Anasayfa » DİRENİŞ ÇADIRI » Kadıköy’de BES eylemi

Kadıköy’de BES eylemi

Kamu işçileri ilk defa Temmuz ayını zamsız geçirecek. Memur-Sen ile hükümet arasında geçtiğimiz yıl 7 Ağustos tarihinde toplusözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme iki yılı kapsamaktadır, enflasyon farkı ödenmesi mutabakatta yoktur, 2014 yılı için seyyanen 123 TL zam yapıldığından ilk defa kamu emekçileri 2014 Temmuz ayında zam alamamaktadır.

Oldu-bittiye getirilerek imzalan toplu sözleşmeye karşı KESK öncülüğünde “İnsanca Yaşam Demokratik Türkiye” talebi ile 4 koldan başlatılan Ankara yürüyüşüne, Ankara sokaklarında polis tazyikli su ve gaza ile saldırmıştı.

15 Temmuz’da Büro Emekçileri Sendikası tüm illerde iş bırakarak alanlara çıktı, AKP’nin 12 yıllık iktidarında kamuda yarattığı eşitsizliklere, ayrımcılığa, kadrolaşmaya, güvencesizliğe, hak kayıplarına, istihdam belirsizliğine, baskı, sürgün ve cezalara bir kez daha hayır demek için alanlardaydı.

İstanbul için eylem adresi Kadıköy Vergi DAiresi önünde taplanan büro işçileri burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Salih Aksoy okudu. Açıklamada büro işçileri taleplerini şöle sıraladı;

• Kamuda en düşük ücret yoksulluk sınırı rakamı olan 3.772 TL’ye çıkarılmalıdır.

• Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı en düşük vergi diliminden vergilendirmelidir.

• 2014 yılı için enflasyon farkı verilmeye başlanılmalıdır.

• Enflasyon hesaplamaları hükümetten bağımsız kuruluşlarca hesaplanmalı sendikalarda bu süreçlerde etkin rol almalıdır.

• Taşeron çalışma yasaklanmalı, güvencesiz çalışanlar kadroya geçirilmelidir.

• Torba yasada kamu emekçilerinin hukuki süreçlerini kısıtlayan maddeler çıkarılmalıdır.

• Ek ödemeler emekliliğe esas aylıklara dâhil edilmelidir.

• Ücret adaletsizliği giderilerek eşit işe eşit ücret verilmelidir.

• Kamu alacakları ile ilgili yeniden yapılandırmanın yasallaşması durumunda büro işkolunda yer alıp bu süreçte ilave iş yükü oluşacak kurumlarda 3 yıl boyunca 3 aylık dönemlerde bir maaş ikramiye ödenmelidir.

• 666 sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararları uygulanmalı, SGK ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyeleri ödenmelidir.

• Mobbing uygulamalarına ve kamuda her türlü ayrımcılığa son verilmelidir.

• Kadrolaşmaya son verilmeli, görevde yükselme sınavları adil olmalı mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.

• SGK’da yıllık, hastalık, refakat ve doğum izinlerinde ek ödemelerde kesinti yapılmasına son verilmelidir.

• İş ve Meslek danışmanlarının kadroya geçişlerindeki ücret kayıplarının tamamı karşılanmalı ve tüm İMD’lere eşit olarak uygulanmalıdır.

• İşkolumuzda istihdam açığı kapatılmalıdır.

• Yardımcı hizmetli ve mübaşir kadrosunda çalışanların genel idari hizmetler kadrosuna alınmalıdır.

• Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soruşturmalara son verilmelidir.

• İl içi ve il dışı sürgünler geri alınmalı, açığa alınan üye ve yöneticilerimiz bir an önce işe başlatılmalıdır.

• Kamu binalarının tamamının deprem etütleri yapılarak, depremde risk içerecek binalar bir an önce boşaltılmalıdır.

• Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek, engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları. ”

Açıklamaya yaklaşık 250 büro işçisi katıldı. Yapılan açıklamanın ardından eylem sonlandırıldı.

bes0

bes1

bes5bes3

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*