Anasayfa » İŞÇİ SINIFI » İstanbul’da gözaltılara karşı basın toplantısı yapıldı

İstanbul’da gözaltılara karşı basın toplantısı yapıldı

İstanbul İHD şubesinde, Adana ve Mersin’de Devrimci Proletarya okurları, EED, Genç-Sen, İHD üyeleri ve Üreti-Yorum aktivistlerine dönük gözaltılara karşı bir basın toplantısı yapıldı.

Devrimci Proletarya, Eğitim Emekçileri Derneği, Genç-Sen, Üreti-Yorum ve İHD’nin gerçekleştirdiği toplantı, diğer devrimci ve demokrat kurumların da katılım ve desteğiyle yapıldı.

Basın toplantısında Devrimci Proletarya ve Eğitim Emekçileri Derneği temsilcisi birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda, burjuvazi ve devletinin baskı ve saldırılarının, komünist ve devrimcilerle, işçi sınıfının öncü dinamikleriyle işçi sınıfı ve kitleleri birbirinden koparıp yalıtmaya; Tekel ve bir dizi direnişle devrimcilerle de etkileşim içinde açılmakta olan yeni sınıf mücadelesi dinamiğinin kesilmeye, bunun siyasal ve moral kazanımlarının tasfiyesine; asıl olarak kamu çalışanlarının iş güvencesini, kıdem tazminatlarını kaldırmaya dönük kapsamlı siyasal-ekonomik saldırıların önünü açmaya dönük olduğu vurgulandı.

Devrimci Proletarya temsilcisi, Adana ve özellikle Mersin’in hedef seçilmesinde, Mersin’in bölgesel lojistik-taşımacılık üssü olarak Türkiye burjuvazisi ve emperyalist burjuvazisi açısından stratejik önemine değindi. Liman ve tekstil işçilerinin, eğitim emekçilerinin hareketlenmeleri ve proletarya sosyalistlerinin bu alanlardaki çalışmalarının burjuvazi ve devletini rahatsız ettiğini, baskı ve gözaltıların bağımsız sosyalist sınıf çalışması ve örgütlenmesini durduramayacağı vurguladı.

Henüz zayıf da olsa, Tekel ve sonraki direnişlerle komünist ve devrimcilerin de etkisinin olduğu, burjuva düzen kurumları ve sendika bürokrasisininin kontrolünden bağımsız bir sınıf dinamiğinin ortaya çıkmaya başladığı, burjuvazinin gelmekte olan daha büyük ekonomik-siyasal saldırılar dalgasına karşı, bu dinamiğin yeni hareketlenmelerle genişleyip gelişme potansiyeli olduğu, yaygınlaşacak baskı, gözaltı ve tutuklamalara karşı mücadelenin bu düzlemden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu saldırıların karşısına net bir devrimci sınıf duruşuyla, sermaye için değil işçiler için demokrasi ufkuyla, işçi sınıfı içindeki devrimci, öncü mevzileri kökleştirip geliştirerek, işçi sınıfının bağımsız örgütlenme ve eylem hattını geliştirerek, siyasallaştırarak çıkılacağı belirtildi, işçi sınıfının siyasal-ekonomik birleşik mücadelesinin öneminin altı çizildi.

Eğitim Emekçisi Derneği temsilcisi de, KESK üyelerine dönük gözaltı ve tutuklamaları da hatırlatarak, başta devlet memurları kanunundaki değişiklikle iş güvencesinin tümden kaldırılması olmak üzere gelmekte olan saldırı dalgasını vurguladı ve sınıfın, sendikaların, kitle örgütlerinin içindeki devrimci, öncü, mücadeleci mevzi ve dinamiklere dönük gözaltı ve tutuklamalarla bağının altını çizdi.

Konuşmalarda, nasıl ki burjuva devlet “terör sorununu çözmeden kamu reformunu yapamayız” diyorsa, biz de bu baskıları yarmadan, bu baskılara karşı mücadeleyi de işçi sınıfının hak gasplarına ve güvencesizliğe karşı mücadelesiyle birleştirmeden, bu büyük saldırı dalgasına karşı sınıf mücadelesini örgütleyemeyiz, vurgusu sık sık yapıldı.

Basın toplantısında bugün İstanbul Taksim Tramvay durağında, saat 19.00’da Devrimci Proletarya, Eğitim Emekçileri Derneği ve Genç-Sen’in ortak imzalı açıklamasına da çağrı yapıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*