Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » KESK’in 19 Aralık Grevine destek

KESK’in 19 Aralık Grevine destek

KESK 2014 bütçesini ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan sefalet zammını protesto etmek için 19 Aralık Perşembe günü bir günlük uyarı grevi gerçekleştirecek.

KESK “AKP’nin ısrarla gündemde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kapsamlı değişikliklerle tüm kamu emekçileri taşeron, esnek, performansa dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışmanın ucuz işgücü haline dönüştürülmek istenmesine, AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2014 yılı bütçesine karşı, 2014-2015 dönemini kapsayan “toplu satış” sözleşmesinin yok saydığı haklarımızın ve irademizin takipçisi olarak “Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz. Bu kapsamda taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV’de olacağız.” diyerek Greve çıkacağını duyurmuştu.

Grevin talepleri ise şöyle belirtilmişti:

“Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılması,

Herkese iş ve ücret güvencesi sağlanması,

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,

Maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesi,

Kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanması,”

Greve Destek açıklaması

Başta SES olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri TTB, Türk Dişhekimleri Birliği, Dev Sağlık İş, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji, Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyoloji Mezunları Derneği TTB’de düzenledikleri basın toplantısıyla, KESK grevini desteklediklerini açıkladılar.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, “ İnsanca Bir Yaşam İçin, Emekten Yana Demokratik Bütçe” İstiyoruz!.

Şu sıralarda, sağlık alanında yapılan uygulamalara, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı tamamlayıcı birçok düzenlemenin yer aldığı bir “Torba Yasa”nın TBMM gündemine getirilmesi eklenmiştir.

Görüşülmesi bir süre ertelenmişse de bu yasa ile Sağlık Emekçileri büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu torba yasa;

  • Öğretim üyelerinin “Tam Gün” düzenlemesi ile özele pazarlanmasından, zorunlu hizmette ayrıcalığa;

  • Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında bir suç tanımlayarak hizmeti hapis ve para cezası tehdidi ile yasaklamaktan, sülük-kupa tedavisi gibi bilim dışı alternatif hizmetlerin ruhsatlandırılmasına;

  • Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık emekçilerine hastanelerin acil servislerinde nöbet tutma zorunluluğundan, tüm sağlık emekçilerine ikamet sınırlaması getirmeye;

  • Sağlık Meslek Liseleri mezunlarına yeni bir statü getirilerek toplumun ihtiyacı olmayan çocuk yaşta yeni insan gücü yaratmaya…

kadar bir dizi düzenlemeyi içeren bu yasaya karşı mücadele kararlılığımızı da bir kez daha açıklamak istiyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

2014 yılı Bütçe Yasası’nın TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, meşru ve haklı taleplerle, hem ücretsiz-nitelikli kamu hizmeti, hem de çalışanların;

  • Danışıklı Toplu Sözleşme’den doğan Kayıpları İçin maaşlarına en az 300 TL Zam Yapılması,

  • Herkese İş ve Ücret Güvencesi Sağlanması,

  • Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılması,

  • Ücretlerin Vergi Dilimi Artışından Etkilenmemesi,

  • Kadın Emekçilere pozitif Ayrımcılık Yapılması,

  • Baskı, Tutuklama ve Sürgünlere Son Verilmesi

talepleriyle ilgili olarak; KESK’in aldığı 19 Aralık 2013 günü Kamu Emekçilerinin Hizmet Üretiminden Gelen Gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet vermeme kararını destekliyoruz.

Yurttaşlarımızı bu eyleme destek olmaya, iktidarı da halkın ve çalışanların yararına bütçe yapmaya çağırıyoruz.”

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*