Home » GÜNDEM » Karaman-Ermenek de yeni bir madenci katliamı tehdidi! Sokağa, eyleme, genel greve!

Karaman-Ermenek de yeni bir madenci katliamı tehdidi! Sokağa, eyleme, genel greve!

Dün Ostim’de, o korkunç işçi katliamının halen anısının ve yarasının taze olduğu Ostim’de yine büyük bir katliam provası yaşandı, çok sayıda işçi şans eseri yaralı kurtuldu. Bugün Karaman-Ermenek de, tahminlere göre 18 ile 30 arası maden işçisi göçük ve su basması nedeniyle mahsur kaldı. Sağ olup olmadıkları bilinmiyor. Çalışma bakanı ve yardımcısı ise, “kaçan kurtulurdu, başımız sağ olsun” diye işçileri çoktan gömdü. Bu ne kan içicilik, bu ne pişkinlik, bu ne seri katil kibri, yanınıza kalır mı sanıyorsunuz?

Sokağa, eyleme, genel greve!
Ulusal İstihdam Stratejisi (Küresel kölelik stratejisi) derhal kaldırılsın!
Taşeronluk, tüm esnek ve güvencesiz çalıştırma biçimleri derhal kaldırılsın!
Tam kapsamlı işçi sağlığı ve güvenliği yasası çıkartılsın!
Başta madencilik ve inşaat olmak üzere tüm ağır ve tehlikeli işlerde 6 saatlik işgünü, erken emeklilik, insanca yaşanacak ücret, emeğin tam kapsamlı korunması, katil patronların en ağır biçimde cezalandırılması ve denetlenmesi!
Tüm işyerlerinde tam kapsamlı işçi denetimi!
Hükümet, Erdoğan, çalışma bakanı istifa!
Kahrolsun ücretli kölelik düzeni, kahrolsun kapitalizm, kahrolsun neoliberal despotik emek rejimi!
insanca yaşam ve çalışma sosyalizmde, sosyalist devrimle!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*