Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Kadınlara değil sermayeye müjde!

Kadınlara değil sermayeye müjde!

Sendikalar, kadın örgütleri, siyasi parti ve kurumların oluşturduğu Kadın Emeği Platformu bugün İstanbul Ticaret Odası önünde ilk eylemini gerçekleştirdi. Saat 12:30’da toplanan kitle basın açıklamasını yapmak üzere “Kadınlara değil sermayeye müjde, AKP’nin kadın istihdam paketini kabul etmiyoruz” yazılı pankart açtı. Bu sırada polis eylemin görünürlüğünü ve İTO önünde yapılmasını engellemek amacıyla pankartı başka bir noktaya çekmek istedi. Buna karşın basın açıklaması istenilen yerde yapıldı. Basın açıklamasından önce Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Komisyonu’ndan bir temsilci Kadın Emeği Platformu’nun kuruluş amacı ve bileşenlerini tanıtan bir konuşma yaptı, sonrasında basın açıklamasına geçildi. Açıklamada paketin kadınlara müjde olarak lanse edildiği fakat bu paketin özünde kadınlara değil sermayeye müjde olduğu vurgusu yapıldı. Basın açıklamasında kısaca şunlara değinildi:

“Hükümet ucuz işgücü sağlamaya yönelik yeni nüfus politikalarını kadınların bedeni ve emeği üzerinden şekillendireceğinin ilk işaretlerini, Başbakanın 2008’de dillendirmeye başladığı “en az 3 çocuk” söylemiyle vermişti. Kürtaj yasağı tartışmaları ile bu çaba sürdürülmüştü. Kadın bedenine yapılan bu saldırılar, 2011’de açıklanan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde ortaya konulan hedeflerle açıklık kazanmıştı. Kadın İstihdam paketi de bu sürecin tamamlayıcı bir parçası; TİSK, TÜSİAD, TOBB gibi patron kuruluşlarının yıllardır talebi olan, zaman ve içerik olarak esnek/kısmi/keyfi çalışma kurallarına tabi olacak daha ucuz ve daha güvencesiz çalışan ihtiyacını karşılayacak bir düzenlemedir.
….

Pakette, gebe ya da emziren kadının günde 7,5 saatten fazla ve bir yıl süreyle geceleri çalıştırılamayacağı müjdesi (!) veriliyor. Oysa bunlar zaten 16 Ağustos 2013 tarihli yönetmelikte var. Ama yönetmelikte ciddi hiçbir yaptırım ve kurumsal izleme mekanizması yok! Bu yeni istihdam paketinde de yok!
….

Taleplerimiz açık

Çocuk bakım izinlerinin, hiçbir hak kaybı ya da part-time çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesi gerekmektedir. Çocuk bakım sürecine katılabilmeleri için çalışan babalara (annelere devretmeleri mümkün olmayacak şekilde) minimum bir çocuk bakım izni verilmelidir.

Aile içinde kadın-erkek eşitsizliğinin ortadan kalkması, bakım hizmetlerinin kadının sorumluluğu olmaktan çıkarılması ve çocuklu-çocuksuz  özgür bireylerden oluşan bir toplum için politikalar hayata geçirilmelidir. Bu model içerisinde eğitim ve sağlık sisteminin yeniden organize edilmesinden; çocuk, engelli, yaşlı bakım sorumluluğunun devlet/özel sektör ve toplumla birlikte üstlenilmesine dek birey olarak kadınları hak ve özgürlük temelinde destekleyen politikalar geliştirilmelidir.

Kapatılan tüm kamu kreşleri açılmalıdır. Kadın/erkek olmasına bakılmaksızın, en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz, (vardiya koşulları dikkate alınarak gerektiğinde 24 saat açık) bakım evleri ve kreşler açılması zorunlu olmalıdır. Diğer çocuklu bireyler için her mahalleye ihtiyacı karşılayacak kadar kreş açılması amacıyla devlet kendisi girişimde bulunmalı, belediyelere yasal zorunluluk getirilmeli, 50’den az işçi çalıştıran işverenler de bu mahalle kreşlerine destek olmakla yükümlü olmalı, yurttaş girişimleriyle yaratılacak kreş kooperatifleri vb. alternatif çözüm arayışları özendirilmelidir.

Kadın ve erkek çalışanların, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri için yasal günlük/haftalık çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmeli, toplu iş sözleşmeleri ile (hiçbir yasal hak kaybına izin verilmeksizin) daha altında süreler kararlaştırılması özendirilmelidir.

Amaç, gerçekten istihdamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak ise, kadın ve erkek emekçilerce hiçbir biçimde kabul edilmeyecek bu düzenlemeler çöpe atılmalı, erkek egemenliğini koruyan, güçlendiren tüm düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Annelik Koruması Sözleşmesi ILOC183 ve Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi ILOC189 imzalanmalıdır. “Çalışma hayatının tüm alanlarında (tüm iş ve mesleklerde ve her yönetim kademesinde) kadınlarla erkeklerin eşit yer alması sağlanmalıdır.”

Basın açıklaması sırasında “Eşdeğer işe eşit ücret”, “AKP elini emeğimden, bedenimden çek”, “Üç çocuk değil, kreş istiyoruz”, “Kadınlara değil, sermayeye müjde” sloganları atıldı. Basın açıklamasının ardından Kadın Emeği Platformu’nun çıkardığı ve pakete dair gerçeklerin anlatıldığı broşürün dağıtımı yapıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*