Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Proletaryanın öz savunma mücadeleleri

Proletaryanın öz savunma mücadeleleri

Kapitalist birikimin mutlak genel yasası, en kesin ifadelerinden birini -artan yoksullaşma ve çürüme kadar- emekgücünün değersizleştirilmesinde bulmaktadır. Bugün artık herkesin artık çıplak gözle de gördüğü gibi vasıflı emekgücünün de yığınsal değersizleşmesi dahil olmak üzere, emekgücünün değersizleşmesi hızlanmaktadır. Proletaryanın öz savunma mücadeleleri, emeğin korunması mücadelesi biçiminde gelişecektir. Bu mücadeleler içinde sınıfsal kazanımlar artacak, yeni sınıfsal güç dengeleri de adım adım oluşacaktır. Ancak kapitalist üretim ilişkileri sürdüğü, emekgücü meta olarak kaldığı sürece, yavaşlatılmak, yer yer duraksatılmak ve tersine çevrilmek dışında, kapitalizmin emekgücünü değersizleştirme yasası kendi yıkıcı işlevini sürdürecektir. Bu yasayı ortadan kaldırmanın tek yolu, emekgücünün meta karakterini, ücretli köleliği, meta üretim ve işbölümü ilişkilerini ortadan kaldırmaktır.

Nihai çözüm, emeğin devasa ölçekte gelişen üretimin asli unsuru, yüklenicisi, temeli olmaktan çıkmasıdır. Üretimin kolektif sahibi, tasarlayıcısı ve yöneticisi haline gelmesidir. Günümüzde üretkenliğin muazzam gelişmiş bilimsel, teknolojik, organizasyonal güçleri, toplumsal akıl, üretici güçlerin artan ölçüde esas temeli haline gelmekte, ancak kapitalist üretim ilişkilerinin artan ölçüde canlı emek sömürüsü gereksinmesiyle, toplumsal emek kendi öz ürünü olan üretim araçlarının olağanüstü gelişmesi altında ezdirilmekte, kıyıcılaşan artıdeğer sömürüsüne tabi tutulmaktadır.

Proleter sosyalist devrim ve konseyler iktidarı yoluyla, tüm üretim araçları ve koşulları; bilim ve teknoloji, organizasyon ve yönetim, toprak, su, enerji kaynakları, haber ve bilgi kaynakları ve erişimi derhal burjuva özel mülkiyet ve tasarrufu olmaktan çıkarılacak, toplumsal mülkiyet haline getirilecektir. Buunla da kalmadan, proletaryanın üretim araçları ve koşullarının yalnızca biçimsel toplumsal sahibi değil, toplumsal tasarlayıcı, kullanıcısı ve yöneticisi haline gelmesini sağlayacak toplumsal üretim, emek ve yönetim örgütlenmesi gerçekleştirilecektir. Kapitalist üretim ilişkilerinin kaldırılmasıyla üretkenlik araçlarının gelişmesi görülmemiş bir hız kazanacaktır. Herkesin çalışma saatleri 6 saat üst sınırından başlayarak düşen, çalışma koşulları hızla iyileşen işçi, tüm işçilerin kafa işçisi, tüm yönetilenlrin yöneten olması sürecinde, emek de üretimin asli unsuru, çarkı, vidası olmaktan çıkacak, doğrudan öznesi ve yöneticisi haline gelecektir.

KOMÜNİST DEVRİM ÖRGÜTÜ MÜCADELE PLATFORMU‘ndan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*