Anasayfa » GÜNDEM » Kadın Emeği Platformu İkinci Etkinliğini Ankara’da Gerçekleştirdi

Kadın Emeği Platformu İkinci Etkinliğini Ankara’da Gerçekleştirdi

Bugün İşçi Kadın Meclisi’nin de içinde yer aldığı bir çok kadın örgütünün, siyasi yapının, sendikalar ve meslek odalarının çağrısıyla oluşan Kadın Emeği Platformu; İstanbul’dan sonra Ankara’da da ikinci Kadın Emeği Forumu’nu gerçekleştirdi. Saat 13:00’da Tüm-Bel-Sen’de başlayan forumda ilk olarak 13 Kasım günü Bostancı’da çalıştığı evde 4. kattan düşerek can veren Rukiye Şimşek anıldı. Forumun çağrısı sağlıklı bir şekilde yapılamamasına rağmen farklı sektörlerden bir çok işçi kadının katılımı göze çarpıyordu. Forum, KEP’in İstanbul’da yayınlanan çerçeve metni ve somut taleplerinin okunmasıyla açıldı. Forum iki bölümden oluşarak ilk bölümde işçi kadınların deneyim aktarımı, ikinci bölümde ise sermayenin kadın emeği üzerinden saldırısına karşı beraber yürüteceğimiz ortak mücadelenin şekillenmesine dair konuşmalar yer aldı. Forumda, sendikal mücadelede yer alan ve kazanım elde eden kadınların deneyim aktarımları önemliydi. Bunlara bir kaç örnek olarark;

Şu anda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’inde insanca yaşanacak ücret talebiyle grevde olan ve 40 civarında işçinin işe geri alınmasına dair mücadele yürüten taşeron işçileri temsilen bir kadın işçi söz alarak örgütlenme ve mücadele süreçlerini anlattı. 18 Kasım’da Hastane önünde bir direniş çadırı açacaklarını ve herkesi desteğe beklediklerini ifade etti.

Çankaya Belediyesi temizlik ve park-bahçe işçisi kadınlar, 4 yıllık sancılı sendikalaşma sürecinden bahsederek erkeklerle bir arada aynı işi yaparken mekansal ve ücret anlamında yaşadıkları ayrımcılığın özellikle üstünde durdu.

Üniversiteli işçi-öğrenci kadınlar işçileşme süreçlerinden bahsettiler. Kadın bedeni üzerinden gelişen hizmet sektörlerinden olan garsonluk ve stand hostesliğinde özellikle kadınların çalışmak zorunda kalışını ele aldılar.

Sosyal hizmet uzmanı bir kadın, bakım hizmetlerinde özellikle kadınların tercih edildiğinden bahsetti.

Forumda; kamu ve özel her sektörden işçi kadınların sorun ve taleplerinin ortak olduğu görüldü. Özellikle esnek ve güvencesiz çalışmanın dayatıldığı, sorunların çözümünde örgütsüzlüğün ciddi bir engel olması, toplumsal cinsiyetçi iş bölümünün kadınlar tarafından öncelikli olarak parçalanması gerektiği ve çocuk-yaşlı bakımının toplumsallaşması gerekliliği gibi konularda ortaklaşıldı. Bir bütün olarak kadın istihdam paketi ve Ulusal İstihdam Stratejisi torba yasasının toptan reddedilmesi; mahalleler, organize sanayi bölgeleri ve sendikalarda örgütlenme faaliyeti yürütmenin önemi vurgulandı.

Bir çok farklı örgütten kadının kendi öz mücadelesinin yanında Kadın Emeği Platformu çatısı altında da sermayenin kadın bedeni ve emeği üzerinden dayattığı politikalara karşı mücadeleyi ortaklaştırarak büyüteceği kararı alındı.

Forumda 25 Kasım’a dair şiddet ve kadın istihdamı bağlantısı yapılarak eylem çağrısında bulunuldu.

Ayrıca 20 Kasım Çarşamba günü KEP Ankara, bir basın açıklamasıyla kendini deklare edecek.

22 Kasım Cuma günü ise İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarark Ulusal İstihtam Stratejisinin baş aktörleri olan sermaye ve devleti teşhir amaçlı İstanbul’da Sanayi Odası ve Ankara’da Çalışma Bakanlığı önünde eş zamanlı eylemler gerçekleştirilecek.

İşçi Kadın Meclisi

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*