarak karşı çıktı. İşveren örgütleri ise, dünya ile rekabet edebilmek için bu düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

EMSAL ÜCRET TARTIŞMASI

Üçlü Danışma Kurulunda tartışma yaratan konulardan biri de “emsal ücret” oldu. Birçok işverenin, işçilerin sigorta primlerini gerçek ücretlerinden değil asgari ücretten yatırması nedeniyle, Bakanlık, “Bazı meslek grupları için prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeylerinin belirlenmesi” önerisini getirdi. İşçi sendikalarının destek verdiği bu öneriye, işveren örgütleri şiddetle karşı çıktı.

TEKNİK EKİP TOPLANACAK

Bakan Soylu, toplantının sonunda, Üçlü Danışma Kurulunu oluşturan Bakanlık, işçi ve işveren örgütlerinin teknik ekiplerinin en kısa sürede toplanarak bir çalışma yapmasını ve bu çalışmalar üzerinden resmi ve gayriresmi toplantılarla düzenlemelere son halinin verilmesini önerdi.

evrensel.net

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*