Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kamu işçileri bakanlık önündeydi

Kamu işçileri bakanlık önündeydi

Ankara’da sabah saatlerinde Maliye Bakanlığı’na yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro Sen üyesi kamu işçileri burada yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdiler.

Eylemde ilk olarak söz alan BES Genel Başkanı Ahmet Kesik, ”Son 10 yıl içinde toplunun diğer kesimleri gibi kamu emekçilerinin hakları gasp edilmiş, kamu emekçileri yoksullaştırılmıştır” dedi.

2002’de 4.4 olan kamu emekçileri zammının 2013’de 3.3 olarak hesaplandığını hatırlatan Kesik, Ekonomi büyüyor yalanlarına karşın emekçilerin yoksullaştığına dikkat çekti.

Türk Büro Sen Genel Başkanı Fahri Yokuş ise 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kamu emekçileri arasında ücret adaletsizliğini arttırdığını belirtti. Kazanılmış hakların gasp edildiğini belirten Yokuş, ”4B ve 4C’li güvencesiz çalışmanın ortadan kaldırıldı,biz alanların yabancısı değiliz, gerekirse bundan sonra da genel grevler için alanları doldurmaktan geri durmayacağız” dedi.
Eylemin sonunda bunun uyarı olduğunun bir daha altı çizildi ve saldırıları durdurmak için gerekirse genel greve gidileceği vurgulandı.

İş bırakma eylemine dair Ankara notları
Büro emekçileri, bir günlük uyarı grevini gerçekleştirdiler. Bir çok iş kolu, başlıcaları yargı,maliye ve banka olmak üzere birleştirilip büro iş kolu olarak tanımlanmıştı. Böyle bir yaygınlığın doğal sonucu olarak da çalışanlara yönelik genel saldırıların ilk ipuçlarını da, uygulanışlarını da büro emekçileri yaşıyor. Maliye çalışanlarının ikramiyeleri kesilirken, adliye çalışanlarının yol ücretleri elinden alınıyor tüm büro çalışanlarında ise mesai hakları ellerinden alınıyor. Daha doğrusu mesaiye zorla bırakılıp karşılığında ne ücret ne de izin veriliyor. Tüm bu saldırılara karşı bir süredir büro emekçileri işyeri önlerinde eylem gerçekleştirmekteydi. Daha önce açıklandığı üzere de KESK’e bağlı BES(Büro Emekçileri Sendikası) ve TÜRKİYE KAMU-SEN ‘e bağlı TÜRK BÜRO-SEN bugün bu eylemleri bir üst aşamaya geçirip bir günlük uyarı eylemi gerçekleştirdiler. Defterdarlıklar ve adliyeden daha yoğun bir katılım sergilenirken, SGKdan daha sınırlı bir katılım gerçekleşti. Bu bağlamda saat 10:30 da YKM önünde biraraya gelinerek Maliye Bakanlığına doğru yüründü.
Eylemin içeriğinde ve örgütlenişinde ikinci nokta ise 666 sayılı KHK ile gerçekleştirilmek istenen dönüşüm ve Anayasanın 128. maddesinde memur tanımında yapılmak istenen değişimdi. Bu değişikliklerle 2 defa kınama alan memurun iş akdinin feshedilmesine, memur tanımının değişmesine kadar birçok değişiklik öngörülüyor. Daha önce “devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle görülür” ibaresinin yerine “devletin işleri çalışanlar eliyle görülür” getirlmek isteniyor. Yani süreklilik işlerin yapılması iken işçilerin sürekliliği yani işgüvencesi ortadan kaldırılıyor.
Her iki sendikadan da yapılan açıklamalarla güvencesizlik ve güncel karşılıklarına ilişkin bir çok örnek verildi. Şimdiden maliyede çalışma saatlerinin 19:30’a çıktığı, bunun karşılığında bir ücret veya izin verilmediği izah edildi. Şu an için maliyeye 20 kurum, işlerinin yoğunluğu ve çalışan yetersizliğinden kaynaklı mesai yapabilme imkanı isterken, maliyenin cevabı kölece çalışmayı ifade eder tarzda mesaiye bırakın işinizi çözün ama benden bütçe istemeyin biçiminde. Adliyede de bir çok çalışan davaların uzaması neticesinde fazla mesai yapmakta iken bunun ücretlerinin verilmeyecek olması da ikinci bir örnek. Çıkarılacak yasalarla şimdi hukuki olmayan bu durum da meşrulaştırılacak. Pek yakında haftalık çalışma saatlerinin de tartışılıyor olması uzak değil gibi.
Eylemde altı çizilen bir başka başlık da performans ve rotasyondu. Şu anda sürgün tarzında gelişen uygulama pek yakında şehir içi ve dışı geçici görevlendirmenin kalıcılaşması tarzında gelişecek gibi. Performans ise tüm bu uygulamalara verilecek refleksleri ve kuruma kazandırılan parayı esas alarak çalışanı ses çıkaramaz bir hale getirecek.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*